"Projektové riadenie | projektový manažment pre projektových manažérov II."


      Anotácia kurzu:  Filozofiou projektového manažmentu, ako jednej z teórií riadenia, je hľadanie najvýhodnejších postupov a prostriedkov pre uskutočnenie cieľov všetkých účastníkov zainteresovaných do projektu. Len pri všeobecnej znalosti zásad projektového riadenia je možné očakávať "fungovanie" takého zložitého systému činností, akým je aj projekt výstavby. V náväznosti na PM I. pochopiť riadenie projektu vo vzájomných väzbách medzi rozhodujúcimi prvkami, ako je riadenie cieľov a úloh v jeho realizačnej a ukončovacej fáze, optimalizácia kvality, času a nákladov, kontrola a riadenie zmlúv, zvládnuť pokročilé nástroje PM.Zvládnuť organizáciu práce na projekte z pozície vedúcich a členov projektových tímov. Výmena praktických skúseností z realizácie projektov. Kurz pripravý záujemcov na ďalšie zručnosti a poznatky z oblasti pokročilejšieho projektového manažmentu.

OSNOVA KURZU - Projektové riadenie a manažment:

 •    Riadenie projektov
 •    Hlavné problémy a riziká v riadení činností projektu
 •    Odhad času potrebného na jednotlivé činnosti projektu
 •    Rozdelenie zodpovednosti a právomocí pri riadení projektov
 •    Využitie výpočtovej techniky pri riadení projektov
 •    Sledovanie a vyhodnocovanie projektov – základné nástroje
 •    Tímový manažment projektu
 •    Základné prvky projektového manažmentu
 •    Aktéri projektu - realizačný tím, cieľová skupina, ovplyvňovatelia
 •    Tím
 •    Manažér v projekte, Osobný akčný plán
 •    Projektová a organizačná štruktúra - Riadenie zmien - Vedenie a aktéri zmeny: who ? (Kto ?)
 •    Role a tímy ( change roles and change teams“): 7 základných typov aktérov a bežné formy tímov
 •    Vodcovstvo a riadenie, kedy je potrebné viesť nie riadiť
 •    12 účinných komponentov vedenia
 •    Emočná inteligencia vo vodcovstve, začať sám sebou
 •    Správanie, ktoré je potrebné zmeniť
 •    Riadenie procesu zmeny: how? (Ako uskutočňovať zmeny?)
 •    Zmeniť komunikáciu: „push“ a „pull“
 •    Identifikovať možné zdroje odporu k zmene a možnosti jeho prekonania
 •    najpoužívanejších spôsobov zvládania odporu k zmene, Ezopove bájky
 •    Ako prekonať byrokratické prekážky zmeny
 •    Zvládať reakcie na zmenu počas rôznych etáp jej implementácie
 •    8 dôvodov neúspechu zmeny a z toho vyplývajúci systematický model riadenia zmeny: J. Kotter – „value based change management model“
 •    Integrovať zmenu v organizácii: riadenie vedomostí, kultúra inovácie

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu projektového manažmentu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi Vášho kariérneho či osobného života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí pri projektovaní a riadení, projektovom manažmente v rozmanitých situáciách. Načerpáte projektové, sociálne a komunikačné zručnosti,  a ..mnoho mnoho iného


 

 • Úroveň obtiažnosti kurzu "Projektový manažment": mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania školení a kurzov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !