Kurz:  "Sociálno psychologický výcvik nielen pre pomáhajúce profesie"


    Anotácia kurzu:  Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom výcvikovou formou základné komunikačné zručnosti, ako predpoklad pre prácu s klientom v prostredí interakčných sociálnych väzieb. Cieľom výcviku je podpora sebareflexie a poskytnutie spätnej väzby v súvislosti s prehodnotením vlastných kompetencií pre prácu s klientom a samostatnom fungovaní v sociálnej skupine. Poslucháči sa oboznámia s rôznymi komunikačnými technikami a získajú zručnosti ako zvládať rôzne záťažové situácie. Cieľom sociálno – psychologického výcviku je aj odhalenie možností a predpokladov jednotlivcov pre skupinovú prácu a prácu v odbornom tíme. Cieľom vzdelávania je príprava pracovníkov v oblasti práce s ľuďmi. Počas kurzu účastníci získajú poznatky a zručnosti z oblasti efektívnej komunikácie, interpersonálnej percepcie, kooperácie, riešenia konfliktov atď. Po ukončení kurzu sa účastníci dokážu efektívnejšie uplatniť najmä v sfére riadenia, v komerčnej i nekomerčnej oblasti. Program kurzu je flexibilný a každý kurz bude čiastočne prispôsobený aktuálnym potrebám skupiny frekventatov. Optimálne je, ak účastníci absolvujú kompletný kurz.

Cieľovou skupinou vzdelávania sú zamestnanci pracujúci v sociálnej oblasti na odboroch sociálnych vecí Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, neštátnych sociálnych subjektov, občianskych združení so zameraním činnosti v sociálnej oblasti, zamestnanci samospráv, ale aj vysokoškolskí učitelia vzdelávajúci budúcich sociálnych pracovníkov v študijnom odbore sociálna práca.

Pozitívne a praktické prínosy po kurze:

 • získa základné komunikačné zručnosti pre prácu s klientom
 • bude vedieť analyzovať svoje slabé stránky v procese komunikácie
 • nadobudne zručnosti a techniky pre lepšie poznávanie iných
 • bude vedieť efektívne komunikovať a viesť poradenský rozhovor
 • získa kompetencie pre prácu s rôznymi typmi klientov, naučí sa riešiť konflikty a asertívne sa správať
 • bude vedieť akceptovať etické princípy v komunikačnom procese
 • bude vedieť spracovávať neštandartné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie
 • pri vzájomnej interakcii v súkromnom alebo pracovnom živote

OSNOVA KURZU - Sociálnopsychologický výcvik:

 • Sebaspoznanie a interpersonálna percepcia, základy komunikácie
 • Komunikácia a asertivita, verbalita a neverbalita
 • Kooperácia a súperenie, riešenie konfliktov
 • Metódy práce s jednotlivcom
 • Manažérske a lídrovské zručnosti
 • Metódy práce so skupinou a vedenie skupiny
 • vrodených daností a praktických zručností, schopností a skúseností 
 • pomôcť klientovi pri sebapoznávaní so zameraním na vytypovanie aktivizácia osobných rezerv
 • motivácia pre primeranú sebarealizáciu v živote a práci
 • riešenie sociálnych problémov, možnosti uchádzačov na uplatnenie
 • schopnosti a zručnosti na realizáciu a uplatnenie sa
 • odbúravanie stresu a strachu z kontaktu
 • poskytnutie spätnej väzby na správanie účastníkov v skupine,
 • sebapresadenie a sebavedomie v práci s klientami
 • aktivity, hry, prípadové štúdie

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní sociálno psychologického tréningu získate ako odborník, poradca, alebo sociálny pracovník ďalšie potrebné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať s vlastnými zdrojmi, narábať so stresom, pracovať so skupinou, poznať viac sám seba, pracovať s klientami, vedieť efektívnejšie poskytovať sociálne poradenstvo, rozumieť oblastiam pomáhajúcich profesií, sociálnej rehabilitácii, klinickej sociálnej práce a ďalším nástrojom a kompetenciám pracovníka sociálnych služieb . Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.


 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu "Socialno psychologický vyćvik":  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / odborné / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne, min. 2 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !