Kurz:  "Manažment stresu, času a prevencia proti vyhoreniu"


    Anotácia kurzu:  Ponúkaný kurz je zameraný na zvládanie stresu v dlhodobej perspektíve s využitím racionálneho time manažmentu, určovaním priorít a psychologickými nástrojmi ako sú: manažment racionálnych i emocionálnych stresorov a odolávanie manipulatívnym technikám. Cieľom je: · pomôcť pochopiť podstatu stresových situácií na rovine fyzickej aj psychickej a rozpoznávať prvé príznaky, ako aj predchádzať syndrómu vyhorenia · získať vedomosti z oblasti time manažmentu, určovania priorít, stres manažmentu a vysporiadať sa s manipulatívnymi technikami · nacvičiť si rýchle dobíjanie bateriek.Cieľovou skupinou vzdelávania sú zamestnanci a manažéri pomáhajúcich sociálnych organizácií, ktorí pracujú v subjektoch štátnej správy, samosprávy, verejnoprávnych inštitúcií a organizácií tretieho sektora a poskytujú sociálne poradenstvo, rezidenciálnu, ambulantnú alebo terénnu starostlivosť občanom v núdzi. Kurz a jeho obsah prispôsobíme pre Vaše osobité potreby.

Pozitívne a praktické prínosy po kurze pre účastníkov:

1. Budete poznať metódy a techniky efektívneho využívania pracovného času
2. Dokážete krátkodobo aj dlhodobo naplánovať prioritné úlohy
3. Odhalíte svoje zdroje stresu a naučia sa ich minimalizovať
4. Naučíte sa krátke relaxačné techniky na obnovu energie

OSNOVA KURZU - Manažmentu času, stresu a vyhorenia:

 •  Určovanie vlastných priorít a cieľov
 • Čas, vnímanie času, koláč času. role v živote človeka, rovnováha 4 druhov časuUrčovanie vlastných priorít a cieľov
 • Analýza pracovného času, snímka pracovného času, zlodeji času, pílový efekt
 • Techniky time managementu, metóda ABC, Eisenhoverova matrica času a ďalšie techniky
 • Plánovanie času, techniky plánovania, krivka výkonnosti
 • Poznanie doby najvyššieho vlastného pracovného výkonu
 • Techniky efektívnej práce, práca s písomnosťami, telefonáty, návštevy, porady ...
 • Schopnosť povedať nie ako šetrič času
 • Manažérska práca a nutnosť delegovania
 • Identifikácia vlastných stresorov
 • Autodiagnostika hladiny stresu
 • Zladenie životných a pracovných priorít
 • Aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou
 • Čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu, techniky zvládania stresu
 • Krátke relaxačné techniky
 • Vypracovanie individuálneho akčného plánu na zlepšenie manažmentu času a stresu
 • Stres a jeho vplyv na 5 oblastí života
 • Pochopenie podstaty stresu v rovine fyzickej aj psychickej
 • Druhy stresu. Vplyv dlhodobého stresu na organizmus.
 • Manažér a riadenie stresu v organizácii
 • Vplyv stresu na prácu jednotlivca a tímu. Johariho okno
 • Manažér v stresovej situácii v tíme
 • Identifikovanie stresorov – test pre každého Druhy stresu v pracovnom procese.
 • Stres manažment – Manažment racionálnych stresorov
 • Time manažment - biorytmus, zlodeji času., zásady časového plánu
 • Umenie plánovať:
 • Analýza dôležitosti a naliehavosti úloh – Eisenhowerov princíp
 • 4 druhy – času čas pre nadriadeného, pre podriadených, pre systém, pre seba
 • Určovanie priorít
 • Analýza ABC – určovanie priorít pri plánovaní úloh. Plán pracovného dňa a týždňa
 • Stres manažment – Manažment emocionálych stresorov:
 • auto-ekológia – Popperovské cvičenia
 • sústredenosť – cvičenie pre účastníkov
 • cvičenie vôľových vlastností
 • citové impulzy – čo s nimi
 • Vedieť povedať „nie“ v situáciách, kedy je to žiadúce
 • Ako manažovať snahu iného človeka o manipuláciu
 • modely správania sa podľa Redfielda – rýchla identifikácia a zvládnutie
 • Syndróm vyhorenia – symptómy a prevencia
 • Čo je to wellness? Významu wellnessu ako životného štýlu
 • Aktivity, hry, prípadové štúdie pre pomáhajúce profesie

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu manažmentu stresu, času a vyhorenia, získate ako sociálny poradca a sociálny pracovník ďalšie odborné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať so svojim časom, viac narabať s problematikou stresu, vyvarovať sa syndromu vyhorenia a burn out. naučite sa efektivnejšie pracovať s klientami, vedieť poskytovať sociálne poradenstvo, rozumieť oblasti sociálnej práce, sociálnej rehabilitácii, klinickej sociálnej práce a ďalším nástrojom a kompetenciám pracovníka sociálnych služieb . Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.


 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu "Manažment času, stresu a vyhorenia":  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / odborné / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !