Soft skills alebo mäkké zručnosti označujú zručnosti a vedomosti, ktoré Vám pomôžu nielen v profesijnom, ale aj osobnostnom raste. Jednanie s rôznymi typmi ľudí, komunikácia, kreativita, riešenie konfliktov, zvládanie stresu, či reč tela to je len výber z toho, čo Vám tréning Soft skills od CPPS ponúka. Nech sa nachádzate na ktoromkoľvek stupni riadenia, či výkonu, mäkké zručnosti sú osožné pre každého. Preto neváhajte a zdokonaľujte sa v oblasti soft skills kedykoľvek je to možné. Váš Tréning/ školenie od CPPS na tému Soft skills "Mäkké zručnosti" môže obsahovať:

Vytváranie vzťahov   -   Jednanie s rôznymi typmi ľudí (zákazníkov)   -   Riadenie a vedenie ľudí   -   Riadenie kľúčových zákazníkov   -   Koučing a koučovanie seba a iných   -   Prezentačné zručnosti   -   Presentation skillls  -   Kreativita vo vedení porád   -   Riešenie konfliktov   -   Hodnotenie podriadených   -   Príprava na prijímací pohovor do zamestnania   -   Efektívny asistent, asistentka   -   Vyjednávanie a negociácia  -  Základy manažmentu   -   Stres management  -  ako byť v pohode   -   Time management  -  Ako mať čas pod kontrolou   -   Interná komunikácia v spoločnosti   -   Reč tela/ Body language

Rozvoj osobného potenciálu
Uvedomenie si vlastných skrytých zdrojov a vnútorných síl za účelom dosahovania svojich cieľov. Zvýšenie výkonnosti, dosahovania spokojnosti a naplnenia cieľov na základe rozvoja zodpovednosti, sebamotivácie a vedomého sebapoznávania.

Komunikačné zručnosti na základe typológie osobnosti
Vedieť úspešne prijímať a odovzdávať informácie a zdokonaliť sa vo vnímaní a porozumení partnera, prispôsobiť komunikáciu jednotlivým typom. Kurz učí zvládnuť základné techniky efektívnej komunikácie a predísť tak narúšaniu medziľudských vzťahov.

Efektívne riadenie a plánovanie času
Dôsledné a systematické dosahovanie určených cieľov, vedomé ovládnutie a eliminácia stresu, zlepšiť svoj denný výkon pomocou denného plánovania. Koncentrácia na podstatu, rozlišovanie podstatného a nepodstatného a efektívne plnenie úloh.

Stres manažment
Naučiť účastníkov tréningu základné princípy a poskytnúť im osvedčené metódy, ako postupovať proti stresu a zvládať ho v pracovnom i súkromnom živote, práca s relaxačnými a meditačnými technikami.

Asertívna komunikácia
Zefektívniť vlastnú komunikáciu a štýl jednania v rôznych situáciách. Zlepšiť interpersonálne a komunikačné zručnosti. Naučiť sa prijímať a vyjadrovať kritiku bez pocitu urážky. Optimalizovať spôsoby jednania s ľuďmi a zlepšiť dorozumenie s nimi.

Emočná inteligencia
Pochopenie podstaty emočnej inteligencie, jej rozvíjanie a využitie pri práci a vo vzťahu voči ľuďom. Jej štruktúry, význam a dopady. Schopnosť empatie k sebe aj k druhým. Vedieť efektívne využívať svoje danosti, podporiť celkový rozvoj osobnosti.

Tímová spolupráca a role v tíme
Kurz umožňuje získať praktické zručnosti pre fungovanie efektívnych tímov, používať jednotlivé metódy tímovej práce. Účastníci sa zoznámia s problémovými úlohami týkajúcimi sa budovania tímu. Naučia sa včas identifikovať zdroje konfliktov v tíme a ich hlavné príčiny vzniku. Následne úspešne danú situáciu vyriešiť tak, aby vedeli ovládať svoje emócie a predišli narušeniu medziľudských vzťahov.

Zvládanie konfliktných situácií
Naučiť účastníkov školenia identifikovať včas zdroje konfliktov a ich hlavné príčiny vzniku. Následne úspešne danú situáciu vyriešiť tak, aby vedeli ovládať svoje emócie a predišli narušeniu medziľudských vzťahov.

Sebapoznanie - moje silné a slabé stránky
Zvýšenie úrovne sebapoznania, orientácia na vlastné silné stránky a najmä na ich využívanie. Lepšia celková orientácia vo vlastnej osobnosti a vlastnostiach. Získanie obrazu o tom, ako jedinca vnímajú iní. Stanovenie priorít a rozvoj silných stránok.

Lektorské zručnosti
Školenie pre nových trénerov, ktorí budú školiť nových zamestnancov v spoločnosti, nové produkty a služby, hodnotiť a skvalitňovať komunikačnú a vedomostnú úroveň zamestnancov.


 

 • Prezentačné zručnosti a sebaprezentácia - ako prezentovať s úspechom. Cieľom kurzu je predstaviť účastníkom zručnosti, techniky a prístupy pri realizácií úspešných prezentácií a sebaprezentácii. Staňte sa úspešným prezentátorom.  Cena kurzu:  137 ,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislava objednavka seminar trening

 

 • Time manažment | Stres-manažment - viete ako Vaše prístupy ovplyvňujú Vašu efektivitu? Čo vplýva na plánovanie času? Ako efektívne zvládať stresové situácie? Ako si stanovovať ciele a priority? A ako sa správne rozhodovať ?  Cena kurzu:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislava objednavka seminar trening

 

 

 • Ako na manipuláciu problémová komunikácia - stretávate sa v komunikácii s manipuláciou. Chcete sa naučiť asertívne riešiť problémy ? Chcete vedieť ako sa brániť manipulácii ? Staňte sa v komunikácii úspešnejším  Cena kurzu:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Motivácia, komunikácia a riešenie problémov - ako najlepšie motivovať, ako dobre komunikovať, ako riešiť problémy tak to sú len niektoré z tém tohto školenia. Dozviete sa na ňom všetky dôležité poznatky v práci manažéra a vedúceho pracovníka.  Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislava objednavka seminar trening

 


 

 • Dĺžka, trvanie kurzov | seminárov / workshopov: 1 deň
 • Úroveň obtiažnosti manažérskych  kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konaniamanažérskeho vzdelávania:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkané odborné kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2019)
 •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 8 ľudí

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !