Opatrovatelský a ošetrovatelský odborný kurz a školenie


      Anotácia: Opatrovateľský kurz je zameraný na získanie vedomostí a zručností z oblasti starostlivosti o seniorov. Trendy starnutia populácie si vyžaduju zvýšný dopyt po službách v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Opatrovanie a ošetrovanie starých ľudí patrí do oblasti so stúpajúcim trendom, hlavne v západnej Európe. Ako opatrovatelia a opatrovateľky potrebujete nielen teoretické, ale hlavne praktické zručnosti v práci so seniormi. Absolvent predmetného kurzu je pripravený na samostatné vykonávanie prác, ktoré sú náplňou opatrovateľa v sociálnych zariadeniach ako aj v domácnosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Absolvent sa vie rozhodnúť pre určitý pracovný postup v situáciách, ktoré mu kompetencie dovoľujú a vie osloviť patričného odborníka vtedy ak by činnosti prekračovali rozsah opatrovateľskej praxe.

     Absolvent vie zvoliť správne pomôcky, vie ich improvizovať a vhodne sa o ne postarať pred a po výkone. Pri výkone profesionálnej praxe dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ako aj hygieny práce. Ovláda zásady dezinfekcie a v práci ju dodržiava na ochranu zdravia klienta ale aj svojho. Chápe význam prostredia, jeho tvorby a udržiavanie v prospech zdravia človeka. Absolvent je zoznámený so základnými princípmi etiky a správa sa podľa nich. Bude dodržiavať základné sociálne a zdravotnícke zákony, ktoré vo svojej praxi potrebuje. Celkové trvanie vzdelávacieho programu je prispôsobené potrebám praxe. Tento kurz Vám prináša možnosť získania vedomostí a zručností v oblasti opatrovateľských a ošetrovateľských služieb.

      Opatrovateľský kurz nazývaný tiež kurz opatrovania je určený opatrovateľkám aj opatrovateľom. Opatrovateľský kurz je možné absolvovať denne, alebo večerne. V súčastnosti je opatrovateľský kurz nevyhnutnou podmienkou na prácu opatrovateľky. Opatrovateľské kurzy organizujeme v najvyššej kvalite na celom území Slovenska. Opatrovateľský kurz pripravujeme v dennej, večernej forme a externej forme. Opatrovateľské kurzy sú tak prístupné všetkým. Opatrovateľský kurz sa končí skúškou a po nej je Vám vydané osvedčenie opatrovateľského kurzu v slovenskom jazyku. Opatrovateľský kurz u nás za najnižšie ceny, v najvyššej kvalite pre potreby práceopatrovateľky.

Prínosy absolvovania kurzu opatrovania a ošetrovania:

 • skúsení a kvalifikovaní lektori s množstvom praktických skúseností,
 • sme flexibilná spoločnosť, ktorá má v rámci sociálneho vzdelávania skúsenosti
 • výborná cena opatrovateľského a ošetrovatelského kurzu
 • možnosť získať ďalšie podporné služby v oblasti získavania práce
 • rýchla - ďiaľková, denná intenzívna aj večerná forma výuky,
 • vydané osvedčenie v slovenskom aj českom jazyku
 • máme spokojných klientov, ktorým sme vďaka rekvalifikácii pomohli získať prácu
 • možnosť cez nás získať aj prácu v Rakúsku, Nemecku a ďalších krajinách
 • prednášky z opatrovateľského kurzu dostanete aj elektronicky
 • zľavy na ďalšie kurzy alebo služby z našej ponuky vzdelávania
 • rozsah opatrovateľského kurzu podľa potrieb absolventov školenia
 • pomáhame ďalším množstvom služieb, takže u nás nájdete všetko pod jednou strechou

OSNOVA kurzu opatrovania: 

 • Opatrovatelstvo a história opatrovatelstva
 • Vzdelávanie v oblasti opatrovatelstva
 • Legislatívne vymedzenie opatrovatelstva
 • základy hygieny a náuka o infekciách,
 • princípy starostlivosti o starých, dlhodobo alebo ťažko chorých a postihnutých klientov
 • základy fyzioterapie, ergoterapie, ergonómie, zaobchádzanie a transport
 • bezpečnosť, prevencia úrazov v domácnosti
 • psychológia s dôrazom na ošetrovanie a starostlivosť o starých, postihnutých a chorých ľudí
 • komunikácia, zvládanie konfliktov, psychohygiena a tímová práca
 • Opatrovateľstvo vs ošetrovatelstvo
 • Povolanie opatrovateľa v zahraničí a na Slovensku
 • Charakteristiky práce opatrovateľky / opatrovateľa
 • Sociálne služby a poskytovanie práce opatrovateľa
 • Zdravie a starostlivosť o zdravie seniorov
 • Zdravotná starostlivosť a oblasť opatrovateľstva
 • Prvá pomoc a akútne zdravotné prípady 
 • Hygiena a opatrovanie zabezpečujúce zdravie
 • Bezpečnosť v práci opatrovateľa a opatrovateľky
 • Ochrana zdravia pri práci opatrovatelky
 • Požiarna prevencia v domácom prostredí 
 • Kontakt a komunikácia so seniorom
 • Pohybovanie seniora, mobilita a imobilita
 • Imobilita a opatrovanie seniora s využitím opatrovateľstva
 • Fyziologické funkcie a ich sledovanie
 • Sebaopatera a opatera starších ľudíVýživa, pitie, jedenie a kŕmenie
 • Vylučovanie moču a stolice v staršom veku
 • Starostlivosť o odev, príprava oblečenia 
 • Oddych a spánok seniora a starších ľudí
 • Starostlivosť o bezpečnosť vlastného prostredia
 • Formy opatrovateľskej dokumentácie
 • Základy nemčiny pre opatrovatelky, slovníček
 • Pracovné príležitosti na trhu práce
 • Diskusia, aktivity, prípadové štúdie

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate ako opatrovateľ/-ka ďalšie odborné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Osvojíte si teoretické poznatky a praktické zručnosti získané z opatrovateľského kurzu, ktoré využijete ako súčasná či budúca opatrovateľka pri zlepšení svojej práce. Získate poznatky o liekoch, chorobách, postupoch, prevencii, manipulácii s klientom. Všetky získané poznatky z opatrovateľského kurzu použijete s cieľom podpory sebaúcty, samostatnosti a aktivizácie klienta. Vedomosti z absolvovania kurzu využijete v práci opatrovateľky pre mestá či obce, v práci opatrovateľky v zahraničí, v práci opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb, pri starostlivosti o svojich blízkych, v práci opatrovateľky ako SZČO, pri zvýšení svojej zamestnateľnosti a kvalifikácie ..a mnoho iného.


 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania "Kurzu opatrovania a ošetrovania":  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / odborné / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 10 ľudí
Akciová cena kurzu už od:  137,- eur  /  1 účastník
(pri skupinových školeniach - zľavy - informujte sa)

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

opatrovatelsky kurz

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !