Kurz: "Nábor, výber a hodnotenie zamestnancov - HR a ľudské zdroje"


      Anotácia kurzu: Práca s ľuďmi, patrí medzi tie najťažšie. Už pri začiatku podnikania ale i v jeho priebehu a rozvoja sú jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu firmy zamestnanci. Od ich výkonu, schopností a spoľahlivosti závisí prosperita a rast každej organizácie. V tomto vzdelávaní sa preto budeme venovať plánovaniu, náboru a výberu vhodných zamestnancov.
Ako efektívne vplývať na ľudí tak, aby sme ich motivovali, rozvíjali, ale aj vedeli správne odhadnúť či hodnotiť ? Nábor, výber a prijímanie pracovníkov sú dôležitou súčasťou systému práce s ľuďmi. Dobrá organizácia celého procesu je základom spokojnosti novoprijatého pracovníka a aj jeho vedúcich. Cieľom náboru je získať odborne a profesionálne vhodných pracovníkov v potrebnom čase pre konkrétne pracovisko. Úlohou výberu je posúdiť každého uchádzača vzhľadom k uvažovanej profesii. Posúdiť kvalifikačné a osobnostné predpoklady k nárokom, ktoré práca vyžaduje splniť, prípadne rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač sa na príslušné miesto viac hodí. Cieľom správneho hodnotenia je poznať motivačné faktory, psychológiu správania tak jednotlivcov, ako aj tímov. Nielen to, ale mnoho iného sa dozviete a naučíte na predmetnom kurze.

Po absolvovaní kurzu:

 • absolventi sa zdokonalia v správnom výbere, nábore aj hodnotení podriadených pracovníkov
 • absolventi budú poznať mechanizmy v uvedených oblastiach práce s ľuďmi, zamestnancami
 • spoznajú zásady zvládania „ťažkých“ situácií a námietok pri vedení, príprave či realizovaní pohovorov
 • dokážu využiť výbery a hodnotenia ako jeden z nástrojov riadenia či vedenia podriadených
 • absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách, ako aj personalnej metodike
 • orientovanie na líniovej strednej aj vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore
 • a ... mnoho mnoho iného

 

OSNOVA KURZU - Nábor, výber a hodnotenie zamestnancov:

 Systémy výberov a hodnotenia zamestnancov
• aký je význam výberov či hodnotenia podriadených ?
• aké nástroje sú kedy vhodné využívať ?
• čo Vám správny výber a hodnotenia podriadených prinesie ?
• ako správne viesť výbery či hodnotenia podriadených ?
• obsah a štruktúra hodnotiaceho pohovoru, techniky
Spätná väzba, pravidlá pre jej podávanie
• zvyšovanie osobnej presvedčivosti
• práca s kritikou
• vyjednávanie
• vytýkacie rozhovory
• 360 hodnotenie
Nácvik výberových a hodnotiacich rozhovorov
• Analýza a určenie vhodných kritérií, ktoré by mal uchádzač spĺňať
• Formulácia inzerátu a špecifikácia chýb a nedostatkov v inzerátoch
• Metódy a postupy pri výbere zamestnancov
• Príprava materiálov a postupov na pohovor (testy, vstupný rozhovor, ...)
• Využívanie aktívneho počúvania a analýza neverbálnych prejavov
• Identifikácia povahových čŕt, hodnôt a schopností
• posudzovanie silných a slabých stránok zamestnanca
• identifikácia potrieb zamestnanca pre výkon kvalifikovanej práce
• ťažké situácie pri výberoch a hodnotení / ich zvládanie
Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu "nábor, výber a hodnotenie zamestnancov a pracovníkov" dokážete: orientovať sa v daných pojmoch, praktické využitie v praxi personálneho manažmentu, viesť hodnotiace pohovory, pripraviť výber zamestnancov z interných či externých zdrojov, efektívne hodnotiť pracovníkov v organizácii, vytvoriť správnu atmosféru vo svojom tíme, získate autoritu a uznanie, naučíte sa vhodne využívať nástroje na hodnotenie podriadených v praxi, naučíte sa ako vytvoriť efektívny tím, spoznáte nástroje výberov, metódy hodnotenia, či tipy na riedenie a vedenie v práci s ľuďmi a ..mnoho mnoho iného


 

 • Úroveň obtiažnosti kurzu "Nábor, výber, hodnotenie v HR": začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania školení a kurzov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online
 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne, min. 2 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových a firemných školeniach - zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !