Kurz: "Profesionálny nákupca | výkonný proces nákupu a obchodovania"


      Anotácia kurzu:  Získate poznatky a vedomosti a zručnosti z oblasti riadeného nákupu a investícií. Naučíte sa metódy a postupy, ako sa pripraviť na vyjednávanie s dodávateľom a hodnotiť ho. Osvojíte si techniky budovania vzťahu s dodávateľom aj pri využívaní elektronických au­kciívieme, s akými problémami sa oddelenie nákupu stretáva a vieme Vám tieto problémy pomôcť odstrániť. Pre koho je určený náš program? Ide o špecializované školenie pre oddelenie nákupu - vyjednávanie pre nákupcov. Aké sú hlavné oblasti a ktoré zručnosti budú účastníci programu rozvíjať?  Ako aktívne dospieť k obchodnej dohode. Vyjednať najlepšie podmienky. Jasná dohoda bez konfliktov. Tréning Profesionálny nákupca je určený pracovníkom nákupných oddelení, samostatným nákupcom a pracovníkom, ktorí sú poverení akýmkoľvek nákupom. Kurz je určený pre firmy, organizácie a všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť v danej problematike. Dôraz sa kladie nielen na teoretickú časť, ale hlavne na praktické precvičovanie. Pre firemné kolektívy je možné školenie pripraviť na mieru podľa požiadaviek objednávateľa. Majitelia firiem, strategickí nákupcovia, spolupracovníci z oddelenia nákupu

 

Po skončení kurzu ovládnete:

 • predajné zručnosti - schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov
 • vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus
 • identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu
 • techniky uzatvárania obchodu - odhadnúť predpoklady na uzavretie obchodu a schopnosť správne načasovať ponuku na zatvorenie obchodu.
 • zdolávanie námietok - presvedčivá argumentácia pri jednaní s interným alebo externým zákazníkom
 • postup pri prerokovaní námietok komunikačných partnerov, ako pracovať s námietkami a argumentami
 • získanie klienta - získať či rozvinúť obchodné zručnosti s dôrazom na efektívnosť každého obchodného jednania
 • starostlivosť o klienta - nesmieť zabúdať na osobný prístup. Riadime sa heslom „Náš klient, náš pán".
 • komunikácia so zákazníkom - základné prvky komunikácie, aktívne počúvanie a rôzne typy rozhovorov
 • psychológia predaja - typológia zákazníka – ako poznať a osvojiť si stratégie prípravy a realizácie predaja. Osvojiť si typológiu zákazníkov.
 • vedenie obchodných rokovaní - prednáškovo-tréningový program orientovaný na vedomosti a zručnosti obchodníkov a predajcov.
 • prezentačné zručnosti - príprava prezentácie a jej štruktúra, prehĺbenie prezentačných zručností, hlavné zásady prejavu a práce so skupinou či jednotlivcami
 • telefonické zručnosti a telemarketing - profesionálna telefonická komunikácia so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi
 • a ... mnoho mnoho iného

 

Obsah kurzu:
Nákup – moderná tvorba zisku
nákup ako moderná tvorba zisku
osobnosť nákupcu – ako ho pochopiť a ako s ním komunikovať?
etika nákupu v zdravom podnikateľskom prostredí a prostredí verejného obstarávania
plánovanie a nákupné procesy
analýzy, metodiky, hodnotenie dodávateľov, nákupný procurement, TCO model pri nákupe (Total Cost of Ownership)
elektronické aukcie – e-technológie, e-procurement,
prenos rizík na dodávateľa
príklady z praxe
Osobnosť nákupcu – komunikácia, vyjednávanie, taktiky
Etika nákupu v prostredí verejného obstarávania
Plánovanie a nákupné procesy
Analýzy, metodiky, hodnotenie dodávateľov, nákupný procurement, TCO model pri nákupe (Total Cost of Ownership)
Elektronické aukcie – e-technológie, e-procurement,
Prenos rizík na dodávateľa
Komunikácia – neverbálna a verbálna
Transakčná analýza – dohoda win:win
Aktívne počúvanie, otázky a reflexia
Zvládanie námietok
Vyjednávanie – ako vyjednať najlepšie podmienky
Extrémne negociácie
Riešenie konfliktov
Nákup ako proces
Nákupné mantry – 6 pravidiel nákupcu
Segmentácia dodávateľov – Paretovo pravidlo nákupcu, White list + Black list
E-aukcie – typy a ich využitie
Akčný plán rozvoja – aplikácia nových znalostí a zručností v praxi
Ako správne postupovať pri vyjednávaní?
Ako si stanoviť správnu stratégiu?
Ako získať najlepšiu cenu?
Pozičné vyjednávanie – výhody a nevýhody?
Ako riešiť reklamácie a sťažnosť?
Ako riešiť nekvalitné dodávky?
Rôzne stratégie pri vyjednávaní.
Príprava na vyjednávanie.
Ako sa pripraviť na vyjednávanie s dodávateľom?
Najlepšia alternatíva vyjednávania verzus posledná alternatíva vyjednávania.
Proces jednania nákupcu a obchodníka cez B A T N A
Ako z nás aktívne načúvanie urobí lepších vyjednávačov?
Kedy a ako robiť ústupky?
Pozícia dodávateľa a pozícia odberateľa.
5 štýlov vyjednávania.
Výsledky výhra – výhra a budovanie dlhodobého vzťahu s dodávateľom.
Stratégie pri vyjednávaní.
Typológia osobnosti a jej uplatnenie pri vyjednávaní.
Aké sú hlavné podmienky úspechu pri vyjednávaní o cene?
Ako sa stať dlhodobým partnerom pre dodávateľa – získanie lojality klienta?
Ako povedať „nie“?
Ego je pri vyjednávaní váš najhorší nepriateľ.
Patria emócie do vyjednávania?
Ako rozoznať triky druhej strany a ako si s nimi poradiť?
Plán osobného zlepšenia a uplatnenie poznatkov.
Hodnotenie programu, networking, podporné materiály, diskusia

 

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu "Profesionálny nákupca" sa prakticky naučíte nákupno predajný proces – od oslovenia po uzavretie nákupno predajného cyklu, ako aj jeho najdôležitejšie fázy: napr. ako používať správny prístup v obchodnej komunikácii so zákazníkmi či dodávatelmi, ako sa správne pýtať, ako používať ticho, reč tela, ako správne počúvať, vytváranie vzťahov so zákazníkom s cieľom získať ,,áno“ odpoveď na naše požiadavky, ako vyjednávať v obchode, ako na správnu negociáciu, ako mediovať úspešný nákupný proces, ako využitím správnych prístupov a metód dosiahnete trvalé úspechy a rast obchodného zisku ..mnoho mnoho iného


 

 • Úroveň obtiažnosti kurzu "Profesionálny nákupca": začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania školení a kurzov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online
 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne, min. 1 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

kurz predajcov obchodnikov sales manager training

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !