Kurz:  "Finančný poradca | financie a poisťovníctvo pre profesionálnu kariéru"


    Anotácia kurzu:  školenie Finančné poradenstvo pre sektor poistenia a zaistenia - je vhodný pre všetkých sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní i finančných inštitúcií v Sektore poistenia a zaistenia, ako aj pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú objasniť danú problematiku. Osnovy kurzu sú zostavené v súlade s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo a v súlade s Odporúčaním Útvaru dohľadu nad finačným trhom Národnej banky Slovenska z 18. marca 2010 č. 1/2010. Absolvent kurzu nadobudne poznatky o právnej úprave v oblastiach, ktoré priamo súvisia s poskytovaním finančného a investičného poradenstva, poznatky o jednotlivých finančných trhoch v SR, o tvorbe poistenia a nástrojoch investovania. Cieľom kurzu je získať prehľad na finančnom a kapitálovom trhu. Po úspešnom absolvovaní obdržia účastníci osvedčenie.

OSNOVA KURZU - Finančný a poisťovací poradca:

 • Osobitné finančné vzdelávanie pre sektor poistenia a zaistenia
 • Členenie finančného trhu v SR
 • orgány zodpovedné za reguláciu a dohľad nad finančným trhom
 • Právna úprava finančného sprostredkovania
 • zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
 • Právna úprava poisťovníctva
 • občiansky zákonník, zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
 • zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním motorového vozidla
 • Poistný trh a jeho druhy a odvetvia
 • životné poistenie a jeho produkty
 • neživotné poistenie a jeho produkty
 • zákonné poistenie, zaistenie
 • Analýza potrieb klienta, základy poistnej matematiky
 • Poistná zmluva, vznik, zánik a jej náležitosti
 • výluky z poistenia
 • práva a povinnosti zmluvných strán
 • Základné členenie finančného trhu v SR, jeho úlohy a funkcie
 • charakteristika sektorov
 • úlohy a funkcie sektorov
 • štatistické porovnanie významnosti v podmienkach SR
 • Právna úprava finančného trhu
 • Ústava SR
 • zákony, právne akty Európskej únie, právne odvetvia s dôrazom na Občiansky zákonník a Obchodný zákonník
 • Zákon č. 186/2009 Z.z.
 • finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
 • odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
 • register finančných poradcov
 • dohľad a sankcie
 • Zákony súvisiace s predmetom podnikania
 • Zákon o poisťovníctve č. 8/2008 Z.z.
 • Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Poistný trh a jeho segmentácia
 • životné poistenie a jeho produkty
 • neživotné poistenie a jeho produkty
 • zaistenie, jeho úlohy a význam
 • zákonné poistenie, jeho úlohy
 • Základné princípy poistenia a zaistenia
 • Poistná zmluva a jej náležitosti
 • poistná zmluva v životnom poistení
 • poistná zmluva v neživotnom poistení
 • výluky z poistenia, práva a povinnosti
 • práva a povinnosti zmluvných strán plynúce z poistnej zmluvy
 • Poistné riziko, základné pojmy
 • druhy poistného rizika
 • spôsoby eliminácie poistného rizika
 • Analýza potrieb klienta
 • Základné princípy a postupy pri analýze potrieb
 • získavanie informácií
 • spracovanie získaných informácií
 • využitie získaných informácií pri spracovaní podkladov pre analýzu klienta

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať ako finančný ači poisťovací, rozumieť finančnému sektoru, pojmu financíi v širšom merítku, kapitálovým a investičným pojmom, viac predávať, porozumieť očakávaniam Vašich kľúčových zákazníkov. Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.


 

 • Úroveň obtiažnosti kurzu "Finančný poradca": čiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania školení a kurzov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online školenie
 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (dĺžku a obsah kurzu vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !