REPAS | základné informácie o príspevku na rekvalifikáciu a vzdelávanie

 


Ste evidovaný v kalendárnom roku 2021 na úrade práce (UPSVaR) a chcete využiť príspevok štátu na rekvalifikáciu pri hľadaní zamestnania ? Re-Pass je tým najlepším riešením ako to zrealizovať. Pozor - projekt ďalšieho vzdelávania uchádzačov o prácu je však časovo bmedzený. Ak chcete využiť príležitosť - tu je pár základných informácii. RE-PAS alebo zaplatenie kurzu z úradu práce Vás nebude stáť ani euro. Kurz absolvovaný cez RE-PAS je pre Vás úplne zdarma. Vašou jedinou starosťou je vybrať si kurz z našej ponuky a následne ho (po schválení) absolvovať. 

 

Prečo si vybrať náš kurz a absolvovať ho s využitím REPASU ?

 • naše kurzy sú akreditované a spĺňajú požiadavky na preplatenie cez REPAS
 • denne vystavíme desiatky potvrdení potrebných na REPAS
 • všetko pre Vás zdarma s informáciami a poradenstvom
 • náš ochotní a milí personál Vám rád poskytne pomoc a podporu
 • tlačivá Vám zašleme poštou alebo emailom ihneď
 • poskytovateľa rekvalifikácie si vyberáte vy, preto si vyberte nás, sme najlepší, najkvalitnejší a kurzy robíme po celom Slovensku

 

Ako postupovať pre získanie príspevku na RePass ?

Vyberte si mesto v ktorom chcete absolvovať opatrovateľský kurz. Prihláste sa cez formulár na stránke alebo telefonicky na 0905485153. Následne pre Vás pripravíme dokumenty, ktoré vypĺňame my, ako poskytovateľ rekvalifikácie. Tieto dokumenty Vám doručíme poštou. Nezabudnite, že žiadosť musíte podať na úrade práce najmenej 14 dní pred začiatkom rekvalifikácie. Žiadosť o rekvalifikáciu obsahuje:

 • časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplníte vy. Dokument na stiahnutie TU
 • časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré pre Vás vyplníme my. 
 • časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má UoZ prísľub na prijatie do pracovného pomeru. Ak takýto prísľub nemáte väčšina úradov ich nevyžaduje. Informujte sa na svojom úrade. Súčasťou je aj čestné vyhlásenie, ktoré vyplníte vy. Po podaní žiadosti následne úrad práce Vašu žiadosť zhodnotí a vydá rozhodnutie. Ak Vám bude žiadosť schválená, úrad práce s Vami podpíše zmluvu a vystaví tzv. RE-PAS. Dokumenty:  Žiadosť o repas - Základné informácie - Leták k repasu - Postup získania repasu a uplatnenia - Čestné vyhlásenie

 

Úrad práce mi vystavil RE-PAS, čo ďalej ? RE-PAS nám prinesiete na otvorenie kurzu, odovzdáte ho, absolvujete kurz. Do 15 kalendárnych dní po úspešnom ukončení rekvalifikácie musíte doručiť na úrad :

 • doklad o ukončení rekvalifikácie,
 • faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie,
 • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu, kurz či školenie v predpisanej forme
 • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie.

 

Úrad na základe splnomocnenia uhradí poskytovateľovi rekvalifikácie príspevok za absolvovanú rekvalifikáciu len v prípade, ak uchádzač o zamestnanie:

 • nebude počas trvania rekvalifikácie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • úspešne ukončí rekvalifikáciu zložením rekvalifikačnej skúšky
 • predloží úradu kompletné doklady v stanovenom termíne a čase

 

Úrad práce nehradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi. Nárok na príspevok na rekvalifikáciu má iba ten uchádzač o zamestnanie, ktorý za posledných 5 rokov neabsolvoval cez úrad vzdelávanie s tým istým alebo veľmi podobným zameraním. Bez uzatvorenia dohody o úhrade príspevku na rekvalifikáciu nie je možné príspevok na rekvalifikáciu poskytnúť. Uchádzač o zamestnanie je povinný bezodkladne, ešte pred začiatkom rekvalifikácie, odovzdať RE-PAS poskytovateľovi rekvalifikácie. Ďalej je uchádzač povinný nastúpiť na rekvalifikáciu v termíne, ktorý si dohodol s poskytovateľom rekvalifikácie. Ak rekvalifikácia nezačne do 60 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia poskytovateľa rekvalifikácie, RE-PAS stratí platnosť a úrad príspevok na rekvalifikáciu neposkytne. Uchádzač o zamestnanie je povinný  absolvovať rekvalifikáciu v celom rozsahu a  absolvovať záverečnú skúšku, ak je podmienkou úspešného ukončenia rekvalifikácie.

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !