Kurz: "Mikroexpresia tváre | ako efektívne čítať mimiku a emócie človeka"


     Anotácia školiaceho tréningu: Mikroexpresie tváre“ spôsobujú krátke, mimovoľné pohyby tvárových svalov. Väčšina ľudí tieto mimovoľné svalové kontrakcie vyvolané emóciami nedokáže kontrolovať. Mikroexpresie tváre sa zvyčajne rozdeľujú do siedmich univerzálnych emócií. Mikrorexpresie nám umožňujú zistiť skryté emócie a následne ich správne použiť v danej situácií, či už ste predajca, lektor alebo manažér. Napríklad pozorovaním prejavov partnera pri obchodovaní alebo rokovaní, môžeme prísť na to kedy nám človek niečo skrýva alebo klame. Mikroexpresie sú veľmi rýchle výrazy tváre, trvajúce len zlomok sekundy. Objavujú sa, keď človek podvedome alebo úmyselne skrýva nejaký pocit. Sedem emócií má univerzálny signál : hnev, strach, smútok, znechutenie, opovrhnutie, prekvapenie a šťastie. Môžete sa naučiť ich spoznať na predmetnom školení.

Kurz je určený predovšetkým:
- každému, kto pri svojej práci používa komunikáciu ako hlavný pracovný nástroj
- obchodníkom, predajcom, nákupcom
- HR manažérom, personalistom, recruiterom, headhunterom
- vedúcim pracovníkom
- riaditeľom, majiteľom firiem
- pracovníkom call centier, help deskov, infoliniek, predajných liniek, zákazíckych liniek
- realitným maklérom

JE VHODNÝ PRE JEDNOTLIVCOV ALE AJ PRE FIREMNÉ VZDELÁVANIE
„Mikro výraz tváre“ spôsobujú krátke, mimovoľné pohyby tvárových svalov. Väčšina ľudí tieto mimovoľné svalové kontrakcie vyvolané emóciami, nedokáže kontrolovať. Mikro výrazy tváre sa zvyčajne rozdeľujú do siedmich univerzálnych emócií: hnev, odpor, strach, smútok, šťastie, prekvapenie a pohŕdanie. Mikro výrazy ako prví objavili Haggard a Isaacs v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Haggard a Isaacs vo svojej štúdii z roku 1966 načrtli, ako objavili tieto „mikrochvíľkové“ výrazy tváre pri „sledovaní záznamov z psychoterapeutických sedení, kedy sa snažili hľadať známky neverbálnej komunikácie medzi terapeutom a pacientom“. Ekman a Friesen urobili prelomový výskum výrazov tváre a potvrdili, že 7 základných emócií – hnev, znechutenie, strach, smútok, šťastie, prekvapenie a pohŕdanie – sa na tvárach ľudí kdekoľvek na svete prejaví rovnako.

Ako správne reagovať na dané prejavy:
-mikroexpresie – nástroj ktorý zmení váš pohľad na komunikáciu alebo dosahujte svoje ciele v oveľa kratšom čase
-emocionálna inteligencia alebo s empatiou to ide ľahšie
-úsmev nad zlato
-interpretácia gestikulácie
-čo robia naše nohy
-ako sa hýbeme, tak sa cítíme
-základné štýly sedenia ako reprezentácia súhlasu, nesúhlas
-význam teritoriálneho správania sa
-ktoré 2 cm nás delia od úspechu?

Vedomosť, že viete rozlišovať mikroexpresie vám môže pomôcť:
Zlepšiť emocionálnu inteligenciu
• Jeden z kľúčov k zlepšeniu emocionálnej inteligencie je rozvíjanie schopností, ktoré vám môžu pomôcť porozumieť ľudskej tvári. Na rozdiel od jazyka alebo gest, tvár je univerzálny systém signálov, ktorý odráža momentálne kolísanie emócií. Keď sa naučíte čítať tieto mikroexpresie, pomôže vám to rozoznať pocity iných ľudí, a zároveň si budete uvedomovať viac svoje vlastné emócie.
Rozviť svoje schopnosti empatie
• Emócie hrajú kľúčovú úlohu pri všetkých našich interakciách. Zvyčajné výrazy tváre – makroexpresie – nemusia spoľahlivo vypovedať o tom, ako sa niekto v skutočnosti cíti. Keď viete rozoznať letmé a vyhýbavé expresie, stanete sa citlivejším na rozsah emócií, ktoré sú dôležité pre pochopenie iných ľudí – to, čo skutočne cítia. Taktiež sa stanete skúsenejším vo všímaní si emócií hneď na začiatku, keď sú ešte potlačené a človek si ani neuvedomuje, že ich cíti. Toto sú schopnosti, ktoré vám pomôžu stať sa citlivejším ku skutočným emóciám iných a taktiež, ak je to vhodné, dať im najavo, že tie pocity vidíte.
Nedávna štúdia Helen Reiss a ostatných ukázala, že schopnosť lekára rozpoznať emóciu z krátkeho výrazu tváre súvisela s pacientovým názorom na empatiu lekára.
Rozpoznanie skrytých emócií
• Keď sa niekto pokúša skryť svoju emóciu, „únik“ tejto emócie bude často evidentný v tvári človeka. Tento únik môže byť limitovaný iba na určitú časť tváre (mini alebo jemná expresia), alebo to môže byť rýchly výraz, ktorý prebehne celou tvárou (mikroexpresia). Väčšina ľudí nerozozná tieto dôležité náznaky ale s tréningom sa ich môžete naučiť rozpoznať, keď sa objavia. Pozrite si knihu Paula Ekmana Telling Lies – O klamaní – obsahuje celkovú analýzu týchto a iných náznakov ukrývania a klamstva.
Zlepšenie svojich vzťahov
• Tvár ponúka najlepšie okno aké je možné do pocitov iných ľudí. Zlepšenie schopnosti rozoznať emócie iných vám umožní zvýšenie porozumenia, ktoré vám pomôže spojiť sa s inými ľuďmi. Prieskum tiež ukázal, že ľudia, ktorí sa naučili rozoznať mikroexpresie, sú považovaní za lepších spolupracovníkov.
Porozumenie ostatných
• Štúdie doktora Ekmana ukázali, že často nespoznáme mikroexpresie iných ak nesúhlasia s vysloveným. Predsa mikro výrazy tváre sú univerzálny systém – každý ich má, zasluhujú našu pozornosť. Dokonca aj ľudia z iných kultúr, ktorí nehovoria našim jazykom, majú stále rovnaké emócie a ukážu rovnaké výrazy tváre. Keď sa naučíte rozoznať mikroexpresie, rozpoznáte nezrovnalosti medzitým, čo počujete a tým, čo vidíte – od priateľov a rodiny až k neznámym ľuďom.
Rozlišovanie a zvládanie vlastných emócií
• Naučenie sa rozoznávania výrazov tváre pri emócii vám pomôže tiež rozoznať vlastné emócie. Štúdia doktora Ekmana ukázala, že ak nasilu vytvoríte mimikou výraz tváre, začnete ho pociťovať aj vo svojom vnútri. Keď sa úmyselne natrénujete spájať výraz tváre s vnútorným prežívaním, zlepšíte si vedomé uvedomovanie si svojich emócií. Takže, zlepšíte svoju šancu spoznať začínajúcu emóciu. Táto schopnosť vám pomôže kontrolovať to, čo dávate navonok – vyjadrenie emócie.
Rozvinúť sociálne zručnosti
• Individuáli autistického spektra ťažili z trénovania mikroexpresií, predovšetkým z Trénovania Jemných Expresií (eSETT). Ľudia so schizofréniou mali taktiež pozitívne výsledky. Výskum Tamary Russell a ostatných prišiel na to, že trénovanie s Ekmanovým nástrojom na trénovanie Mikroexpresií (eMETT) umožnil ľuďom so schizofréniou rozoznať emócie iných na rovnakej úrovni ako obyčajní ľudia.

Je až prekvapivé ako ľahko sa to dá naučiť. Potom môžeme jednoducho zistiť skryté emócie a následne ich správne použiť v danej situácií, či už ste predajca, lektor alebo manažér. Každá situácia je nabitá informáciami, ktoré môžete využiť. Napríklad pozorovaním prejavov partnera pri obchodovaní alebo rokovaní, môžeme prísť na to kedy nám človek niečo skrýva alebo klame. Majte každú situáciu pod kontrolou a efektívne reagujte na dané okolnosti. Ako prvý popisoval mikroexpresie práve Darwin, ktorý bol na svojich cestách po cudzokrajných ostrovoch odkázaný na neverbálnu komunikáciu. Zistil, že výrazy na tvári majú univerzálny jazyk. Dnes tajné služby vlastnia software, ktorý monitoruje mikroexpresie na tvárach cestujúcich napr. na letisku. Pridajte sa k tým, ktori umenie mikroexpresií poznajú a využívajú v praxi !


 

  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu "Mikroexpresia tváre": začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online školenie
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !