Kurz:  "Finančná gramotnosť a finančné vzdelávanie pre každého"


     Anotácia kurzu:  Kurz finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania - oblasť života každého človeka, ktorá sa stáva trendom v 21. storočí. Uvedomujeme si, že každé naše rozhodnutie je ovplyvnené alebo spojené s finančnou situáciou a financiami. V dnešnej dobe by práve tento kurz finančnej gramotnosti mal slúžiť na dobrú orientáciu vo svete financií. Nakoľko sa informácie neustále menia vzhľadom na prudký rozvoj informačných technológií. Našou úlohou je Vás oboznamovať s finančným trhom na Slovensku a v Európe, ako aj vytvoriť si samotný prehľad o výhodách a nevýhodách inštitúcií, spoločností, poradcov, štátu a o ich prepojení. Cieľom je naštartovať svoj vlastný finančný projekt / plán – prostredníctvom ktorého sa stanete nezávislý a životaschopný.

Po skončení kurzu budete:

 • nadobudnúť teoretické i praktické vedomosti a zručnosti vo finančnom vzdelávaní jednoducho a zrozumiteľne
 • porozumieť bankovým a finančným termínom, s ktorými sa stretávame v bežnom živote
 • vedieť sa orientovať v ponukách bánk a nebankových inštitúcií
 • poznať základné princípy tvorby osobného či rodinného rozpočtu
 • naučiť sa rozpoznať a nepodľahnúť „lákavým“ ponukám
 • vedieť sa vyhnúť zlým rozhodnutiam, ktoré vedú k neúmernému zadlženiu a exekúciám
 • uvedomiť si, že v živote nič nie je zadarmo
 • vytvoriť si vlastný „stroj na peniaze“ / krok po kroku k finančnej nezávislosti
 • a ... mnoho mnoho iného

 

OSNOVA KURZU - Finančná gramotnosť a finančné vzdelávanie :

• Nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie
• Poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií
• Naučiť sa rozoznať riziká v riadení vlastných financií
• Vytvorenie vlastného projektu / staň sa tvorcom svojho života
• Stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie / krok po kroku
• Rozvinúť potenciál získavania vlastného príjmu a schopnosť sporiť
• Efektívne používať finančné služby vo svojom osobnom či kariérnom živote
• Plniť svoje finančné záväzky a naučiť sa vyvarovať nevýhodných finančných transakcií
• Zveľaďovať a chrániť majetok, naučiť sa vhodne a efektívne investovať a kalkulovať
• Porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí a investovania
• Orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a iné)
• Orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi pri riadení vlastných financií. Kurz Vám prináša vedomosti z oblasti finančných nástrojov, kam a ako investovať, čoho sa vyvarovať, ako si založiť vlastný bussines, rozbehnúť projekt či založiť obchodnú spoločnosť, ako diverzifikovať získané finančné prostriedky, ako si zabezpečiť budúcnosť seba, svojich detí, ako myslieť na dôchodok, ako sa popasovať s nevýhodnými investíciami a ..mnoho mnoho iného.


 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania kurzu "Finančná gramotnosť a finančné vzdelávanie":  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené kurzy/ ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 12 ľudí
Akciová cena kurzu od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

kurz financnej gramotnosti

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !