Kurz:  "Podvojné účtovníctvo | kurz praktického účtovníctva pre každého"


     Anotácia kurzu:  predmetný kurz podvojného účtovníctva je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť v oblasti účtovníckej praxe, popr. chú účtovať vo svojich prevádzkach, firmách a je tiež určený pre tých, ktorí chcú byť jednoducho v danej oblasti vzdelaný a poučený (majitelia firiem, učtovnici, manažeri, študenti atd.). Účastníci si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov v oblasti podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.Kurz podvojneho účtovníctva je určený pre všetkých, ktorí chcú začať pracovať a účtovať systémom podvojneho účtovníctva. Tento systém účtovania môžete využiť vo firmách a organizáciach, ktoré účtujú práve v spomínanom systéme podvojného účtovníctva. Kurz Vás priprávi na prácu v systéme podvojného účtovníctva. Nepožadujeme žiadne matematické či ekonomické vzdelanie.

Náš kurz podvojného účtovníctva ma optimálny počet hodín a len s týmto počtom sa reálne niečo naučíte. Na školení vám okrem inéhoaj ukážeme, ako si založíte novú firmu, prevedieme vás potrebnými nastaveniami pre správne účtovanie v programe. Dozviete sa, ako správne nastaviť číslovanie dokladov, ako zadať počiatočné stavy v programe a naučíte sa evidovať všetky druhy dokladov. Ukážeme vám základné nastavenia v učtovnickom programe - ak je účtovná jednotka platiteľom DPH, zadefinujeme si podmienky vstupu dokladu do DPH. Vyskúšate si praktické príklady účtovania tuzemských dokladov. Po zaúčtovaní dokladov vytvoríte uzávierku DPH, vytlačíte si Daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz a vyexportujete ich do formátu xml. Spoločne vystavíme odoslanú faktúru a uzatvoríme účtovné obdobie. Po absolvovaní školenia budete vedieť evidovať všetky druhy dokladov, vykonávať kontroly v programe a robiť uzávierky. Krok po kroku Vás lektori prevedú celým podvojným účtovníctvom - na základe Vašich individuálnych potrieb.

OSNOVA KURZU - Podvojné účtovníctvo:

 • Prvé spustenie programu a založenie novej firmy
 • Zadanie firemných iniciál, nastavenie účtovného rozvrhu
 • Číslovanie dokladov, nastavenie bankových účtov a pokladnice
 • Evidencia účtovných dokladov - otvorenie účtovných kníh cez interný doklad
 • Zaevidovanie neuhradených faktúr z minulých rokov
 • Evidencia DPH – základné nastavenia a princíp účtovania
 • Účtovanie tuzemských dokladov z aktuálneho roka
 • Vystavenie odoslanej faktúry vo fakturácii a automatické zaúčtovanie do EUD
 • Uzávierka DPH a zostavenie daňového priznania k DPH
 • Kontrola údajov z daňového priznania so zostatkami v účtovníctve
 • Zostavenie opravného a dodatočného daňového priznania
 • Uzávierka účtovníctva, závierka a prechod do nasledujúceho roka
 • Nastavenie podvojného účtovníctva v agendách Globálne nastavenie a Užívateľské nastavenie
 • Účtová osnova, Predkontácie a ostatné číselníky (napr. číselné rady, strediská a pod.)
 • Nastavenie počiatočných stavov pokladní a bankových účtov. Počiatočné stavy účtov
 • Výklad a praktické cvičenia v agendách Prijaté/Vydané faktúry, Prijaté/Vydané zálohové faktúry
 • Spracovanie dobropisov a ponuka Záznam, Príkaz na úhradu v Eur
 • Práca v agendách Banka a Pokladňa zahrňujúca preplácanie pohľadávok a záväzkov
 • Vytváranie vzájomných zápočtov v agende Interné doklady
 • Práca s tlačovými zostavami a možnosti kontroly účtovníctva (kontrolné tlačové zostavy). Účtovný denník.
 • Nastavenie podvojného účtovníctva v agende Globálne nastavenie (cudzie meny, DPH, majetok a Intrastat).
 • Výklad a praktické precvičenie spracovania dokladov v cudzej mene (vrátane zálohových faktúr).
 • Spracovanie výkazov pre Intrastat, vymeranie DPH, súhrnné hlásenie a dovoz, resp. vývoz tovaru
 • Príkaz na úhradu v cudzej mene a práca s preplatkami
 • Nastavenie počiatočných stavov salda, zostavenie a párovanie saldokonta
 • Zaradenie, účtovanie, vyradenie dlhodobého a drobného majetku a spracovanie leasingového majetku
 • Vedenie skladového hospodárstva spôsobom A
 • Spracovanie uzávierky (účtovanie na prelome účt. období, uzávierka kurzových rozdielov, účtovná a údajová) a analýzy
 • celý účtový rozvrh v PU, otváranie a uzatváranie účtovných kníh
 • prechod do ďalšieho roka, vystavovanie VFA, PPD, VPD
 • sklad a skladové karty, zisťovanie výsledku hospodárenia na konci roka
 • daň z príjmu a účtovanie dane z príjmu
 • členenie majetku a záväzkov, postup účtovania pri oceňovaní majetku
 • daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu podvojného účtovníctva získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi pri riadení vlastných účtovných operácii. Kurz Vám prináša vedomosti z oblasti Počas kurzu sa získate schopnosť viesť mzdové účtovníctvo v niektorom z elektronických účtovných programoch. Naučíte sa ako vypočítať čistú mzdu, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, či výšku daní. Získate zručnosť vo vypĺňaní zákonom predpísaných tlačív, ako sú prehľady a o daniach a hlásenia pre daňový úrad, prihlášky a odhlášky v sociálnej, či zdravotnej poisťovni a ďalšie praktické znalosti, vďaka ktorým budete schopní kompetentne zvládnuť mzdovú agendu a ..mnoho mnoho iného.


 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania kurzu "Podvojné účtovníctvo":  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online školenie
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené kurzy/ ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 10 ľudí
Zvýhodnená cena školenia od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

kurz financnej gramotnosti

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !