Kurz: "Marketing | marketingové stratégie, reklama a predajné procesy "


      Anotácia kurzu:  Ekonóm Peter Drucker o dôležitosti marketingu povedal: „Pretože cieľom podnikania je získať a udržať si zákazníkov, podnikanie má dve základné funkcie - marketing a inováciu. Základnou funkciou marketingu je prilákať a udržať si zákazníka ako svoj hlavný prospech.“Uvedený rozvojový program je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť ako previazať riadenia predaja s marketingom spoločnosti a čo najefektívnejšie ho využiť pre dosahovanie obchodných cieľov. Vďaka prípadovým štúdiám poskytne inšpiráciu na riešenie mnohých situácii, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi obchodného manažéra, pri navrhovaní a implementácií marketingových kampaní. Marketing (marketing management) zahŕňa skúmanie a pochopenie potrieb zákazníkov, reakciu na ne prostredníctvom vývoja, výroby a predaja zodpovedajúcich výrobkov (tovarov) a služieb (vrátane zavádzania inovácií) a pôsobenie na potreby zákazníkov v súlade so strategickými zámermi organizácie. Marketing úzko súvisí s predajom produktov.

Po skončení kurzu budete:

 • získate inšpiráciu a praktické nástroje na efektívne využitie marketingu pri riadení predaja.
 • naučíte sa stanovovať a prehľadne plánovať obchodné ciele v súlade s marketingovou stratégiou.
 • získate vedomosti o možnostiach ako úzko previazať prácu obchodného tímu s marketingom.
 • zistíte, čo všetko je možné ovplyvňovať pri riadení marketingových kampaní.
 • zlepšíte spoluprácu s pracovníkmi oddelenia marketingu
 • ... mnoho mnoho iného

 

OSNOVA KURZU - Marketing a riadenie predaja:

 • Základné marketingové pojmy / obchodný manažment
 • Marketingová analýza, marketingové stratégie
 • Marketingové ciele a stratégie
 • Individuálny plán implementácieMarketingový prieskum
 • Marketingová kampaň a obchodný tím
 • Psychológia v marketingu
 • Marketingový a komunikačný mix
 • Individuálny plán implementácie
 • Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Marketing zohráva jednu z kľúčových úloh pre úspešné podnikanie, nakoľko sa zaoberá získavaním a udržaním si zákazníkov. Zároveň však zahŕňa myšlienku, že účelom marketingu nie je snaha získať každého zákazníka za každú cenu. Realitou zostáva, že je omnoho drahšie získať nových zákazníkov ako udržať si už existujúcich. Skutočná cena, ktorú zaplatíme za získanie si nového zákazníka býva až 6-krát vyššia ako cena za udržanie si pôvodného. Po absolvovaní tohto kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi predaja a marketingu. Získate inšpiráciu a praktické nástroje na efektívne využitie marketingu pri riadení predaja, ako aj ďalšie zručnosti uplatnitelné v praxi ...a mnoho mnoho iného.


 

 • Úroveň obtiažnosti kurzu "Marketing a stratégie": začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania školení a kurzov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online
 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !