IT Kurz:  "Počítačová a internetová bezpečnosť"


    Cieľ kurzu: Oboznámiť domácich či profesionálnych užívatelov, zodpovedných manažérov, technický personál zodpovedný za riadenie informačnej bezpečnosti organizácií a podnikov a taktiež začínajúcich manažérov informačnej bezpečnosti s metódami riadenia informačnej bezpečnosti. Poskytnúť návod, ako efektívne a koncepčne riadiť informačnú bezpečnosť tak, aby sa stala každodennou súčasťou života organizácie a pomohla tak organizácii získať patričné sebavedomie v oblasti bezpečnosti. V konečnom dôsledku sa takáto stratégia prejaví aj v skvalitnení poskytovania služieb klientom a to nielen z pohľadu bezpečnosti. Vstupné požiadavky: Kurz je možné urobiť pre viaceré skupiny poslucháčov, ako pre úplných začiatočníkov tak aj pre poslucháčov, ktorí majú v tejto oblasti určité skúsenosti. Dĺžka kurzu a hĺbka, do ktorej je možné ísť sa určí na základe požiadaviek zákazníka a úrovne jeho znalostí.

Obsah kurzu:  "Počítačová a internetová bezpečnosť":

 • čo je informačná bezpečnosť, prečo je informačná bezpečnosť potrebná
 • bezpečnostné politiky, smerovanie organizácie a manažment v oblasti bezpečnosti
 • dokument politiky informačnej bezpečnosti a na čo je dobrý
 • analýza rizík, organizácia informačnej bezpečnosti
 • role a zodpovednosti v oblasti informačnej bezpečnosti a úloha manažmentu
 • oddelenie povinností, kontakt s inštitúciami a špeciálnymi záujmovými skupinami
 • informačná bezpečnosť v projektovom riadení
 • nezávislé posúdenie stavu informačnej bezpečnosti v organizácii
 • mobilné zariadenia a práca na diaľku
 • bezpečnosť ľudských zdrojov, vyhľadávanie ľudských zdrojov
 • zmluvy a dohody so zamestnancami z pohľadu informačnej bezpečnosti
 • informačná bezpečnosť počas trvania kontraktu – zamestnania
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti
 • disciplinárny proces, ukončenie pracovného pomeru z pohľadu informačnej bezpečnosti
 • manažment aktív, čo sa považuje za aktívum organizácie z pohľadu informačnej bezpečnosti
 • zodpovednosť za aktíva a vlastníctvo aktív
 • inventarizácia aktív, akceptované použitie aktív
 • vrátenie aktív po ukončení kontraktu
 • klasifikácia informácií, označovanie informácií
 • manipulácia s aktívami, ochrana aktív
 • Kontrola prístupu, definovanie politiky prístupu
 • riadenie prístupu užívateľov do informačných systémov a objektov organizácie
 • proces registrácie a deregistrácie užívateľov
 • riadenie prístupu k privilegovaným účtom
 • vykonávanie kontrol riadenia prístupu
 • zrušenie oprávnení na prístupu
 • zodpovednosti užívateľov, politika hesiel a systémy na správu hesiel, Šifrovanie
 • politika šifrovania a použitie kryptografických opatrení
 • manažment šifrovacích kľúčov
 • fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia
 • zabezpečené oblasti, perimetre fyzickej bezpečnosti a ich ochrana
 • opatrenia pre fyzický prístup
 • zabezpečenie kancelárií, miestností a prostriedkov
 • ochrana pred vonkajšími hrozbami a hrozbami prostredia
 • práca v zabezpečených oblastiach
 • bezpečnosť verejne prístupných a zásobovacích priestorov
 • riadenie prevádzky, procedúry a zodpovednosti súvisiace s riadením prevádzky
 • dokumentovanie prevádzkových procedúry, manažment zmien
 • manažment kapacít, oddelenie vývoja, testovania a prevádzky
 • ochrana proti škodlivému kódu, zálohovanie, logovanie a monitoring
 • inštalačné procedúry, manažment technických zraniteľností
 • audit informačných systémov, Bezpečnosť komunikácií, riadenie bezpečnosti sietí
 • bezpečnosť sieťových zariadení, oddelenie sietí, prenos informácií a ich ochrana
 • akvizícia vývoj a údržba informačných systémov
 • bezpečnostné požiadavky pre informačné systémy
 • zabezpečenie služieb na verejných sieťach, ochrana služieb a transakcií
 • bezpečnosť vývoja informačných systémov
 • testovanie bezpečnosti informačných systémov
 • Vzťahy s dodávateľmi z pohľadu informačnej bezpečnosti
 • politika pre riadenie vzťahov s dodávateľmi
 • informačná bezpečnosť ako súčasť zmlúv s partnermi
 • monitoring dodržiavania zmlúv vo vzťahu k bezpečnosti
 • Riadenie incidentov informačnej bezpečnosti
 • zodpovednosti a procedúry, reportovanie udalostí informačnej bezpečnosti
 • reportovanie zraniteľností a slabín v súvislosti s informačnou bezpečnosťou
 • odozva na incidenty informačnej bezpečnosti
 • poučenie sa z incidentov, zber dôkazov, Riadenie kontinuity činností
 • plánovanie a implementácia kontinuity činností
 • overenie, revízia a hodnotenie procesov spojených kontinuitou činností
 • dostupnosť prostriedkov na spracovanie informácií
 • Súlad s požiadavkami, súlad so zákonnými a regulatórnymi požiadavkami
 • súlad s bezpečnostnými politikami a normami, audit – kontrola súladu

 


 

 •       Kategória kurzu: IT kurzy / kurzy a semináre informačných technológii
 •       Dĺžka, trvanie kurzu: 1 deň / viacdňové (podľa potrieb účastníkov školenia)
 •       Úroveň obtiažnosti iT kurzov: začiatočník / stredne pokročilý / pokročilý / expert
 •       Miesto konania:  Bratislava (možnosť organizácie školenia aj externe v rámci celej SR)
 •       Možnosť absolvovať kurz, forma výuky: denná, večerná. Individuálna alebo skupinová / online školenia
 •       Termín konania: ASAP (kurz organizujeme pravidelne - 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov: každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti v oblasti online bezpečnosti
 •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, individuálne a skupinové riešenie iT štandardných situácii
 •       Odborný garant vzdelávania:  /dlhoroční iT lektori a odborní školitelia v oblasti informačných technológii - školenia, software & hardware/
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Kurz (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
Cena IT kurzu už od:  127,- eur / 1 účastník

(pri skupinových a firemných iT školeniach: výrazné zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

it learning kurzy skolenia programy pocitace

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !