Kurz:  "Slovenský jazyk | kurzy slovenčiny individuálne, skupinovo aj online"


       Anotácia kurzu: slovenský jazyk a slovenština. Chcete sa naučiť hovoriť a písať plynule slovensky ? Ste cudzinec a máte záujem naučiť sa slovensky nielen čítať, písať ale aj rozprávať ? Na našich kurzoch slovenštiny máte možnosť komunikovať s rodenými Slovákmi a Slovenkami. Lektori a školitelia našej jazykovej školy Vám ponúkajú zlepšiť svoje jazykové schopnosti. Či už viete slovensky plynule alebo vôbec, teraz máte možnosť naučiť sa tento cudzí jazyk hravo a rýchlo. Prihláste sa do nášho jazykového kurzu už dnes ! Naučte sa hovoriť plynulo slovensky. Využite slovenštinu v zamestnaní alebo v súkromno živote. Investujte do seba !

Aby ste sa naučili po slovensky lepšie, učíte sa u nás jazyk v malých študijných skupinách. Váš učiteľ má čas pre všetky Vaše otázky a požiadavky. V skupine s 1 až 9 študentami sa po slovensky naučíte lepšie ako vo veľkej skupine. Váš úspech v kurze slovenského jazyka značne závisí od Vášho učiteľa slovenčiny. Preto vyberáme angažovaných učiteľov, ktorí Vám slovenský jazyk priblížia s mnohými pedagogickými zručnosťami. Osobnosť, skúsenosť a vzdelanie sú naše kritériá výberu.

Komunikatívny prínos - radosť z vyučovania a rôznorodosť učebných metód vystihujú naše kurzy slovenčiny. Naši učitelia slovenčiny vedú zaujímavé vyučovanie a rýchlo Vám dodávajú potrebnú sebaistotu pre denné používanie slovenského jazyka. Aby všetci uchádzači v kurze slovenského jazyka tvorili homogénnu skupinu, naše kurzy rozdeľujeme na 12 stupňov podľa jazykovej úrovne. Prídete k nám do kancelárie a my s Vami urobíme vstupný ústny a písomný test. Písomný test môžete urobiť aj online. V našej jazykovej škole sa usilujeme o každého jedného účastníka. Nájdeme si pre Vás čas na osobné poradenstvo a presné zaradenie do kurzu pomocou ústneho a písomného testu. Náš manažment kvality Vám garantuje stálu vysokú kvalitu kurzov slovenčiny.

Aké kurzy slovenčiny ponúkame:
- Konverzačné kurzy slovenčina pre cudzincov
- Individuálna výučba slovenčiny
- Príprava na ECL skúšku (certifikát zo slovenského jazyka)
- Krátky kurz slovenčiny a dlhý kurzy slovenčiny
- Letné intenzívne kurzy slovenčiny
- Štúdium v zahraničí

V našich kurzoch sa sústredíme na doučovanie slovenčiny v týchto oblastiach:
• zlepšenie komunikačných zručností
• rozvoj slovnej zásoby,
• upevnenie gramatiky slovenského jazyka,
• písanie oficiálnych a neoficiálnych dokumentov,
• problematické témy a javy špecifické pre konkrétnu skupinu

Možnosť získať skúšku ECL:
• sa uznáva ako náhrada maturitnej skúšky
• má význam pri hodnotení žiadostí o štipendijné pobyty a pri získaní pracovného povolenia
• umožňuje získanie bodov pri prijímačkách na vysokú školu
• v niektorých krajinách sa akceptuje ako potvrdenie jazykových znalostí

Pre študentov, maturantov a cudzincov ponúkame doučovanie slovenského jazyka:
• gramatiká zložka jazyka (pravopis, výslovnosť, všestranný jazykový rozbor)
• slohová zložka jazyka zameraná na rozvoj pisateľských zručností
• literatúra - dôraz na rozvoj interpretačných schopností

Informácie o jazyku slovenština: Slovenčina patrí do skupiny západoslovanských jazykov (spolu s češtinou, poľštinou, hornou a dolnou lužickou srbčinou a kašubčinou). Slovenský jazyk je štátnym jazykom Slovenskej republiky. Po slovensky hovorí 4,5 milióna obyvateľov Slovenska, viac ako milión vysťahovalcov v USA a okolo 300 tisíc v Českej republike. Menšie rečové skupiny sa nachádzajú aj v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku, Bulharsku, Poľsku, Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Rakúsku, Nórsku, Dánsku, Fínsku, Švédsku, Taliansku, Švajčiarsku, Holandsku, na Cypre, v Rusku a na Ukrajine, v Kirgizsku, Izraeli, Kanade, Juhoafrickej republike, Argentíne, Brazílii, v Uruguaji, v Austrálii, na Novom Zélande, vo Veľkej Británii a v niektorých ďalších krajinách. Slovenčina je známa ako „esperanto“ slovanských jazykov, vníma sa ako najzrozumiteľnejšia aj pre používateľov iných slovanských jazykov. Slovenský jazyk patrí – v rámci indoeurópskej rodiny jazykov – spolu s poľštinou, češtinou, dolnou a hornou lužickou srbčinou k západnej vetve slovanských jazykov. Jazykové, historické a archeologické fakty ukazujú, že slovenčina sa vyvíjala priamo z praslovančiny (nie cez štádium pračeskoslovenčiny). Praslovanský základ slovenčiny sa doformoval v priestore medzi Karpatmi, Dunajom a dolnou Moravou, a to v dotyku so západoslovanským areálom na západ od tohto priestoru a s východoslovanským areálom na sever a severovýchod. Do tohto priestoru prišli Slovania, predchodcovia Slovákov, v 6. storočí od juhovýchodu. Za základ slovenčiny možno pokladať rekonštruovaný jazyk veľkomoravského etnika, členený na nárečia, ale reprezentovaný aj istou kultúrnou podobou.

Slovenský jazyk: náš jazykový inštitút poskytuje kurzy a programy slovenského jazyka pre cudzincov rôznej formy a intenzity počas celého školského roka – denné, večerné, intenzívne, individuálne, pripravené na mieru a v lete – v júli – tradičnú Letnú školu slovenského jazyka a kultúry. Kurzy sú určené pre širokú zahraničnú verejnosť - cudzincov, ktorí žijú, pracujú, alebo študujú na Slovensku, manažérom a zamestnancom zahraničných firiem, ich rodinným príslušníkom, študentom stredných a vysokých škôl (ERASMUS, výmenné pobyty, stáže), atď. Kurzy sa uskutočňujú v našich priestoroch v Bratislave v moderne zariadených učebniach. Výučba prebieha priamou metódou v 1-10 členných študijných skupinách pod vedením vysoko kvalitných a skúsených lektorov. Kurzy môžete absolvovať aj online - prostredictvom Skype výučby !


 

  • Dĺžka, trvanie jazykového kurzu | školenia:  min. 60 min.
  • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania jazykového kurzu:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / Online - Skype
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu už od:  12,- eur  /  60 min. 1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

jazykove kurzy bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !