Kurz:  "Realitný maklér | nehnuteľnosti a reality - predaj a nákup v praxi


      Anotácia kurzu:  z hľadiska postavenia realitného makléra na súčasnom realitnom trhu, sa realitný obchod vo svojej podstave stáva výnimočným. Jeho výnimočnosť je z hľadiska súčasnej doby daná aj tým, že sa nikdy úplne nepresunie do prostredia internetu, tak ako ostatné produkty. Kupujúci vždy bude chcieť nehnuteľnosť vidieť na vlastné oči. Na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách, sa investícia do nehnuteľnosti stále považuje za bezpečnú investíciu, ktorá v závislosti od typu nehnuteľnosti môže prinášať istý výnos (častokrát nadinflačný). Sprostredkovateľ na realitnom trhu (tzv. realitný maklér) je nezávislým samostatným sprostredkovateľom realizácie obchodu s nehnuteľnosťami, zastupujúci rovnako záujmy klienta, ktorý ho tým poveril (s vysokou odbornou starostlivosťou), ako aj klienta druhej strany. To vyžaduje osobnú a odbornú kvalifikovanosť a profesionalitu.

     Realitný maklér klienta profesionálne zastupuje a sprevádza celým procesom realizácie obchodného prípadu, čím prináša svoj originálny vklad a garanciu poskytovaných služieb pre tohto klienta. Ide hlavne o sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností (t.j. bytov, domov, pozemkov, nebytových, skladových či obchodných priestorov a objekty, atď.), čiže vytváranie vhodných príležitosti na zrealizovanie realitného obchodu, a to podľa možných dostupných prostriedkov a nástrojov. Kurz obsahuje to najpodstatnejšie, s čím sa makléri stretávajú vo svojej realitnej praxi. Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s možnosťami a formami náborových a predajných aktivít a spôsoby efektívneho predaja, ktoré majú priamu väzbu na obrátkovosť predaja - produkciu (zárobok) makléra. 

OSNOVA KURZU - Finančný a poisťovací poradca:

 • Vymedzenie pojmov z oblasti nehnutelností a realitného trhu
 • Realitní makléri a ich práva a povinnosti
 • Profesionalita realitných maklérov
 • Sprostredkovateľské zmluvy
 • Spolupráca real. maklérov
 • Priebeh real. obchodu ( prenájom, predaj, rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti)
 • Realitná kancelária – postavenie, fungovanie, štruktúra
 • Zmluvy v realitnom obchode
 • prenájom, predaj, nakupovanie
 • (hotovosť, vinkulácia, úschova, úver)
 • Podrobné rozobratie problematiky, riziká, výhody jednotl. spôsobov realizácie real. obchodov
 • Komunikácia v real. obchode, používanie formulárov: dopyt, ponuka, potvrdenie obhliadky
 • Daňové povinnosti, povinné poplatky
 • Tvorba plánu a základné koncepcie práce, štatistiky aktivít makléra
 • Základné okruhy a spôsoby získavania realitných zákaziek
 • Techniky efektívneho telefonovanie (ako základného inštrumentu práca makléra)
 • Koncept efektívneho náborového rokovania
 • Spôsoby prezentácie služieb predávajúcemu (čo a ako prezentovať)
 • Vyjednávanie podmienok sprostredkovateľskej zmluvy
 • Nábor zákaziek "na exkluzivitu" a za "dobrú" províziu
 • Ako zvýšiť produkciu prostredníctvom zmien v poňatí a rozsahu náberových aktivít
 • Ako zvýšiť obrátkovosť predaja jednoduchými zmenami v práci s vlastníkom zákazky
 • Ako plánovať a realizovať aktivity makléra (týždenný a ročný plán, formy podpory aktivít)
 • a mnoho ďalšieho ...
 • Predaj nehnuteľností - predajné aktivity a vlastný predaj realitných zákaziek
 • Základné účinné okruhy a spôsoby predaja zákaziek
 • Práca s predávajúcimi po nábore zákazky
 • Druhy predajných aktivít a ich načasovanie
 • Predajná inštrumenty realizované v rámci predajnej fázy (marketingové a predajné aktivity)
 • AKO zvýšiť produkciu prostredníctvom zmien v poňatí, rozsahu a zacielenie predajných aktivít
 • AKO DOSIAHNUŤ REÁLNEJ PREDAJNÉ CENY zmenami v poňatí práce s vlastníkom zákazky
 • AKO plánovať a realizovať predajné aktivity
 • AKO ZVÝŠIŤ PRODUKCII zmenami v práci pri vlastnom predaji zákaziek
 • AKO PRACOVAŤ s námietkami klientov pri rokovaniach, pri prehliadkach nehnuteľností
 • Realitný maklér – pracovná náplň, postupy, časté chyby, portfólio zákaziek
 • Kde vyhľadávať klientov a ako s nimi komunikovať
 • Princípy slovenského realitného trhu a jeho špecifiká
 • Realitný obchod od A po Z (praktický príklad od náboru nehnuteľnosti až po jej odovzdanie)
 • Nábor a získavanie nehnuteľností do ponuky ( práca s klientom, exkluzívny a neexkluzívny predaj)
 • Ako správne určiť cenu nehnuteľnosti
 • Ako vyjednať ideálnu cenu nehnuteľnosti s predávajúcim
 • Kde a ako inzerovať (internet a iné spôsoby propagácie).
 • Do akých nehnuteľností sa oplatí investovať
 • Postupy pri realizácii prevodu vlastníctva bytu, domu, pozemku, resp. inej nehnuteľnosti
 • Praxou overené postupy do realitného “terénu”
 • Čo urobiť, ak sa nehnuteľnosť nedá dlhšiu dobu predať
 • Daňové povinnosti pri predaji
 • Bezpečná úhrada nákupu nehnuteľností (aby nikto neprišiel o majetok či peniaze)
 • Realitné právo
 • Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (formy vlastníctva a špecifiká
 • Ťarchy na nehnuteľnostiach: záložné právo, vecné bremená, predkupné právo, atď.
 • Predaj nehnuteľnosti z právneho hľadiska (byt, dom, pozemok), darovanie nehnuteľnosti (riziko vrátenia daru)
 • Prenájom nehnuteľnosti (vrátane osobitnej úpravy nájmu bytu)
 • Ako minimalizovať prípadné škody a riziká prenajímateľov (pri investovaní do realít a ich následnom prenájme)
 • Zmluvy – ako pripraviť bezchybne zmluvu pre jednotlivé realitné prípady
 • Problematické ustanovenia v zmluvách, časté chyby v realitných zmluvách a pod
 • Kataster nehnuteľností
 • Ako funguje kataster nehnuteľností
 • Vklad do katastra (zápis) vlastníckeho práva do katastra, priebeh katastrálneho konania
 • Čo ak sa urobí chyba a kataster konanie preruší? Ako to rýchlo napraviť
 • Čo ak je na liste vlastníctva ťarcha (záložné právo, vecné bremená)
 • Čo ak je na liste vlastníctva poznámka (napr. exekúcia, predbežné opatrenie súdu a pod.)
 • Záznamové konanie (zápis dedičstva, vydržania, dražby)
 • Realitná kriminalita (realitné podvody)

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať ako maklér na trhu s nehnutelnosťami, finančný a realitný poradca, rozumieť finančnému sektoru, pojmu financíi, oblasti predaja nehnutelností, vymedzeniu práce pri predaji, nákupe či sprostredkovaní prenájmu bytov, pozemkov, domov v širšom merítku, budete sa viac rozumieť kapitálovým a investičným pojmom - s cieľom viac predávať, porozumieť očakávaniam Vašich kľúčových zákazníkov. Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.


 

 • Úroveň obtiažnosti kurzu "Realitný maklér": začiatočníci / mierne pokročilí/ pokročilí
 • Miesto konania odborných školení a kurzov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (dĺžku a obsah kurzu vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne, min. 2 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !