Kurz:  "Manažment, vedenie ľudí a MVO organizácie v sociálnej práci"


     Anotácia kurzu:  Cieľom vzdelávacej aktivity je príprava zamestnancov v riadiacich pozíciách sociálnych subjektov alebo nižších organizačných štruktúr sociálnych subjektov. Cieľom je taktiež sprostredkovať poslucháčom základné teoretické vedomosti z oblasti manažmentu a sociálnej práce. Absolvent nadobudne teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre účel aplikovania niektorých základných manažérskych zručností pri riadení organizácie – konkrétneho sociálneho subjektu alebo jeho nižšej organizačnej zložky. Cieľom je ponúknuť ľuďom pracujúcim v riadiacich pozíciách teoretický a praktický rámec manažmentu v sociálnej práci, ako podporu pre zvyšovanie ich profesionálnej kompetencie. Ich základné vedomosti a zručnosti pomôžu podporiť aj skvalitnenie činnosti jednotlivých subjektov angažujúcich sa pre prácu v sociálnej oblasti. Pri štúdiu manažmentu lektori pamätajú na princíp, že zmyslom manažérskej práce je dosiahnutie produktívnej činnosti ľudí a schopnosť manažéra inšpirovať svoje okolie k správnemu smerovaniu. Nemožno dosiahnuť vysokú kvalitu a produktivitu bez schopnosti manažéra neustále aplikovať najnovšie technologické postupy a zručnosti, zodpovedajúce podmienkam. 

     Obsahové zameranie predmetnej vzdelávacej aktivity si vyžaduje pomerne dobré vedomosti účastníkov z oblasti sociálnej práce a iných pomáhajúcich profesií ( napr. sociológia, psychológia, pedagogika, právo a pod. ). Je nevyhnutné aby vzdelanie poslucháčov bolo limitované absolvovaním I. alebo II. stupňa vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore sociálna práca.Cieľovou skupinou vzdelávania sú zamestnanci, ktorí pracujú alebo sa uchádzajú o riadiacu pozíciu v sociálnych subjektoch, tzn. v subjektoch štátnej správy, samosprávy, verejnoprávnych inštitúcií a organizácií tretieho sektora. Cieľovú skupinu budú tvoriť hlavne záujemci a absolventi študijných odborov pomáhajúcich profesií, ktorí sa chú zlepšiť pri manažovaní a manažmente. Kurz prispôsobujeme potrebám účastníkov.

Pozitívne a praktické prínosy po predmetnom kurze: 

 • bude pripravený na riadiacu činnosť alebo jej skvalitnenie v sociálnych subjektoch štátnej správy, samosprávy a organizáciách tretieho sektora
 • získa teoretické vedomosti z oblasti manažmentu a bude ich vedieť prakticky aplikovať v riadiacej činnosti
 • bude vedieť využiť teoretické vedomosti z oblasti ekonómie a práva v prospech skvalitnenia jeho riadiacej činnosti
 • profesionálne kompetencie bude môcť využiť v prospech skvalitnenia činnosti konkrétnej inštitúcie
 • prostredníctvom svojich získaných zručností bude vedieť efektívne komunikovať
 • bude vedieť podporovať rozvoj ľudského potenciálu ďalších zamestnancov a zamestnancov v pracovnom tíme
 • získa základné informácie o projektovom riadení
 • sa naučí efektívne spolupracovať s inými subjektami a bude podporovať ich spoluúčasť v prospech komplexného riešenia
 • naučí sa riešiť prípady sociálnych kolízií, situácií, udalostí a sociálnych problémov klientov
 • získa informácie a bude sa vedieť orientovať v systéme tímovej spolupráce v rámci interdisciplinárneho tímu odborníkov z iných profesií

OSNOVA KURZU - Manažment sociálnej práce:

 • Školy manažmentu: (klasická teória manažmentu, behavioristická - neoklasická teória, nová - moderná teória manažmentu, pragmatický - empirický prístup)
 • Manažment ako riadenia a vedenie
 • manažment vs Leadership
 • Základy riadenia finančných zdrojov: príklady v sociálnej práci a v sociálnych službách.
 • Základy riadenia materiálnych zdrojov: príklady v sociálnej práci a v sociálnych službách
 • Základy znalostného manažmentu
 • Základy krízového manažmentu
 • Základy procesného riadenia
 • Tímová práca, vodcovstvo a firemná kultúra
 • Pracovné prostredie
 • Základy riadenia zmien v sociálnej práci a v sociálnych službách
 • Základy riadenia rizík v sociálnej práci a v sociálnych službách
 • Manažérske role
 • Nástroje zabezpečovania a merania kvality štruktúry, procesu a výsledkov organizácie
 • Charakteristika manažmentu, história, prístupy
 • Manažment, ako proces. Funkcie manažmentu
 • Manažér a jeho prostredie, úrovne manažmentu
 • Základné manažérske role a zručnosti
 • Manažérske rozhodovanie, druhy, 7 krokov rozhodovacieho procesu.
 • Skupinové rozhodovanie. Braimstorming, metóda Delphi, Nominálna skupinová
 • Plánovanie, druhy a jeho význam
 • Vízia, poslanie a stratégia organizácie
 • Organizačná štruktúra a organizovanie
 • Kontrola jej charakteristiky a typy
 • Vedenie ľudí, prístupy a štýly vedenia
 • Teórie motivácie
 • Aktivity, prípadové štúdie a praktické príklady na prax

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate ako odborník v sociálnych a pomáhajúcich oblastiach zručnosti a kompetencie k tomu, ako manažovať ľudi, prokjekty a úlohy. Ďalšie odborné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať nielen s tímom spolupracovníkov, manažovať skupiny, zamestnancov, viesť sociálny podnik alebo projekt, vedieť poskytovať poradenstvo, rozumieť oblasti manažmentu sociálnej práce, sociálnej rehabilitácii, klinickej sociálnej práce a ďalším nástrojom a kompetenciám pracovníkov sociálnych služieb. Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a pracovný rast a ..mnoho mnoho iného.


 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu "Manažment v sociálnej práci":  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / odborné / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !