Kurz: "Assessment centrum | HR moderné personálne a výberové metódy"


     Anotácia vzdelávacieho kurzu: Assessment Centrum je metóda, ktorá sa používa na výber budúcich zamestnancov z väčšieho počtu uchádzačov. Development Centrum je metóda, ktorá sa používa pre identifikáciu rozvojových potrieb súčasných zamestnancov - v preklade by tento názov znamenal “rozvojové centrum“. V rámci kurzu Vám ponúkame realizáciu / školenie AC/DC zamestnancov, od jednotlivcov až po ucelené skupiny. Rovnako vám ponúkame školiace služby v oblasti odborného poradenstva - posúdime, optimálne nastavíme, resp. komplexne vytvoríme AC/DC na podmienky vašej spoločnosti. Zabudnite na odhady či nepresné dojmy pri dôležitých rozhodnutiach o vašich zamestnancoch. Využite spoľahlivý prístup – Assessment/Development centrum – založený na objektívnom pozorovaní a hodnotení kvalít vašich manažérov i špecialistov.

Po skončení kurzu:
• oboznámite sa s podstatou AC/DC / rozšírite si svoje doterajšie znalosti
• prakticky si vyskúšate rolu účastníkov hodnotiteľov, moderátorov
• získate zručnosti v objektívnom vyhodnotení pozorovaných údajov
• získate zručnosť v poskytovaní spätnej väzby účastníkom
• získate spätné väzby pre účastníkov
• získate spoľahlivé a relevantné informácie o silných stránkach účastníkov
• možnosť porovnania účastníkov
• zvýšenie efektivity vynaložených investícií do rozvoja / výberov / hodnotenia
• umožní účastníkom učiť sa na základe vlastnej skúsenosti
• Assessment Center (AC) odporučí toho najvhodnejšieho / ako na to
• Development Center (DC) naplánuje efektívny rozvojový plán / ako na to
• a ... mnoho mnoho iného

Pre koho sú Assessment a Development centrá určené
hodnotení pracovníkov a plánovaní ich kariérneho rastu.
výbere najvhodnejšieho kandidáta na voľnú pozíciu.
identifikácii oblastí, na ktoré treba zamerať rozvojový plán hodnotených pracovníkov.
rozhodnutiach o zaradení pracovníka medzi manažérske talenty.

Obsah školiaceho kurzu
AC ako metóda výberu – ciele a prínosy, porovnanie s ďalšími metódami
základné princípy AC
čo sa pozoruje a hodnotí – kompetencie a kompetenčné modely
metódy používané v rámci AC
AC krok za krokom (prípravná, organizačné a realizačné fázy)
časté chyby pozorovateľov AC a možnosti, ako ich eliminovať
zásady písania výstupných správ
poskytovanie spätnej väzby z AC

Nadstavba školenia:
Zhrnutie zásad prípravy AC/DC
Nastavenie pozorovaných kompetencií
Ako si pripraviť vhodné metodiky na pozorovanie správania účastníkov AC/DC?
Výber vhodných testovacích metód
Výber modelových situácií a praktický nácvik
Vedenie interview
Nácvik pozorovania vybraných kompetencií
Ako pripraviť tréning hodnotiteľov?
Zásady pre písanie správ o účastníkoch
Prezentácia výsledkov a poskytnutie spätnej väzby účastníkom

Cieľom vzdelávacieho kurzu - je efektívne zacielenie a skvalitnenie prípravy personálnych auditov, výberov, hodnotenia a cieleného a dlhodobého rozvoja zamestnancov. Účastníci sa naučia optimálne využívať metódy Assessment / Development Centre (AC / DC). Je určený tým, ktorí potrebujú objektívne zhodnotiť spôsobilosť a kompetentnosť navrhnutých kandidátov pre výkon práce v danej profesii. Získajú vedomosti a zručnosti pri príprave projektov a implementácii uvedených metód v personálnej praxi. Pre záujemcov ponúkame aj AC/DC – nadstavbu: Cieľom je prehĺbenie a rozšírenie si vedomostí a zručností v oblasti realizácie Assessment a Development centier, hodnotení pozorovaného správania, tvorbe modelových situácií a záznamových hárkov. Účastníci sa naučia formulovať a hodnotiť modelové situácie, ktoré si priamo vyskúšajú v praktickom tréningu


 

  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu "Assessment centrum": začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online cez Skype
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !