Kurz:  "Mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie"


     Anotácia kurzu:  Mediácia je efektívny nástroj na riešenie konfliktov. Využíva sa tak v profesionálnej oblasti ako je zmierňovanie sporov a konfliktov v obchode, civilnom živote, vzťahoch, karieré a pod. Mediačné zručnosti sa však môže naučiť každý. Či už chcete mediáciu začať používať profesionálne (akreditovaný mediátor zapísaný v zozname mediátorov Slovenska), alebo len súkromne vo vašom sociálnom okolí či zamestnaní je len na Vás. Umenie riešenia sporov a konfliktov je vedomosť (know how), ktorú budete využívať po celý život. Konflikt je taká zrážka, pri ktorej vidíme konfrontáciu požiadaviek, úmyslov, túžob, snáh, záujmov, potrieb, názorov a hodnôt. K zápasu, zrážke dochádza vtedy, keď správanie jedného zo zúčastnených bráni druhej osobe uplatnenie si svojich požiadaviek, alebo ich hodnotová orientácia je značne odlišná. Tento seminár je zameraný na získanie poznatkov a zručností potrebných na úspešné riešenie konfliktov a stresových situácií v praxi života.

     Tématika kurzu:  je určené zase všetkým, ktorí majú obavy, či pri vyjednávaní a riešení sporov v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote obstoja. Obávajú sa manipulácie alebo rýchlo prepadajú stresu, tréme, nátlaku. Spoznanie protistrany im môže pomôcť získať istotu a nájsť spôsob ako obstáť pred nátlakom a manipuláciou. Každý rozhovor so zámerom niečo získať ale aj rozhovor ku ktorému sme vyzvaní z neznámych dôvodov, predstavuje viac či menej typické vyjednávanie. Vyjednávame v profesii, v rodine, vo vzťahoch či v záujmových skupinách. Program je vhodnou súčasťou aj kariérneho vzdelávania preto je vhodný nielen pre verejnosť, ale aj aj pre manažérov, riadiacich pracovníkov, marketingových pracovníkov či obchodníkov.

      Pozitívne a praktické prínosy po kurze:  optimalizácia spolupráce - lepšia orientácia v reálnych náročných a konfliktných situáciách - skvalitnenie komunikácie hlavne pri nutnosti komunikovať nepríjemné obsahy a dôsledky - efektívnejšie riešenie prirodzene vznikajúcich konfliktov - vyššia spokojnosť s riešením kolíznych situácií - lepšie zvládanie emócií - sebakontrola - efektivita komunikácie a správania - rozšíriť možnosti v prípade konfliktu, sporu v tíme či medzi jednotlivcami - zvýšenie kvality vzťahov na pracovisku, doma, či vo vzťahoch - a ... mnoho mnoho iného

    OSNOVA KURZU - Mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie: Mýty a pravdy o konfliktoch - nedorozumenie alebo konflikt • zdroje nedorozumení a ako im predchádzať • aktívne počúvanie a schopnosť rozlišovať roviny komunikácie Cyklus rozvoja konfliktu a štruktúra konfliktnej situácie Formy riešenia konfliktu • tradičné a alternatívne postupy / možnosti účasti tretej strany pri riešení Emócie v konflikte a ich zvládanie • iritátory – formulácie, ktoré roztáčajú konfliktnú špirálu Stratégie riešenia konfliktov • riešenie konfliktu kooperatívnym vyjednávaním / win-win prístup • prečo vznikajú patové situácie a ako sa z nich dostať 5základných spôsobov riešenia konfliktu • výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov / uplatnenie v situáciách Pozície a záujmy v konflikte • kľúč k riešeniu win-win Čo ak je druhá strana nekonštruktívna • stratégia prielomu Kroky riešenia konfliktu • model rozhovoru Riešenie konkrétnych konfliktov z praxe • formou analýzy incidentov alebo modelovania situácie Špecifické situácie konfliktov v práci • situácia organizačnej zmeny, krízy a pod. / konflikt v tíme a facilitácia Mediácia ako forma riešenia konfliktu prostredníctvom tretej strany • rozpor a konflikt, konfliktné situácie, správanie znepriatelených strán • konštruktívne a deštruktívne konflikty, spôsoby reakcie na konflikty • riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody • zvládanie hnevu, agresivity , nátlaku a manipulácie v konflikte • zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov • spätná väzba a vyhodnocovanie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity Vyjednávanie, formy, postupy a procesy v praxi Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

     Výstupné vedomosti po kurze / školení:

  Po absolvovaní kurzu „Mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie“ získate praktické a teoretické vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi o zákonitostiach asertívnej komunikácie a jednania, dostanete návod ako rozvinúť svoje osobnostné predpoklady v komunikácii s použitím vyjednávacích a mediačných zručností, získate možnosť naučiť sa modifikovať svoje správanie pri riešení konfliktných a sporných situáciách. Naučíte sa využívať metódy a techniky na zvládanie a riešenie konfliktov a ..mnoho mnoho iného.


 

  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti akreditovaného kurzu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzu mediácie a mediačných zručností:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 8 ľudí
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !