Kurz: "Mystery Shopping - testovanie kvality prevádzok a personálu firiem"


     Anotácia kurzu:  Metóda Mystery Shoppingu slúži na nestranné a anonymné hodnotenie kvality poskytovaných služieb a zákazníckeho servisu. Pomocou fiktívnych nákupov alebo otázok sa sleduje výkonnosť pobočiek, predajní a podobne. Sleduje sa úroveň odbornosti pracovníkov, predajné postupy, technická a spoločenská úroveň predávajúceho, jeho odborné znalosti a profesionálne správanie. Skúsený odborník simuluje potenciálneho klienta a podľa vopred dohodnutých kritérií posudzuje správanie zamestnancov. Na kurze získate vedomosti a zručnosti aplikovaelné ihneď do Vašeho bussinessu.

    Mystery shopping - je kvalitatívny výskum, ktorý meria kvalitu maloobchodných služieb a získavajú sa pri ňom informácie o produktoch a službách vlastnej či konkurenčnej firmy. Táto technika zberu dát eliminuje riziko úniku informácií (na rozdiel od iných techník – dotazníky, experimenty, atď.). Mystery shopper - je výskumník, fiktívny zákazník/nakupujúci, ktorý vystupuje ako normálny zákazník. Cieľ mystery shoppingu: zvýšiť tržby prostredníctvom zlepšenia zákazníckej orientácie organizácie, odhaliť chyby a nedostatky prevádzok, kedže majitelia a manažéri nemôžu byť všade a nemôžu postrehnúť všetky aspekty poskytovania služieb v ich zariadení, zvýšiť lojalitu zákazníkov.

Kurz Vám poskytne praktické odpovede na otázky:

 • Zdá sa Vám, že konkurencia je lepšia a Vy neviete odhaliť v čom to je ?
 • Chcete si udržať svoju pozíciu na trhu so svojimi produktami, službami ?
 • Chcete získať nových zákazníkov, udržať existujucich alebo nájsť nových?
 • Neviete si vysvetli prečo Vám odchádzajú stáli zákazníci ku konkurencii ?
 • Chcete zvýšiť efektivitu práce, produktivitu a kvalitu ?
 • Ste presvedčený, že len cena je rozhodujúcim faktorom podnikania ?
 • Podľa Vás ste už vyčerpali všetky možnosti a predsa to nejde tak, ako kedysi ?

 

OSNOVA KURZU - Mystery shopping - testovanie kvality prevádzok :

• správanie sa predávajúceho a jeho osobnostný profil
• obchodnícke zručnosti a etika obchodného jednania
• vizuál predávajúceho
• znalosť produktov / služieb
• odborné znalosti a profesionálne správanie v teréne
• predajné postupy / predajné procesy
• kvalita zákazníckeho servisu
• priestorové usporiadanie predajne (exteriér, interiér)
• vizuál predajne (pobočky)
• celková atmosféra

• zamestnanci / tím / manažment
• otázky, ktoré kladie predajca za účelom splnenia požiadaviek zákazníka
• druhy predvedených výrobkov
• predajné argumenty predajcu / práca s námietkami
• orientácia predajcu v odbore a mieru znalostí o produktoch
• čistota predajne a príslušenstva
• rýchlosť a úroveň služieb
• dodržiavanie noriem spoločnosti vo vzťahu k službám, prezentácia

• definovanie problémov a spoločná príprava projektu tajných návštev
• školenie mystery shopperov
• príprava časového harmonogramu mystery návštev
• realizácia mystery shoppingu
• priebežný zber a štatistické vyhodnotenie získaných údajov
• prezentácia výsledkov
• návrh opatrení
• preverenie účinnosti opatrení
Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate získate objektívny pohľad „zákazníka“ na prácu vašich predajcov /zamestnancov, identifikujete potreby ďalšieho rozvoja zamestnancov k profesionalite predajcu z rôznych pohľadov – technické špecifikácie produktov, predajné zručnosti, motivujete zamestnancov k neustálej 100% starostlivosti o zákazníkov, zvýšite spokojnosť vašich zákazníkov so službami, ktoré poskytujete, a ..mnoho mnoho iného


 

 • Úroveň obtiažnosti kurzu "Mystery Shopping": začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania školení a kurzov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !