Hlavným poslaním Centra poradenských a personálnych služieb (CPPS), je všeobecná podpora činností a aktivít, zameraných v prospech zvyšovania osobného rozvoja a kvality života ľudí v spoločnosti, prostredníctvom podpory a poskytovania rôznych foriem konzultačných, poradenských, terapeutických a školiacich služieb. Centrum poradenských a personálnych služieb, vykonáva najmä tieto činnosti: 

  • odbornú poradenskú, konzultačnú, terapeutickú a školiacu činnosť
  • vykonáva osvetovú, informačnú, propagačnú, edičnú a publikačnú činnosť
  • organizuje semináre, vzdelávacie a výcvikové programy, workshopy, tréningy, odborné stretnutia a iné podujatia
  • sprostredkuváva metodické vedenie, prispieva na stimulačné programy, vytvára projekty a ponúka inú odbornú pomoc pre verejnosť, prostredníctvom poskytovania poradcov a expertíz
  • poskytuje vybrané druhy služieb v oblasti ďalšieho rozvoja, vzdelávania a rastu
  • spolupracuje s verejnou správou, súkromným sektorom a mimovládnymi organizáciami
  • získava informácie o práci podobných organizácii doma a v zahraničí, nadväzuje kontakty a spolupracuje s medzinárodnými a národnými organizáciami
  • podporuje neziskové organizácie, ktorých je zakladateľom
  • iné aktivity

 

Odkiaľ vychádzame
Nadväzujeme na dlhoročné skúsenosti poradenskej spoločnosti v oblasti rozvoja osobného potenciálu klientov, prostredníctvom konzultácii, poradenstva, terapií, vzdelávania, realizácie tréningových programov a workshopov. Pod menom Centra poradenských a personálnych služieb sa sústreďuje naše know-how a skúsenosti, ktoré už mali možnosť úspešne otestovať jednotlivci, páry i organizácie predovšetkým na Slovensku a v Českej republike.

Čím sa zaoberáme
Pre našich klientov pripravujeme a realizujeme profesionálne poradenské, konzultačné, terapeutické, vzdelávacie a tréningové kurzy, programy a workshopy. Špecializujeme sa na programy a koučing osobného rozvoja, ktoré si vyžadujú odborný prístup konzultantov, poradcov a lektorov vo svojom odbore. To znamená, že na konkrétnu požiadavku, pri zohľadnení všetkých aspektov a potrieb, navrhneme i zrealizujeme program „šitý na mieru" klienta.

Komplexné služby
• Identifikácie vzdelávacích potrieb
• Uzavreté tréningové programy a semináre
• Otvorené špecializované programy pre jednotlivcov, páry a kolektívy
• Odborné poradenstvo, koučing a terapia (jednotlivci, páry a skupiny)
• Nezávislé odborné poradenstvo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
• Iné (podľa požiadaviek klienta)

Pri profesionálnych tréningových programoch zabezpečujeme komplexne celý projekt od "Identifikácie a analýzy tréningových potrieb" a následného nastavenia cieľov vzdelávania, cez dizajn tréningov až po samotnú realizáciu tréningového programu vrátane celého organizačného zabezpečenia. Samotný priebeh programu odborne spracujeme, vyhodnotíme a na osobnom stretnutí objednávateľovi predložíme záverečnú správu. Táto obsahuje popis priebehu a použité metódy s hodnotením, postrehy a vyhodnotenie lektora, diagnostiku účastníkov, analýzu spokojnosti účastníkov a taktiež prognózy a návrhy riešení do budúcnosti.

Dôvera
Filozofiou Centra poradenských a personálnych služieb je poskytovanie služieb založené na odbornosti, kvalite, kompetencii a serióznosti. Cieľom je porozumieť potrebám zákazníka, zadefinovať súčasnú úroveň zručností, navrhnúť a realizovať stratégiu rozvoja tak, aby navrhované riešenia spĺňali všetky požiadavky a na záver zhodnotiť úspešnosť celého procesu.

firemné vzdelávanie ponuka skolenia

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !