Obchodník. Nie je snáď oblasť, kde by sa táto pozícia nevyskytovala. Niet pochýb o tom, že profesia obchodníka je jedna z najnáročnejších. Vyžaduje množstvo znalostí, zručností, kompetencií ale aj osobnostné predpoklady. Ich miera ovplyvňuje to, či človek má šancu byť úspešným obchodníkom alebo nie. Dobrá správa je, že mnohé z nich môže človek získať a naučiť. Často počuť názor, že obchodníkom sa človek musí narodiť. Tý skúsenejší obchodníci a predajcovia vedia, že úspech sa nerodí zo dňa na deň. Podobne ako vo všetkom, aj na budovaní osobnosti a odbornosti obchodníka treba efektívne pracovať. Úspešným a vyhľadávaným obchodníkom sa stane človek vytrvalý, pracovitý a vzdelaný. Profesiu obchodníka musí mať človek rád, vykonávať ju s láskou. Je to profesia hodnotná, úžasná no súčasne zložitá a náročná. Ak sa však v tejto sfére stanete dobrým, o prácu, financie a klientov nebudete mať núdzu.

Predajné zručnosti
Schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu

Techniky uzatvárania obchodu
Schopnosť sledovať verbálne a neverbálne signály zo strany potenciálneho zákazníka, odhadnúť predpoklady na uzavretie obchodu a schopnosť správne načasovať ponuku na zatvorenie obchodu.

Zdolávanie námietok
Presvedčivá argumentácia pri jednaní s interným alebo externým zákazníkom, efektívny postup pri prerokovaní námietok komunikačných partnerov.

Získanie klienta
Získať či rozvinúť obchodné zručnosti s dôrazom na efektívnosť každého obchodného jednania, získať sebaistotu pri obchodnej komunikácií s partnerom, zvládať konfliktné situácie, vedieť prispôsobiť jednanie rôznym typom obchodných partnerov, dokázať efektívne presvedčiť druhú stranu, vzbudiť záujem klienta o obchodnú spoluprácu, pochopiť jednanie obchodného partnera/ zákazníka.

Starostlivosť o klienta
Tréning je určený pre obchodníkov aj manažérov firiem, ktorí budujú dlhodobé vzťahy s klientmi založené na dôvere a kvalite. Hoci spravujú celé portfólio klientov, nesmú zabúdať na osobný prístup. Riadia sa heslom „Náš klient, náš pán".

Komunikácia so zákazníkom
Základné prvky efektívnej komunikácie, zefektívniť telefonický rozhovor a odstrániť bariéry komunikácie, aktívne počúvanie a rôzne typy rozhovorov, komunikácia v súlade s komunikačnými štandardmi spoločnosti.

Psychológia predaja - typológia zákazníka
Spoznať a osvojiť si stratégie prípravy a realizácie predaja. Osvojiť si typológiu zákazníkov. Osvojiť si taktiky predaja s jednotlivými typmi zákazníkov. Precvičiť si postupy efektívneho predajného rozhovoru.

Vedenie obchodných rokovaní
Prednáškovo-tréningový program orientovaný na vedomosti a zručnosti obchodných zástupcov vykonávajúcich prípravu a realizáciu obchodu a rokovaní v konkurenčnom prostredí trhovej ekonomiky, príprava na obchodné rokovanie, umenie prvého dojmu v obchodnom rokovaní, analýza potrieb, vypracovanie obchodnej, resp. odbornej argumentácie, stratégia a technika vedenia obchodného rokovania, prekonávanie námietok, asertívna filozofia, uzatvorenie zmluvy.

Prezentačné zručnosti
Príprava prezentácie a jej štruktúra, prehĺbenie prezentačných zručností, hlavné zásady prejavu a práce so skupinou, získanie dôvery poslucháčov, udržanie ich pozornosti, zdokonalenie verbálnej a neverbálnej komunikácie

Telefonické zručnosti
Profesionálna telefonická komunikácia so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi, rozpoznanie typu zákazníka počas rozhovoru a zvolenie vhodného spôsobu komunikácie, argumentácia a vyjednávanie cez telefón, príprava materiálov na rozhovor s partnerom.

Telemarketing
Schopnosť jednať s rôznymi typmi ľudí a prispôsobiť tomu predajnú taktiku, využitie štrukturovaného prístupu v telefonickom predaji, osvojenie si spôsobov zvládania nepríjemných situácií a prekonávania námietok zákazníkov. 


 

 

 • Marketing a marketingové stratégie - určený pre obchodných riaditeľov, obchodných predajcov a iných, ktorí sa chcú naučiť riadiť predaj prepojený s marketingovou stratégiou spoločnosti / pre efektívne dosahovanie cieľov.  Cena školenia:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislava objednavka seminar trening

 

 • Finančný poradca financie a poisťovníctvo - pre všetkých, ktorí sa pohybujú v oblasti financií, finančných služieb a sprostredkovania pôžičiek, úverov, poistenia či iných finančných produktov. Rozšírte svoje kompetencie i vzdelanie.  Cena kurzu:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislava objednavka seminar trening

 

 • Realitný maklér nehnutelnosti a reality - toto školenie je pre záujmcov z oblasti realitného trhu. Chcete získať najnovšie poznatky z oblasti nákupu, predaja a sprostredkovania realít a stať sa úspešným na realitnom trhu ? Školenie pre Vás. Cena kurzu:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislava objednavka seminar trening

 

 • Budovanie obchodného tímu | stroj na financie - kurz určený pre sales manažérov, ktorí majú ambície vybudovať efektívne predajné tímy. Vytvorte si stroj na peniaze - naučte sa manažovať, viesť a vybudovať obchodný tím.  Cena kurzu:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislava objednavka seminar trening

 

 • Key Account Manažment - zostavenie stratégie predaja kľúčovým zákazníkom, budovanie systému riadenia vzťahov, proces predaja a tvorby plánu pre kľúčového zákazníka. Predajné systémy, obchod, stratégie predaja.  Cena kurzu:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislava objednavka seminar trening

 

 • Merchandising a predajné kanály - Ako zaujať zákazníka ? Ako v ňom vyvolať potrebu kúpy tovaru ? Ako zapôsobiť na jeho zmysly ? Všetky skvelé metódy z praxe predaja pre obchodníkov a predajcov v jednom, uplatnitelné v praxi.  Cena kurzu:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislava objednavka seminar trening

 

 • Sales Training on the Job for Sales Managers - tréning pre obchodníkov a predajcov priamo v praxi, v teréne. Kurz pre obchodníkov zameraný a cielený na prax. Spoločne s trénerom si osvojíte a zlepšíte svoje obchodné zručnosti.  Cena kurzu:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Mystery Shopping | testovanie kvality prevádzok - metóda Mystery Shoppingu slúži na nestranné a anonymné hodnotenie kvality poskytovaných služieb a zákazníckeho servisu. Naučte sa, ako zlepšiť obchodné výsledky vo firmách.  Cena kurzu:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislava objednavka seminar trening

 


 

 • Dĺžka, trvanie kurzov | seminárov / workshopov: 1 deň
 • Úroveň obtiažnosti manažérskych  kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konaniamanažérskeho vzdelávania:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkané odborné kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2019)
 •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 8 ľudí

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !