Členovia tímu tak vedia, že na dosiahnutie cieľov potrebujú pracovať spoločne. Pozorovateľ zvonku by si všimol vzájomné prepojené riešenie úloh a spoločnú koordináciu činností. V ideálnom prípade sú v tíme dohodnuté normy alebo hodnoty, ktorými je určované vzájomné správanie sa ľudí medzi sebou. Prečo tímy? Úlohou pracovného tímu môže byť práca na komplexných úlohách, ktoré nemôžu byť jednoducho rozdelené pre jednotlivých členov. Tímy slúžia ako banka na sprostredkovanie nových myšlienok, keď je potrebné vzájomné podnecovanie kreativity. Výhodou tímov je ich koordinačná funkcia, spojenie medzi oddeleniami, ktorých práca je do určitej miery vzájomne závislá.

Vytvorením úlohovej jednotky, projekčného tímu, je možné redukovať komunikačné zlyhania a udržiavať koordinovaný výkon. V neposlednom rade je pre organizáciu užitočné chápať tím ako mechanizmus riešenia problémov, ak vyžadujú spracúvanie komplexných vstupov, interakciu medzi členmi s odlišnými informáciami a kritické ohodnotenie možných alternatívnych riešení. V konečnom dôsledku tak funguje tím ako nástroj pre uľahčenie implementácie komplexných rozhodnutí. Aké sú formy tímového koučingu? Koučing pracovného tímu.

Ak chcete makať na tom, aby váš tím šľapal ako hodinky, skúste sa pozrieť na to, kto a čo v tíme robí ? Aké má kompetencie, k čomu? Aká je náplň práce? Kto čo vie/nevie? Kto čo chce/nechce robiť a aké postoje ho k tomu vedú? Aké sú v tíme neformálne roly a ako sa dopĺňajú (mysliteľ, skeptik, doťahovač, srandista...)? Aká je kvalita a vývin spolupráce medzi členmi tímu? Ako vzniká, ako sa hodnotí a ako sa o kvalite spolupráce komunikuje medzi členmi tímu? Aká je prevládajúca atmosféra v tíme? Aké sú jej príčiny, vplyvy kontextu, paralelné procesy? Čo sa deje na rozhraní medzi tímom a ďalšími ľuďmi v organizácii (ďalšími programami, vedením...). Ako prebieha starostlivosť tímu o seba? Kde hľadá podporu, inšpiráciu, kontrolu, učenie, uvoľnenie, ocenenie?

Ak sa vám zdá, že je dôležité nielen pozerať sa dopredu, ale aj zastaviť sa a obrátiť sa späť, môžete využiť supervíziu vo vašom tíme. Takýto proces zahŕňa spoločný rozbor prípadu, na ktorom tím pracuje, reflexiu vedenia určitého programu, činnosti, alebo aktivity s klientmi, alebo v prípade potreby rozbor vzniku záťažovej, krízovej situácie s klientmi. Ako taký proces koučovania vyzerá? Veríme, že všetko zmysluplné začína tým, že sa ľudia na zmysle dohodnú. Preto sa v prvej fáze spolupráce s organizáciou dlho a niekedy naopak veľmi krátko, no vždy cielene rozprávame o tom, kto, čo chce. Takéto rozhovory zahŕňajú vytváranie kontaktu medzi organizáciou a koučom, vyjednávanie so zadávateľom koučovania (napríklad s vedením, či HR), pri ktorom zlaďujeme potreby, zámery a ciele všetkých strán. Záverečný kontrakt je tak kontraktom medzi organizáciou, ktorá platí, tímom, ktorý je koučovaný a koučom.

V prípade, že tím s niektorými potrebami, alebo prianiami organizácie nesúhlasí, alebo organizácia sleduje koučovaním iné ciele (assessment, tréning, alebo prosto iba také nekonkrétne – „urobte nám poriadok“) je dôležité hrať otvorenú hru a jasne pomenovať čo, kto a prečo chce. Toto však môže byť zaujímavý proces bublania, škrípania a hľadania, ktorý prinesie organizácii aj tímu cenné informácie. Aj je všetko hotové, dohoda dohodnutá, môže začať vlastný proces koučovania. Úprimne, nedržíme sa nejakého konkrétneho modelu tímového koučovania. Iste, našimi inšpiráciami sú model Hawkinsa a Smithsa (2007), či gestalt model Fransa Meulmeestera (2010), ale na tímy občas nazeráme aj z perspektívy tradície Tavistockého konzultačného inštitútu, ktorá kombinuje systémový a psychoanalytický pohľad. Počas celého procesu koučovania prebieha priebežné hodnotenie procesu spolupráce. Tímový koučing je časovo obmedzený kontraktom a vždy v istom časovom úseku končí záverečným hodnotením. Pár otázok pred referenciami Namiesto múdrych rečí vám ponúkame niekoľko otázok, ktoré kladieme tým, čo majú o tímové koučovanie záujem. Kto vie, možno vás k niečomu inšpirujú:

Prečo chcete rozvíjať svoj tím práve teraz, v tomto období? Čo tomu rozhodnutiu predchádzalo ? Koho nápad to bol? Váš, vášho nadriadeného? Vedia o myšlienke zlepšenia tímu jeho členovia? Už ste sa o zlepšenie práce tímu niekedy pokúšali? Ako? V čom ste boli úspešní? Čo by malo ostať také, aké je? Čo by sa malo vo vašom tíme zlepšiť? O čom sa vo vašom tíme nehovorí ? Čo je tabu (napr. vzťahy, chyby, úspechy...) ? Ktoré témy nechcete otvoriť vy sám?  Ako budete vedieť, že sa vám vedenie vášho tímu darí, že tím napreduje? Do akej miery máte záujem byť k svojmu tímu otvorený a zdieľať s ním očakávania, názory, postoje...? Do akej miery ste otvorený akceptovať názory, myšlienky, postoje iných členov vášho tímu? - Má organizácia vyjasnené základné poslanie tímu? Vie organizácia, čo od tímu očakáva? Aká je motivácia jednotlivcov participovať v tíme? Ktoré faktory motivácie prevládajú ?  Je práca v tíme významná pre členov tímu, je pre nich výzvou, môžu pri nej rásť ?

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !