Firemné školenie: "Úspešný manažér a inšpirujúci líder v organizácii"


      Anotácia workshopu:  Manažér bez kravaty. Ako sa stať autentickým leadrom v 21. Storočí ? Na túto otázku Vám zodpovedajú informácie lektori tohto unikátneho vzdelávacieho programu pre riadiacich zamestnancov. Manažérom a lídrom sa človek stáva. Kompetencie a zručnosti z oblasti vedenia a riadenia ľudí si môžete aj Vy raketovým spôsobom zlepšiť. Výsledkom by mali byť nové informácie použitelné ihned do praxe života. Krok po kroku sa na tomto workshope dozviete všetky potrebné odpovede na Vaše otázky z pozície manažéra a lídra. Školenie je vhodné pre administratívnych pracovníkov, teamleadrov, manažérov, vedúcich zamestnancov, riaditelov a majitelov firiem.

Akého manažéra potrebujeme
prakticky a pragmaticky orientovaný - často sám vykonáva činnosti vo výrobe a pritom zabezpečuje a organizuje prácu ostatných kolegov na linke, na pracovisku - technicky zručný a odborne zdatný - motivovaný - ochotný pracovať s ľuďmi a pre ľudí - prirodzene prijímaná autorita

Ako mu môžeme pomôcť:
• dáme mu návody a princípy, ako riešiť kritické situácie na pracovisku.
• pomôžeme mu pochopiť, ako komunikovať s operátormi vo výrobe účinne a jednoducho
• ukážeme mu, ako plánovať a organizovať prácu nielen pre seba ale aj ostatným kolegom
• poradíme mu, ako predchádzať konfliktom a riešiť vzniknuté situácie operatívne a strategicky
• umožníme mu odolať stresu a poradiť si panike

Seminár Vám dá odpovede na otázky:
• Ako efektívne motivovať podriadených 
• Ako efektívne komunikovať s podriadenými 
• Ako pokarhať a naopak pochváliť
• Čo je to manažérska opica a ako s ňou pracovať
• Ako povedať podriadenému „nie“ bez straty motivácie 

Čo získajú účastníci programu:
• zručnosť lepšie prezentovať svoje myšlienky
• zmysel pre lepšiu orientáciu v cieľoch a hodnotách
• schopnosť lepšie komunikovať smerom k podriadeným a naučiť sa spoločne riešiť problémy
• lepší odhad v stanovovaní vlastných cieľov, ako i návod ako proaktívne komunikovať
• istotu v poznaní svojich silných stránok a miest pre zlepšenie

OBSAH JEDNOTLIVÝCH MODULOV - AKO SA STAŤ LEADEROM A PRÍKLADOM PRE SVOJ TÍM

Budovanie pozitívnej atmosféry na pracovisku
• Spoznať možnosti prepojenia vlastnej motivácie a angažovanosti s motiváciou kolegov v tíme. Uvedomiť si vlastné hodnoty v súvislosti s motiváciou a výkonnosťou. Podporiť zameranie na výsledky a stanovovanie ambicióznych cieľov. Spoznať vlastné možnosti v oblasti kreatívneho myslenia. Porozumieť faktorom motivácie a sebamotivácie k pracovnému výkonu. Naučiť a precvičiť si používanie metód tvorivého riešenia situácie v tíme. Posilniť oblasť kreatívneho riešenia problémov jednotlivcov a skupiny. Porozumieť procesu riešenia problémov

Kreativita – schopnosť alebo zručnosť
Ako správne nastaviť ciele a dosiahnuť to, aby boli akceptované? Ako vieme, že sme daný cieľ splnili . Zásady kreativity a schopnosť riešiť problémy. Riešenie konkrétnych praktických príkladov. Pravá a ľavá hemisféra, Kreativita v práci a kreatívna osobnosť. Sociálna kreativita, emocionálna inteligencia na pracovisku

Tímové riešenie problémov Tím vs. pracovná skupina
• Motivácia a zodpovednosť jednotlivcov - prepojenie vlastnej motivácie s výkonom tímu. Ako dostať z každého člena tímu maximum jeho zručností? Ako využiť potenciál a spoločne byť silnejší?

Ako stanoviť pravidlá (Praktické precvičovanie na konkrétnych prípadových štúdiách)
• Ako na nepreberať úlohy svojich podriadených? Ako sa stať efektívnym manažérom a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených? Základy správneho koučingu. Kedy a ako využiť direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému.

Dodržiavanie pravidiel
• Umenie povedať „nie“. Ako nepristúpiť na požiadavku podriadeného a zamietnuť ju tak, aby sme napriek tomu udržali jeho motiváciu. Ako efektívne komunikovať s kolegami. Aká je moja neverbálna komunikácia smerom k mojim kolegom? Čo prezrádza? Čo ak nie ste spokojný s prácou Vašich kolegov? Kde sa stala chyba? Aké existujú pravidlá pri pokarhaní a ako prostredníctvom pokarhania dosiahnuť pozitívnu zmenu v jednaní podriadených ?

Emócie a predchádzanie konfliktom
• Predchádzanie konfliktným situáciám..., Emócie na pracovisku. Komunikácia so skupinou, ako nájsť spoločné riešenie? Rozdielnosti v správaní operátorov, ako a kde vznikajú. Ako riešiť krízové situácie

Dosiahnutie cieľov
• Kontrola, jej fungovanie a dopad. Stanovenie a dodržanie priorít, princípy plánovania a organizácie práce. Ako uspieť pri dosahovaní cieľov, priority a ich dodržiavanie, čo robiť pri konflikte priorít?

Čo sa ďalej účastníci na tréningu naučia:

Role a dôležitosť manažéra. Čo sa od neho očakáva? Aké vlastnosti by úspešný manažér mal mať ? - Interaktívna diskusia s výsledným záverom pre skupinu - Nácvik jednania a rozhovorov s podriadenými - Voľba správneho manažérskeho štýlu v danej situácii, ako možný nástroj motivácie podriadeného. Praktické precvičovanie na konkrétnych prípadových štúdiách - Ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených? Ako byť efektívnym manažérom a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených? Základy správneho koučingu. Kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému - Umenie povedať „nie“. Ako nepristúpiť na požiadavku podriadeného a zamietnuť ju tak, aby sme napriek tomu udržali jeho motiváciu? Ako priznať svoj omyl podriadeným?

Ako sa poučiť s chýb? - Čo je motivácia, čo stimulácia, ako zistiť motivačné faktory u svojich podriadených? Komunikačné nástroje pre manažéra, základné pravidlá komunikácie, ako ich využívať pre rozvoj a riadenie svojich podriadených? - Ako manažérovi pomáhajú v riadení otázky a ako aktívne počúvať - Príprava a realizácia pokarhania. Aké existujú pravidlá pri pokarhaní a ako prostredníctvom pokarhania dosiahnuť pozitívnu zmenu v jednaní podriadených? - Kontrola, jej fungovanie a dopad. Ako poskytovať pozitívnu (pochvala) a negatívnu (pokarhanie) spätnú väzbu a ako ich využiť ako motivačný nástroj? Ako poskytovať spätnú väzbu s Helicopter View? Hodnotiace rozhovory s podriadenými. Praktické nácviky rozhovorov so zameraním na rozvoj podriadeného a pozitívnu zmenu - Plán osobného zlepšenia a uplatnenie poznatkov. 

Počet účastníkov: 8-15 manažérov, Technické zabezpečenie: Dataprojektor, Plátno, Flipchart.  Cena zahŕňa:  Činnosť konzultanta vrátane prípravy na školenie. Prípravnú analýzu u klienta (1 deň). Tréningové materiály, vrátane kožených zakladačov, memo kariet. Priebežné a záverečné hodnotenie projektu. Cena nezahŕňa:  Náklady spojené s prenájmom školiacej miestnosti a občerstvenie v priebehu seminára. Náklady na ubytovanie a dopravu lektora v prípade konania semináru mimo Bratislavy (náklady na ubytovanie v závislosti od cenníka ubytovacieho zariadenia). Tento modul je možne tiež absolvovať systémom 4 x 1deň + ½ workshop


 

   •       Úroveň obtiažnosti školenia:  začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
   •       Miesto konania firemných školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
   •       Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
   •       Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
   •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
   •       Odborný garanti vzdelávania:  školenie pripravujeme v spolupráci s partnerskou spoločnosťou ako firemné odborné vzdelávanie
   •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
   •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
   •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
   •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 12 ľudí
Cena programu už od:  490,- EUR + Coaching /  max. 12 ľudí

objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

manazerske kurzy vzdelavanie firemne skolenia

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !