Kurz:  "Jednoduché účtovníctvo | kurz praktického účtovníctva pre každého"


     Anotácia kurzu:  Chcete sa prakticky naučiť viesť jednoduché, podvojné alebo mzdové účtovníctvo ? Nevyhovujú Vám skupinové kurzy účtovníctva ? Uprednostňujete individálny prístup počas celého trvania kurzu ? Potrebujete doučiť účtovníctvo na skúšku, písomku alebo pomôcť pri riešení príkladov ? Maturujete z účtovníctva ? Pomôžeme študentom, podnikateľom, živnostníkom či začínajúcim ale aj pokročilým účtovníkom. Našim hlavným cieľom je priblížiť problematiku účtovníctva klientom podľa ich potrieb s individuálnym prístupom. Celá výučba v jednotlivých kurzov účtovníctva je zameraná na poznatky z praxe. Počas kurzov účtovníctva sa preberá problematika týkajúca sa bežného denného chodu podniku. Počas celého kurzu pracujeme aj s účtovnými online programami.

Termín kurzu účtovníctva si so záujemcami dohodneme individuálne. Jednotlivé kurzy účtovníctva prebiehajú po dohode v našich priestoroch alebo v pohodlí Vášho domova. Kurzy účtovníctva sú organizované v Bratislave. Po dohode je možné kurzy účtovníctva organizovať aj v iných mestách. Cenovo sú naše kurzy účtovníctva porovnateľné so skupinovými s tou výhodou, že individuálny kurz účtovníctva vedie lektor iba s jedným klientom a tým vzniká väčší priestor na konzultáciu nejasností, podrobnejšie vysvetlenie určitého problému a prepočítanie príkladov. Kurz je určený začiatočníkom, mierne pokročilým popr. aj pokročilejším účtovníkom bez praktických skúseností s účtovníctvom. Obsah aj štruktúru kurzu Vám ušijeme na mieru - podľa Vašich potrieb.  Je vhodný pre podnikateľov – živnostníkov, zamestnancov malých firiem, prípadne pre záujemcov, ktorí si chcú svoje znalosti jednoduchého účtovníctva rozšíriť.

Dostatnete informácie, ktoré budú pre Vás v praxi veľmi užitočné. Spojenie teórie s praxou je ten najlepší prostriedok ako danú problematiku čo najlepšie zvládnúť. Preto Vás kurzom povedú lektori, ktorí majú bohaté skúsenosti z praxe. Po úspešnom absolvovaní kurzu získate osvedčenie. Určený je aj pre absolventov, študentov škôl, súkromných podnikateľov, manažérov, zamestnancov malých firiem, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie jednoduchého účtovníctva. Cieľom kurzu je naučiť sa samostatne viesť agendu jednoduchého účtovníctva, peňažný denník, spracovávať tlačivá, daňové doklady, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania v jednoduchom účtovníctve. Kurz jednoduchého účtovníctva je zameraný na teoretické a praktické postupy účtovania. Prihláste sa na tento prakticky orientovaný kurz jednoduchého účtovníctva.

Po skončení kurzu budete ovládať:

 • Zákon o účtovníctve
 • Peňažný denník
 • Majetok a záväzky
 • Príjmy a výdavky
 • mzdovú agendu
 • Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
 • Zásoby, finančný majetok, rezervy
 • Závierka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie
 • Iné zručnosti a vedomosti z oblasti jednoduchého účtovníctva

OSNOVA KURZU - Finančná gramotnosť a finančné vzdelávanie:

 • Zákon o účtovníctve
 • Peňažný denník
 • Majetok a záväzky
 • Príjmy a výdavky
 • Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
 • Zásoby, finančný majetok, rezervy
 • Závierka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie
 • právna úprava jednoduchého účtovníctva
 • oceňovanie majetku účtovnej jednotky
 • inventúra a inventarizácia
 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • peňažný denník a kontrola správnosti zápisu v peňažnom denníku
 • kniha pohľadávok a záväzkov a evidencia dlhodobého majetku
 • evidencia materiálu, tovaru a výrobkov
 • kniha sociálneho fondu a mzdová evidencia
 • vyhotovenie účtovnej závierky a Daňové povinnosti firmy
 • daň z príjmov, DPH, spotrebné dane, odpisy
 • vymedzenie hmotného a nehmotného investičného majetku z hľadiska jeho odpisovania
 • Mzdy a odvody do fondov a Praktické príklady na PC
 • nehmotný a hmotný dlhodobý majetok
 • cestovné výdavky a zálohy, rezervy, pôžičky a úroky
 • sociálny fond a kurzové rozdiely
 • uzávierková úprava príjmov a výdavkov a ich zaúčtovanie na PC
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • výkaz o majetku a záväzkoch
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • deň uskutočnenia účtovného prípadu
 • pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov
 • dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok, odpisové skupiny a odpisovanie majetku,
 • finančný majetok a špeciálne účtovné prípady- leasing, dotácie, DPH,
 • účtovná uzávierka a účtovná závierka
 • záverečný test - jednoduché účtovníctvo
 • Jednoduché účtovníctvo na počítači
 • používanie softvéru v jednoduchom účtovníctve
 • účtovanie v peňažnom denníku
 • účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • kontrola zaúčtovania a záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka
 • prípadové štúdie, príklady, otázky na prax, iné

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi pri riadení a účtovaní finančných výkazov. Kurz Vám prináša vedomosti z oblasti jednoduchého účtovníctva. Ponúkame Vám tento odborný kurz účtovníctva, či už ste študent, začínajúci podnikatel alebo človek, ktorý sa chce v tejto oblasti zdokonaliť a pracovať. Našim hlavným cieľom je priblížiť problematiku účtovníctva klientom podľa ich potrieb s individuálnym prístupom. Celá výučba v jednotlivých kurzov účtovníctva je zameraná na poznatky z praxe. Počas kurzov účtovníctva sa preberá problematika týkajúca sa bežného denného chodu podniku. Počas celého kurzu pracujeme aj s účtovnými programami.  Na kurze sa naučíte viesť účtovnú agendu v jednoduchom účtovníctve (najčastejšie účtovné prípady), vyplniť príslušné tlačivá a daňové priznania k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb. Zoznámite sa s praktickými postupmi účtovania v jednoduchom účtovníctve (peňažný denník, evidencia majetku, záväzkov a pohľadávok a ďalšie). Kurz sa zameriava na praktické príklady a dôsledne pripravuje účastníkov na prax. Lektori vedú účtovníctvo pre viaceré firmy a majú bohaté skúsenosti. Preto na kurzoch poskytujú aj reálne príklady zo svojho odboru. Vďaka dostatočnej dĺžke a aktuálnym informáciám budete po kurze pripravení na samostatné vedenie účtovníctva.a ..mnoho mnoho iného.


 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania kurzu "Jednoduché účtovníctvo":  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online školenie
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené kurzy/ ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 10 ľudí
Aktuálne zvýhodnená cena školenia od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

kurz financnej gramotnosti

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !