Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Firemné školenie: "Marketing | Brand Management - budovanie značky firmy"


      Anotácia workshopu:  Pojem budovania značky firmy a jej produktov znesie veľa. Brand management a brand marketing je analýza a plánovanie toho, ako si značka a firma počína na trhu. Silná značka firmy, produktu alebo služby je teda odrazom reality na trhu. Manažment značky a s tým súvisiaci marketing je hlavne o hodnotách. Krásne to demonštrujú mnohé známe príbehy na čele s Apple či Martinusom. Ako sa ale taká hodnota v značke vytvára ? Inovačné firmy v prvom rade zmýšľajú modelom PREČO -> AKO -> ČO. Je to teda presne opačný postup ako pri menej inovatívnych firmách. Ako začať s otázkou „Prečo ?“  Každá značka by mala mať hneď na úvod svojej misie definovaných 6 základných vecí: GOAL (cieľ) + PURPOSE (zmysel) + MISSION (poslanie) + VISION (víziu) + VALUE (hodnotu) + STRATEGY (stratégiu) Ďalším predpokladom úspechu voči konkurencii je odlíšenie sa, ktoré vieme docieliť: cenou, kvalitou, inováciou.

Na tomto školení si ukážeme praktické príklady marketingových brand oznámení. Vysvetlíme, aké sú pravidlá vytváranie obrazov v mysli zákazníkov. Pochopíte, ako možno "naprogramovať" firemné či nákupné rozhodovanie spotrebiteľa od raného detstva až po seniorský vek. Pod vedením skúseného lektora si vyskúšate aj vlastné kampaň na vytvorenie obsahu značky produktov či budovanie značky firmy.

V priebehu kurzu získate know-how, ktoré môžete ihneď aplikovať do praxe, bezpečne ovládnete marketingovú brand terminológiu a metódy používané v komerčnej oblasti, využiteľné aj vo verejnom či treťom sektore. Komplexné vedomosti z marketingu - na prípadových štúdiách sa naučíte využívať hlavné metodické postupy a pracovné techniky v brand marketingu, zvýšite si kompetencie a odbornosť. Metodiku výučby aktualizoval projektový tím zložený z popredných marketingových odborníkov a certifikovaných lektorov. Kurz má kombinovanú metodickú štruktúru, v ktorej sa striedajú prednáškové bloky s praktickou činnosťou. Každý tematický celok má vypracované podklady pre individuálnu alebo skupinovú prácu účastníkov, v závere prebieha simulácia reálnych trhových podmienok. Výučba a študijný materiál je v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Seminár Brand & Marketing management - ako úspešne riadiť značku firmy je určený manažérom, majitelom či marketérom. Všetkým, ktorí chcú vybudovať alebo posilniť brand firmy, produktu alebo služby. Ak začínate budovať svoju značku alebo ste sa rozhodli dať svojej značke "nový náboj", príďte a skúste si to spoločne so skúseným lektorským tímom. Ciele a obsah školenia prispôsobujeme firemným potrebám danej organizácie, pre ktorú bude školenie realizované. Obsahom školenia budú aj tieto nosné témy:

1. Brand a branding (tvorba brandu značky, produktu či firmy)
zásadný význam v marketingovej firemnej komunikácii
brand mena firmy, brand hmotného vs. nehmotného produktu, brand služby
brand positioning a identita brandu
brand ako odlíšenie a zbraň v konkurenčnom boji
brand ako nástroj budovania lojality zákazníkov
čo-branding a re-branding
2. Súčasné trendy marketingovej komunikácie a ich vzťah k brandingu
branding od n"adlinky k podlinke"
branding v Guerilla, Viral, buzz, wow, pop a Undercover marketingu
3. Mobilný marketing aneb ako dostať vaše logo firmy "do vrecka
SMS-MMS, súťaže, hlasovanie, ankety, Advergaming, logá, obrázky, vyzváňacie melódie
cell broadcasting, location-based marketing, špeciálne grafické kódy, proximity marketing (využitie bluetooth)
4. Perception management brandu - riadenie vnímanie reality
ovplyvnenie jednotlivých fáz nákupného rozhodovacieho procesu
psychológie davu a jej využitie pre vnímanie značky firmy či produktu
5. Praktické aplikácie riadenie značky
ukážky a analýza úspešných kampaní jednotlivých značiek
vlastné simulácia pod vedením lektora, diskusie, prípadové štúdie a PRAX

 marketing academy training for you

Obsahová náplň školenia (volitelné):
Úvod do brand managementu a firemného marketingu
Marketingová psychologia pre manažérov
Marketing 21 storočia
Marketing a Brand management v praxi
Budujte firmu & budujte lovebrand
Mikroekonomia a makroekonómia
Podniková ekonomika a marketingove strategie
Matematické metody a statistika v marketingu
Integrovaná marketingová komunikácia

HR a manažment ľudských zdrojov vo firme
Strategický marketingový management
Budovanie mediálnej stratégie
Rola značiek v spotrebitelskom chovaní

Vedenie mediálnych kampaní
Svetové značky a ich cesta k úspechu
PR a firemná marketingová stratégia
Marketingové a mediálne výzkumy na trhu
Content marketing
CRM a Customer Care
Budovanie brandového obsahu

Budování osobného brandu a značky
Produktový brand a brand služieb
Kognitívna psychológia zákazníkov
Autorské a mediálne právo v praxi
Corporate identity
Digitálna a webová analytika
Online marketing
On-line Public Relations

Obchodný marketing v súčasnosti
Základy marketingového riadenia a plánovania
Analýza makroprostredia a analýza trhu
Analýza chovania zákazníka
Analýza priemyselného trhu
Segmentácia trhu a umiestňovanie
Analýza konkurencie
Interná analýza - náklady a kalkulácie
Základy finančnej analýzy

Marketingové stratégie
Prodktová a sortimentná politika
Cenová politika
Riadenie cien
Distribučná politika
Marketing služieb, marketing obchodu
Aplikačné oblasti marketingu
Integrovaná komunikácia
Reklama a predajná politika

Marketingová komunikácia v online prostredí
Marketingový výskum
Aplikácia marketingového výskumu
Základy manažmentu podniku
Strategický manažment podniku
Financovanie podniku
Investície v podniku
Náklady, kalkulácie, rozpočty

Príprava marketingového výskumu
Realizácia marketingového výskumu
Spracovanie dát a analýza dát
Strategický marketingový manažment SBU
Detailná situačná analýza trhov
Predpovede predaja, zisku a hodnotenie trhov
Rozhodovanie v marketingu
Určenie koncepcie marketingovej stratégie

Stanovenie konkurenčnej stratégie (positioning)
Procesné ponímanie CRM
Spracovanie marketingových stratégií
Exportný marketing a globálny marketing
Rozhodovanie o nákupe
Rozhodovanie o produkte a cene

Rozhodovanie o distribúcii
Retailing a marketing
Rozhodovanie o initegrovanej marketingovej komunikácií
WEB a internetová komunikácia
Implementácia marketingovej stratégie
Prípadové štúdie - PRAX PRAX PRAX

 Počet účastníkov: na základe interných potrieb  Technické zabezpečenie: Dataprojektor, Plátno, Flipchart.   Cena zahŕňa:  Činnosť marketingového špecialistu & konzultanta vrátane prípravy na školenie. Prípravnú analýzu u klienta. Tréningové materiály. Priebežné a záverečné hodnotenie projektu.


  •  Úroveň obtiažnosti školenia:  začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania firemných školení:  Bratislava / Brno / Slovenská republika / Česká republika
  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  školenie pripravujeme v spolupráci s partnerskou spoločnosťou ako firemné odborné vzdelávanie
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: dohodou
Cena školenia už od:  700,- EUR  /  deň

  objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

manazerske kurzy vzdelavanie firemne skolenia

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !