Kurz:  "Ako na manipuláciu | ako na problémovú medziľudskú komunikáciu"


      Anotácia kurzu:  Komunikácia, asertivita či rétorika je neodlučitelnou súčasťou života každého z nás. Nášho osobného, kariérneho či vzťahového priestoru. Pokiaľ nie je komunikácia používaná vhodnou formou - zraňuje, demotivuje, frustruje, vyvoláva negatívne pocity. Máš pocit, že sa nevieš vhodne presadiť, že máš nepríjemný pocit ak niekomu povieš nie ? Máš pocit, že s Tebou iní manipulujú a Ty sa nevieš brániť ? Máš pocit, že nevieš ovládať svoje emócie, krotiť svoj hnev a neprimerane reaguješ ? Chceš sa naučiť s ľahkosťou zvládať konfliktné situácie ? Alebo Ťa len jednoducho zaujíma oblasť komunikácie ? Poprípade ťa zaujíma, ako efektívne prezentovať sám seba v kontakte s druhými - mužmi či ženami ? Chceš investovať do seba a posunúť sa v osobnom rozvoji ďalej ? Ak si sa niekde našiel, tak potom práve pre Teba je určené toto školenie, ktoré môže byť Tvojim návodom ako sa presadiť, nadviazať kontakty a známosti, alebo ovládať svoj hnev, riešiť konflikty či brániť sa proti vedomej manipulácii.

Manipulácia patrí v dnešnom svete k bežným, až každodenným javom. Hovoriť o nej možno v rôznych situáciách - tam, kde ľudia snažia si ostatných získať pre svoje ciele, úmyselne klamú. Manipuláciou je ale aj to, ak sa od niekoho požaduje, aby v rozpore s vlastnými záujmami vykonali či nevykonali nejakú činnosť, alebo aby prijal či neprijal určitý názor, a kde táto požiadavka nie je v rámci komunikácie formulovaná úplne otvorene. V praxi dochádza pri manipulácii s ľuďmi spravidla k tomu, že uspokojovanie skutočných potrieb je nahradzované uspokojovaním potrieb zástupných či pôsobením na emócie.

Opakom manipulácie je otvorená komunikácia a jasné vyjadrenie osobných či pracovných cieľov a požiadaviek. Na seminári si ukážeme v modelových situáciách rozdiely vo formulácii manipulatívne technikou a férovým jednaním. Pochopením psychologických mechanizmov, ktoré fungujú pri manipulácii, získate návod na úspešnú obranu pred manipuláciou a jasnú hlavu bez výčitiek. Veľká časť školenia sa venuje tréningu modelových situácií, diskusii, analýze emócií a hľadaniu úspešných riešení na predpripravených príkladoch z praxe. Školenie nebude zamerané len na prostredie pracovné, ale aj na manipuláciu v rodine, v kolektíve priateľov, v médiách, zdravotníctve alebo v politike.

  Tento kurz je zameraný na oblasti:
- rozoznanie manipulatívneho konania
- poznanie osoby a pohnútok manipulátora
- predchádzanie a zvládnutie manipulácie v pracovnom kolektíve a v osobných vzťahoch
- poznanie vlastných i neuvedomených manipulačných návykov a ich eliminácia
- tréning kontra-manipulativních techník na odzbrojenie
- metódy ako sa manipulácii brániť, ako sa stať asertívnejší atď.

 Témy školenia:
Aký je rozdiel medzi manipuláciou, motiváciou a presvedčovaním.
Rola emócií pri manipulácii ľudí
Rôzne typy manipulácie, manipulatívne hry.
Manipulatívne metódy a taktiky v praxi
Šesť zásad pri zvládaní manipulatívneho správania
Komunikačné nástroje na zvládanie manipulácie
Vecná odolnosť pri manipulácii
4 typy psychologickej manipulácie
Nácvik zvládania rôznych typov manipulácie a prax
Zmeniť uhol pohľadu na vedenie obchodného rokovania
Pomenovať situácie, ktoré sú spojené s ovplyvňovaním a manipuláciou
Naučiť sa odhaliť techniky manipulácie a vedieť správne reagovať
Získať zručnosť pri vedení rokovania s náročnými partnermi
Manipulácia a jej predpoklady
Komunikačné techniky pri manipulácii
Manipulačné stratégie a ich prejavy
Tréning ochrany pred manipuláciou
Individuálny plán implementácie ...a mnoho iného

  Školenie okrem iného naučí:
- odhaliť manipuláciu
- spoznať osobu manipulátora
- pochopiť nutkanie manipulátora
- predchádzať jeho útokom
- zvládnuť manipulatívne správanie formou techník
- stať sa rešpektovaným, zvrchovaným
- nepodliehať útokom, naučiť sa hovoriť nie, udržať si svoj ​​názor
- nenechať sa zatlačiť do kúta
- priznať si či sme skôr manipulátormi, alebo skôr "obeťami" manipulátora

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými problémovými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Načerpáte sociálne a komunikačné zručnosti, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími, spoznáte prečo ľudia komunikujú a jednajú tak ako jednajú, naučíte sa hovoriť nie", či vyvarovať sa manipulačným technikám.  Naučíte sa tiež správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Kurz ušijeme priamo pre Vaše potreby a ..mnoho mnoho iného


  •  Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania kurzu Ako na manipuláciu:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online školenie
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !