Kurz: "Vymáhanie pohľadávok | ako vymôcť nedobytné pohľadávky v praxi"


      Anotácia vzdelávacieho kurzu: Vymáhanie pohľadávky je náročná úloha. Byť dlžníkom je dlhodobo záťažová situácia a preto k jej prežívaniu a riešeniu patria emócie. Na tomto workshope sa naučíte uzatvárať dohodu a pracovať pritom s plačom, strachom, panickou úzkosťou a hnevom dlžníka. Získané znalosti vám uľahčia komunikáciu, zefektívnia a urýchlia vymoženie pohľadávky a pomôžu udržať dobré mena veriteľa. Je dôležité začať vymáhať pohľadávku čo možno v najkratšej dobe po jej splatnosti, vtedy je najideálnejší čas aj najväčšia pravdepodobnosť na vymoženie pohľadávky, pretože neuhradené pohľadávky znamenajú problém a čím dlhší čas je pohľadávka neuhradená tým je problém väčší a teda menšia pravdepodobnosť vymožiteľnosti pohľadávky. Získajte zručnosti a vedomosri ako správne postupovať a amanažovať oblasť nevymožených pohľadávok. Obsahová náplň školenia:

Tématické okruhy školenia:
- Psychologické aspekty vymáhania.
- Prejavy a postupy dôslednosti v komunikácii pri vymáhaní.
- Dôrazné vymáhanie – databáza dôrazných formulácií.
- Profesionálna argumentácia v krízových a ťažkých situáciách
- Gradácia argumentácie, racionálny a emocionálny apel.
- Stratégie a taktiky v procese vymáhania (salámová taktika, fait accompli atď.).
- Konfliktné a záťažové situácie z praxe
- Typológia prejavov správania zákazníkov – neplatičov.
- Situačné techniky (zvládane negatívnych prejavov zákazníkov – neplatičov).
- Využitie asertívnych techník pri procese vymáhania.
- Zvládanie stresu po ťažkom rozhovore s neplatiacim zákazníkom
- Protistresové cvičenia a odporúčania pre pracovníkov, ktorí vymáhajú pohľadávky.
- Tréning modelových situácií z praxe
- efektívne spravovanie pohľadávok
- zručnosť asertivity vo vymáhaní pohľadávok
- spôsoby zvládania námietok a argumentácie
- negatívne odpovede a ich formulácia
- zvládanie odmietnutia
- telefonovanie v časovom strese
- techniky zvládania stresu, psychohygiena a zvyšovanie odolnosti na stres
- nečisté a nátlakové praktiky vyjednávania – ich využitie a obrana voči nim

Ciele školenia
Rozvinúť schopnosť účastníkov efektívne a profesionálne komunikovať s neplatiacimi zákazníkmi.
Doplniť poznatky a zručnosti účastníkov o nové postupy a primerané techniky z oblasti vymáhania pohľadávok a argumentácie, a tým zvýšiť efektivitu pri vymáhaní.
Praktické odporúčania, ako lepšie zvládať stres a záťaž po ťažkom rozhovore s neplatiacim zákazníkom.

Vymáhanie pohľadávok - máme pripravené kurzy z oblasti pohľadávok a ich vymáhania aj žalovania všeobecne aj konkrétne. Pokiaľ ste pracovník oddelenia vymáhania pohľadávok vo firme, prípadne priamo pracujete ako vymáhač pohľadávok, tieto školenia a kurzy sú ideálne pre vás a to z hľadiska získania aktuálnych informácií ohľadom teórie a pravidiel, ako aj z hľadiska posilnenia schopností pri samotnej komunikácii s neplatičmi. Školenia sa hodia ale tiež aj pre podnikateľov alebo živnostníkov, ktorí majú problémy s uhrádzaním záväzkov načas zo strany iných subjektov, pretože prostredníctvom týchto seminárov získajú prehľad o možnostiach efektívnejšieho vymáhania pohľadávok. Niektoré školenia a kurzy sú zamerané aj na postupy pri podaní žaloby kvôli pohľadávke a tiež možnosti ohľadom návrhov na exekúcie.


 

  • Úroveň obtiažnosti kurzu "Vymáhanie pohľadávok": začiatočníci / mierne pokročilí/ pokročilí
  • Miesto konania odborných školení a kurzov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (dĺžku a obsah kurzu vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne, min. 2 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !