Kurz: "Personalistika | HR - riadenie a vedenie ľudských zdrojov vo firme"


     Anotácia kurzu:  Personalistika je pojem, ktorý vyjadruje obsah a úlohy personálneho manažmentu. Ten istý obsah vyjadruje tiež pojem riadenie ľudských zdrojov. Personálny manažment môžeme teda definovať ako ucelený systém obsadovania pracovných miest v podniku, formovania pracovných vzťahov v podnikovom procese a vytvárania optimálnych podmienok na využitie personálu podniku. Cieľom kurzu je zasvätiť záujemcov do obsahu personálneho manažmentu, personálnej práce a riadenia ľudských zdrojov:

 • oboznámiť sa s podstatou a úlohami personálneho manažmentu
 • objasniť povinnosti manažérov a vedúcich v personálnej oblasti
 • vymedziť vplyvy v oblasti personálneho manažmentu v organizácii
 • vysvetliť postup v pracovných analýzach a metodiku projektovania práce
 • poukázať na spôsoby plánovania personálneho zabezpečenia
 • preskúmať možnosti prípravy a výberu pracovníkov z interných a externých zdrojov
 • objasniť potrebu rozvoja pracovníkov
 • vysvetlit prax motivácie a hodnotenia zamestnancov
 • poznať možnosti stimulácie a odmeňovania pracovníkov
 • iné

     

     OSNOVA KURZU:  Personalistika, personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov

 • Vymedzenie funkcie personalistiky, vymedzenie legislatívy
 • Kariéra a jej vývoj – krok po kroku
 • Obsah a funkcie personálneho manažmentu
 • Podstata a úlohy v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • Systémový prístup k personalistike
 • Organizácia personálneho oddelenia a personalistika
 • Zložky oddelení
 • Určovanie počtu a druhov manažérov, Vnútorné a vonkajšie podmienky a informačné zdroje
 • Finančné podmienky, Stratégie, Technológie, Kultúra a filozofia organizácie
 • Štýl vedenia manažérov v organizácii
 • Personálne plánovanie, Príčiny potrieb, Pracovná analýza a navrhovanie práce, Charakter práce
 • Analýza práce, Hodnotenie obsahu práce, Využitie informácií v praxi analýzou
 • Normy pre pracovný výkon
 • Nábor a prijímanie pracovníkov, Metódy výberu a prijímacie konanie
 • Zvyšovanie kvalifikácie, talent manažment vo firme
 • Hodnotenie pracovného výkonu, Účel hodnotenia pracovných výkonov, Ako hodnotiť pracovné výkony
 • Prepúšťanie a outsourcing vo firmách
 • Fluktuácia a možnosti jej eliminácie v organizácii
 • Odmeňovanie, motivovanie a prax
 • Iné poznatky aplikovatelné do praxe personálneho manažmentu a riadenia ľudských zdrojov

 

Výstupné vedomosti po kurze školení:  po preštudovaní tohto materiálu by ste mali: byť schopný vysvetliť účel a cieľ personálneho manažmentu, vedieť popísať povinnosti vedúceho v personálnej oblasti, poznať rôzne metódy v personálnej oblasti, ktoré podporujú stratégiu organizácie, vedieť vytvoriť popis práce a určiť hľadiská efektivity a chovania pri navrhovaní práce, poznať a vedieť využívať vhodné metódy prijímania pracovníkov a viesť prijímacie pohovory, vedieť vytvoriť hodnotiaci proces k odhadu výsledkov programov odbornej prípravy a rozvoja, byť schopný zostaviť plány pracovného postupu, ovládať problematiku manažmentu odmeňovania ...a mnoho iného.

Po absolvovaní kurzu „personalistika a riadenie ľudských zdrojov“ získate vedomosti o zásadách a vedomostiach ako sú: tajný jazyk ovplyvňovania seba a iných ľudí, stavy zmeneného vedomia a zvýšenej kreativity, ako sa naučiť krok po kroku hypnotizovať seba a druhých, čo sú rýchle hypnotické indukcie, hypnotické komunikačné vzorce, NLP miltonov model, pacing a leading v hypnóze, predchádzanie “odporu” pri hypnóze a mnoho ďalších techník z modelu hypnózy, pomocou ktorých aktivujete svoje osobné, výnimočné schopnosti.


 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň / na základe potrieb
 • Úroveň obtiažnosti kurzu "Personalistika": začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania kurzov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online školenie
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !