Kurz: "Riadené hodnotiace pohovory | hodnotenie zamestnancov vo firme"


    Anotácia kurzu:  Hodnotiace pohovory so zamestnancami sú jedným zo základných manažérskych nástrojov osobného rozvoja a motivácie. Akým spôsobom hodnotiť výkon, pracovné správanie a potenciál zamestnanca? Čo všetko zahrnúť do hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom? Je hodnotiaci pohovor viazaný na kompetenčné modely a systém odmeňovania? To všetko a najlepšie príklady z praxe sa dozviete na tréningu a školení s našimi lektormi. S témou hodnotiacich pohovorov úzko súvisí aj termín personálny manažment - pojem, ktorý vyjadruje obsah a úlohy personálneho manažmentu. Ten istý obsah vyjadruje tiež pojem riadenie ľudských zdrojov. Personálny manažment môžeme teda definovať ako ucelený systém obsadovania pracovných miest v podniku, formovania pracovných vzťahov v podnikovom procese a vytvárania optimálnych podmienok na využitie personálu podniku. Cieľom kurzu hodnotiace pohovory zamestnancov je zasvätiť záujemcov do obsahu nástrojov personálneho manažmentu, personálnej práce a riadenia ľudských zdrojov z pohľadu hodnotenia, motivácie, rastu a ďalšieho rozvoja pracovníkov.

Po skončení kurzu budete ovládať:

 • poznať mechanizmy pôsobiace v prenose informácií v medziľudskej komunikácii,
 • poznať kritériá a filozofiu hodnotenia zamestnancov,
 • poznať štruktúru vedenia hodnotiaceho rozhovoru
 • poznať zásady zvládania ťažkých situácií pri vedení hodnotiaceho rozhovoru a zvládania námietok.
 • Význam hodnotenia v personálnej práci manažéra
 • Význam hodnotenia pre prácu zamestnanca
 • Systém hodnotenia pracovníkov v organizáciách
 • Zásady efektívneho prenosu informácií ako predpoklad vedenia rozhovoru so zamestnancom
 • Štruktúra vedenia hodnotiaceho rozhovoru, etapy vedenia hodnotiaceho rozhovoru
 • Zvládanie prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie počas hodnotiaceho rozhovoru
 • Posudzovanie silných a slabých stránok zamestnanca
 • Identifikácia potrieb zamestnanca pre výkon kvalifikovanej práce
 • Zásady dávania a prijímania spätnej väzby
 • Ťažké situácie pri hodnotení
 • oboznámiť sa s podstatou a úlohami personálneho manažmentu
 • objasniť povinnosti manažérov a vedúcich v personálnej oblasti
 • vymedziť vplyvy v oblasti personálneho manažmentu v organizácii
 • vysvetliť postup v pracovných analýzach a metodiku projektovania práce
 • poukázať na spôsoby plánovania personálneho zabezpečenia
 • preskúmať možnosti prípravy a výberu pracovníkov z interných a externých zdrojov
 • objasniť potrebu rozvoja pracovníkov
 • poznať možnosti stimulácie a odmeňovania pracovníkov
 • iné

     

     OSNOVA KURZU:  Personalistika, personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov

 • Hodnotiaci pohovor – formalita alebo nástroj rozvoja?
 • Ciele hodnotiaceho pohovoru
 • Ročné hodnotiace pohovory
 • Podklady pre prípravu individuálnych hodnotiacich pohovorov
 • Správne nastavenie hodnotiacich kritérií
 • Vnímanie a zapojenie zamestnanca do sebahodnotiaceho procesu
 • Techniky vedenia ročného pohovoru
 • Štruktúra hodnotiaceho pohovoru
 • Chyby pri vedení hodnotiacich pohovorov
 • Zvládanie náročných situácií v hodnotiacom rozhovore
 • Výstupy a nastavenia optimálneho rozvoja zamestnanca
 • Praktické príklady z praxe
 • Vymedzenie funkcie personalistiky
 • Kariéra a jej vývoj – krok po kroku
 • Funkcie personálneho manažmentu
 • Podstata a úlohy v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • Systémový prístup k personalistike
 • Organizácia personálneho oddelenia a personalistika
 • Určovanie počtu a druhov manažérov, Vnútorné a vonkajšie podmienky a informačné zdroje
 • Finančné podmienky, Stratégie, Technológie, Kultúra a filozofia organizácie
 • Štýl vedenia manažérov v organizácii
 • Personálne plánovanie, Príčiny potrieb, Pracovná analýza a navrhovanie práce, Charakter práce
 • Analýza práce, Hodnotenie obsahu práce, Využitie informácií v praxi analýzou
 • Normy pre pracovný výkon
 • Zvyšovanie kvalifikácie, talent manažment vo firme
 • Hodnotenie pracovného výkonu, Účel hodnotenia pracovných výkonov, Ako hodnotiť pracovné výkony
 • Prepúšťanie a outsourcing vo firmách
 • Fluktuácia a možnosti jej eliminácie v organizácii
 • Odmeňovanie, motivovanie a prax
 • Iné poznatky aplikovatelné do praxe personálneho manažmentu a riadenia ľudských zdrojov

 

Výstupné vedomosti po školení: Po absolvovaní kurzu „Hodnotiace pohovory zamestnancov“ získate vedomosti o zásadách a vedomostiach personálneho manažmentu, hodnotenia, práce s ľudmi v organizácii, motivovaní a možnostiach rastu, ako aj zvyšovania produktivity a výkonu zamestnancov. Pochopíte systém hodnotenia ako súčasť kompetencií manažéra, nadobudnete praktické zručnosti v používaní metodiky hodnotenia. Osvojíte si sociálne zručnosti potrebné pri vedení hodnotiaceho rozhovoru, nájdete si vlastný, individuálny prístup k vedeniu a motivovaniu ľudí. Pripravíte vedúcich pracovníkov, ktorí sú v pozícii hodnotiteľa, na vykonanie hodnotenia svojich spolupracovníkov v zmysle platných predpisov firmy a zefektívnite si tak manažérsku zručnosť. Naučíte sa, využiť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj na motiváciu pracovníkov.


 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň / na základe potrieb
 • Úroveň obtiažnosti kurzu "Hodnotiace pohovory": začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania kurzov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online školenie
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !