Kurz:  "Supervízia | výcvik poradcov a supervízorov v pomáhajúcich profesiách"


     Anotácia kurzu: Umožňuje vhľad a nový pohľad na to, čo sa deje v procese terapie alebo v kontakte s klientmi/zákazníkmi. Napomáha širšiemu uchopeniu a pochopeniu svojej práce, vlastného potenciálu, obmedzení, kritických oblastí a ukazuje možnosti rozvoja. Všetko sa to deje formou sebauvedomenia, vlastného objavovania, diskusie, analýzy, prípadne spätnej väzby. Vďaka supervízii môžete efektívnejším spôsobom riešiť alebo odstrániť ťažkosti, s ktorými práve bojujete. Môžete získať novú chuť a motiváciu pracovať, prekonávať prekážky, objavovať a využívať možnosti, ktoré ste doposiaľ nevideli. Identifikujú sa otázky a hľadajú odpovede.

      Supervízia je zároveň proces učenia (ide o pomoc aj kontrolu). Je to konzultácia supervidovaného so supervízorom, prípadne diskusia v skupine. Cieľovou skupinou vzdelávania sú pracovníci pomáhajúcich profesií, psychológovia, terapeuti, sociálni pracovníci, pedagogikí zamestnanci, študenti, zamestnanci pracujúci v sociálnej oblasti na odboroch sociálnych vecí Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, neštátnych sociálnych subjektov, občianskych združení so zameraním činnosti v sociálnej oblasti, zamestnanci samospráv ale aj vysokoškolskí učitelia vzdelávajúci budúcich sociálnych pracovníkov v študijnom odbore sociálna práca atď.

     Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom základné teoretické vedomosti z oblasti poradenstva a supervízie v sociálnej práce. Absolvent nadobudne teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre supervidovanie sociálneho pracovníka – poradcu pri práci s klientom. Cieľom je taktiež pripraviť dobrých odborníkov – supervízorov pre podporu skvalitnenia poradenskej práce a zabezpečenia vyššej efektivity z hľadiska motivácie klienta podieľať sa na riešení svojho sociálneho problému. Supervízor v praxi môže poradcovi poskytnúť spoločné hľadanie alternatív riešenia poradenských problémov.

Pozitívne a praktické prínosy po kurze: Cieľom vzdelávacej aktivity je odborná príprava supervízorov pre prácu s ľuďmi. Supervízia je metóda kontinuálneho zvyšovania profesionálnych kompetencií odborníkov pracujúcich s ľuďmi, pri ktorej sa supervidovaní učia kvalitnejšie vykonávať svoju prácu a získajú nové profesionálne schopnosti a zručnosti v metodike riadenia odborného personálu. Po absolvovaníškolenia získa účastník certifikát.

OSNOVA KURZU - Supervízia:

 • Vymedzenie základných pojmov
 • Teória a prax supervízie dnes
 • Teoretické základy supervízie
 • Čo je supervízia – kontrola alebo podpora
 • Prečo supervízia v sociálnych službách.
 • Kto vlastne potrebuje supervíziu
 • Aký je význam, formy a metódy supervízie pre pracovníkov v priamom kontakte s klientom.
 • Aký je význam, formy a metódy supervízie pre organizácie poskytujúce sociálne služby.
 • V čom spočíva vzťah supervízie a kvality sociálnych služieb.
 • Praktické príklady supervízie v sociálnych službách.
 • Komunikácia a aktívne počúvanie
 • Zručnosti podporujúce supervíziu – kladenie otázok
 • Supervízia zameraná na človeka
 • Typológia klientov supervíznych stretnutí
 • Empatia, kongruencia a akceptácia
 • Vývoj supervízie a jej kreovanie ako metódy
 • Charakteristika supervízie v pomáhajúcich profesiách
 • Legislatívne ukotvenie a význam supervízie pre prax zamestnancov v sociálnych subjektoch
 • Ciele supervízie
 • Formy a typy supervízie a ich využitie v sociálnej praxi
 • Zameranie supervízie
 • Najčastejšie bariéry pri etablovaní supervízie
 • Supervízia v psychologickej praxi
 • Supervízia v pedagogickej praxi
 • Supervízia v sociálnej práci
 • Individuálne formy suepervízie
 • Skupinové formy supervízie
 • Bálintovské skupiny
 • Cesta k akreditácii v supervízii
 • Aktivity, hry, prípadové štúdie
 • Diskusia, konzultácie, riešenie námetov účastníkov seminára
 • Individuálna a skupinová práca

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu supervízie získate ako poradca a pracovník v práci s ľudmi (pomáhajúce profesie) ďalšie odborné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať s klientami, supervidovať odborné stretnutia, vedieť poskytovať sociálne poradenstvo, rozumieť oblasti sociálnej práce, sociálnej rehabilitácii, klinickej sociálnej práce a ďalším nástrojom a kompetenciám pracovníka sociálnych služieb . Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.


 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu "Sociálna práca a sociálny poradca":  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / odborné / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 10 ľudí
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !