Kurz: "Tréning lídrov | manažérsky tréning komunikacie v praxi vedenia ľudí"


      Anotácia kurzu: Vnútropodniková interná & meeting komunikácia. Komunikácia vedúcich zamestnancov ovplyvňuje atmosféru organizácie. Je preto nesmierne dôležité dbať na túto oblasť v manažérskej praxi. Byť manažérom dnes nie je vôbec ľahké. Doba sa zmenila. Správny prístup, správna komunikácia dokáže ľudí motivovať. Naopak nesprávny prístup vedúcich a manažérov spôsobuje neraz problémy pri vzájomnej spolupráci. Ako manažéri a lídri máme veľa povinnosti, priorít a každodenných úloh. V práci manažéra môžeme po určitom čase môžeme upadnúť do stereotypov a zabehaných kolají. Aj v oblasti internej komunikácie, motivácie zamestnancov či riešenia vzájomných problémov.

Albert Einstein raz múdro poznamenal:  „...robiť veci stále rovnako a očakávať rozdielny výsledok je nerozumné“

Niektoré činnosti robíme z radosťou a niektoré prokrastinujeme. Podobne je to aj s internou komunikáciou na pracovisku. To sa odzrkadluje aj na spolupráci a komunikácií či už s kolegami, alebo podriadenými v rámci firmy či mimo nej. Často si to ani neuvedomujeme. Cieľom predmetného treningu je pozrieť sa iným spôsobom na prácu a komunikáciu, ktorú denne ako vedúci a manažéri vykonávame. Cieľom je tiež najsť nové výzvy či možnosti na zlepšenie. Potrebujeme však k tomu „nový“ uhoľ pohľadu na naše každodenné činnosti. Školenie Vám prináša načerpať nové inšpirácie, nové zručnosti a vedomosti aplikovatelné ihned do praxe. A to je cieľom nášho tréningového školenia. Jednoducho veríme, že je možné nahradiť neefektívne komunikačné prístupy a návyky novými a lepšími .-)

Rozvojové ciele: Porozumieť procesu riešenia komunikačných problémov Zlepšiť internú komunikáciu a ochotu otvorene pristupovať k diskusií a otázkam Posilniť oblasť riešenia problémov jednotlivcov a skupiny v komunikácii Naučiť a precvičiť si používanie metód tvorivého riešenia situácie a komunikácie v tíme Porozumieť faktorom motivácie a sebamotivácie k pracovnému výkonu tímov a podriadených Podporiť zameranie na výsledky a stanovovanie ambicióznych cieľov prostredníctvom komunikácie Uvedomiť si vlastné hodnoty v súvislosti s motiváciou a výkonnosťou cez komunikáciu Spoznať možnosti prepojenia vlastnej motivácie a angažovanosti s motiváciou kolegov vo firme.

Tréningové školenie môžeme rozdeliť do 3 okruhov:
1. Interná meeting komunikacia
2. Motivácia (pozitívny prístup k novým úloham, pripravenosť k zmenám)
3. Zvládanie stresu, riešenie vypätých situácii, iné

Témy ktoré budeme počas školenia hlbšie rozvíjať a trénovať:
Efektívna interná / meeting komunikácia a motivácia Ako zmeniť JA si myslím na MY ?
Empatia a emocionálna inteligencia (EQ a SQ)
Ako komunikáciu využiť pri našej práci a kolegiálnej spolupráci ?
Výmena protichodných názorov – ako to zvládnuť a získať maximum
Hľadanie komunikačných WIN-WIN riešení.
Vyjednávanie ako súčasť profesie.
Riešenie konfliktných a napätých situácií v dennej praxi Ľudia majú radi vlastné nápady, nie Vaše !
Reciprocita – ako sa naučiť vzájomnému rešpektu.
Ako kolegov presvedčiť na zmenu ? Ako vybrať vhodnú stratégiu komunikácie ?
Ako jednať a komunikovať s ľuďmi tak, ako chcú, aby sa s nimi jednalo ?

 • Tvorivá komunikácia, myslenie a správanie
  Myslenie v protikladoch, myslenie v metaforách, zvedavosť a vytrvalosť. Aký je Váš štýl riešenia problémov ? Aké typy rozhodovania väčšinou pri riešení problémov používame ?
 • Aké kvality musí mať dobré riešenie problému ?
  Subjektívne a objektívne riziko
  Aké sú kreatívne a netradičné techniky riešenia problémov v praxi expedície ?
  BLUE OCEAN - RED OCEAN, BRAIN - MAPS ako ich použiť v praxi...
 • Metódy riešenia problémov nielen v komunikácii
  Inovatívne zmeny a ich presadzovanie v praxi
  Bariéry kreativity – čo bráni ľuďom v tom, aby riešili problémové situácie s invenciou a dobrým nápadom
  Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov v praxi expedientov
  Metódy podporujúce riešenie problémov a brzdiace mechanizmy
 • Spolupráca a Tímové riešenie problémov
  Tím vs. Pracovná skupina
  Motivácia a zodpovednosť jednotlivcov
  Prepojenie vlastnej motivácie s výkonom tímu
  Výhody a bariéry riešenia problémov v tíme
  Rola moderátora a rola facilitátora v tíme
 • Zvládanie stresovej komunikácie v praxi
  Čo je to stres ? Ako jednať v stresových situáciách ?
  Aká je prvá stresová reakcia pri kritickej situácii a ako ju zvládnuť ?
  Aké sú základné fyziologické a psychické prejavy stresu ?
  Ako na tieto prejavy reagovať ?
  Ako predchádzať stresu formou prevencie ?
  Ako zvládať konfliktné situácie na pracovisku?
  Stresové vzorce v komunikácii
  Zlepšenie atmosféry na pracovisku
  Relaxačné a protistresové techniky – prehľad a nácvik pre prax
  a noho mnoho iného...


Metodológia a náš prístup k školeniam a zážitkovým tréningom:
Interaktívne tréningy so zameraním na praktické precvičovanie daných tém a praktické cvičenia (zhruba 2/3 času trvania tréningu). Dôraz sa kladie aj na diskusiu a teoretickú bázu (asi 1/3 času trvania tréningu).
Praktickému precvičovaniu jednotlivými účastníkmi predchádza oboznámenie sa s teóriou a odhalenie výsledkov alebo predstavenie štruktúrovanej (doporučovanej) formy. Každý účastník má možnosť niekoľkokrát v priebehu dňa vystúpiť.
Po každom výkone účastník dostáva spätnú väzbu od kolegov a trénera buď formou slovnej spätnej väzby alebo v kombinácii s video a audio spätnou väzbou.
Vytvorenie prostredia spolupráce a tímového ducha tak, aby sa účastníci otvorili a dôverovali trénerovi a skupine. Prostredia, kde je možné precvičovať jednotlivé kroky, robiť chyby a následne je možnosť ich opraviť.
Variabilita aktivít a rôznorodosť materiálov.
Tréning kladie na účastníkov nároky, najmä na zmenu na základe spätnej väzby a osvojenie si správnych návykov priamo v priebehu tréningu.
Každý účastník si po každom bloku v priebehu dňa stanovuje vlastné ciele vo forme Osobného listu zlepšenia. Materiály a metodológia sú neustále zlepšované a aktualizované podľa najnovších poznatkov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu Manažérska interná komunikác ia sa prakticky naučíte ako efektívne a motivačne komunikovať. Ako byť v práci manažéra a lídra vzorom pre svojich kolegov a zamestnancov. Po absolvovaní tréningu účastníci budú vedieť vďaka posilňovať motiváciu jednotlivcov aj tímu a dosahovať tak náročné ciele, zvyšovať kvalitu komunikácie v celej organizácii, posilňovať lojálnosť pracovníkov k organizácii, zvyšovať efektivitu koučovaných pri dosahovaní rozvojových cieľov, zamerať rozvoj na oblasti najväčšieho talentu pracovníkov, zvyšovať u koučovaných ochotu ďalej sa rozvíjať a dosahovať ešte lepšie osobnostné a kariérne výsledky ..mnoho mnoho iného


 

 •       Úroveň obtiažnosti kurzu:  začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí     Dĺžka trvanie kurzu: min. 1 deň
 •       Možnosť absolvovať kurz, forma výuky: denná popr. večerná / individuálna (One-on-One) popr.. skupinová
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov: každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné vedomosti a odborné zručnosti
 •       Kategória kurzu / školenia / tréningu: manažérske kurzy / kurzy a semináre pre manažérov / osobný a kariérny rozvoj
 •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, riešenie simultánnych situácií, prípadové štúdie, analýza, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Kurz (obsah, témy atď.) prispôsobujeme požiadavkám účastníkov
 •       Odborný garant vzdelávania: PhDr. Marek Horňanský, MBA. /dlhoročný kouč, lektor a odborný konzultant osobnostného, kariérneho rozvoja
 •       Termín konania:  ASAP  (dohodoukurz organizujeme pravidelne - min. 2 *  mesačne počas celého kalendárneho roka 2022 - informujte sa)
 •       Miesto konania:  Bratislava - Brno - Praha (resp. možnosť absolvovania tohto školenia po dohode v rámci celej Slovenskej aj Českej republiky)
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových a firemných školeniach zľavy - informujte sa)
objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

kurz manazer kouc skolenie

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !