Firemné školenie: "Motivácia, komunikácia a riešenie problémov v praxi"


     Anotácia kurzu:  Motivácia & Tvorivý prístup k problémom alebo Ako starého psa novým kúskom naučiť ! Aké to je pracovať vo veľkej nadnárodnej spoločnosti? Má to určite svoje špecifiká, výhody a aj určité nevýhody. Máme veľa povinosti, priorit a úloh. V každej práci po určitom čase môžeme upadnúť do stereotypov a zabehaných kolají. Albert Einstein raz povedal: Robiť veci stále rovnako a očakávať rozdielny výsledok je bláznovstvo. Niektoré činnosti robíme z radosťou a niektoré procrastinujeme. Podobne je to aj so vzťahmi na pracovisku, niektorých kolegov máme prirodzene radšej ako iných a to sa odzrkadluje aj na komunikácií či už s kolegami v rámci firmy alebo mimo nej. Často si to ani neuvedomujeme. Cieľom treningu je pozrieť sa iným spôsobom na prácu, ktorú denne vykonávame, najsť nové výzvy či možnosti na zlepšenie. Urobiť zmeny v našich životoch je často jednoduchšie ako si myslíme! Potrebujeme k tomu však „nový“ uhoľ pohľadu na naše každodenné činnosti. A to je cieľom nášho tréningu. Jednoducho veríme, že je možné aj „starého“ psa naučiť novým kúskom. Trening rozdelíme do 4 okruhov:

1. Komunikacia (interná a externá)
2. Motivácia ( pozitívny prístup k novým úloham, zmenám)
3. Práca vo veľkej medzinárodnej spoločnosti (výhody, nevýhody)
4. Zvládanie stresu

Rozvojové ciele:  Porozumieť procesu riešenia problémov - Zlepšiť komunikáciu a ochotu otvorene pristupovať k diskusií - Posilniť oblasť riešenia problémov jednotlivcov a skupiny - Naučiť a precvičiť si používanie metód tvorivého riešenia situácie v tíme - Porozumieť faktorom motivácie a sebamotivácie k pracovnému výkonu - Podporiť zameranie na výsledky a stanovovanie ambicióznych cieľov - Uvedomiť si vlastné hodnoty v súvislosti s motiváciou a výkonnosťou - Spoznať možnosti prepojenia vlastnej motivácie a angažovanosti s motiváciou kolegov v tíme

Efektívna komunikácia a motivácia

• Ako zmeniť JA si myslím na MY? Empatia a emocionálna inteligencia, ako ju využiť pri našej práci - Výmena protichodných názorov – ako to zvládnuť a získať maximum – hľadanie WIN-WIN riešení - Vyjednávanie ako súčasť profesie. Riešenie konfliktných a napätých situácií - Ľudia majú radi vlastné nápady, nie Vaše! Reciprocita – ako sa naučiť vzájomnému rešpektu - Ako kolegov presvedčiť na zavedenie zmeny? Ako vybrať vhodnú stratégiu komunikácie?Ako jednať s ľuďmi tak, ako chcú, aby sa s nimi jednalo

Tvorivé myslenie a správanie
• Myslenie v protikladoch, myslenie v metaforách, zvedavosť a vytrvalosť. Aký je Váš štýl riešenia problémov? Aké typy rozhodovania väčšinou pri riešení problémov používame - Aké kvality musí mať dobré riešenie problému - Subjektívne a objektívne riziko - Aké sú kreatívne a netradičné techniky riešenia problémov - SIX THINKING HATS, BLUE OCEAN – RED OCEAN, BRAIN –MAPS ako ich použiť v praxi.

Metódy riešenia problémov
• Inovatívne zmeny a ich presadzovanie - Bariéry kreativity – čo bráni ľuďom v tom, aby riešili problémové situácie s invenciou a dobrým nápadom - Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov - Metódy podporujúce riešenie problémov a brzdiace mechanizmy

Tímové riešenie problémov
• Tím vs. pracovná skupina - Motivácia a zodpovednosť jednotlivcov - prepojenie vlastnej motivácie s výkonom tímu - Výhody a bariéry riešenia problémov v tíme - Rola moderátora a rola facilitátora

Zvládanie stresu a zmeny životných návykov a postojov.
• Čo je to stres? Ako jednať v stresových situáciách? Aká je prvá stresová reakcia pri kritickej situácii a ako ju zvládnuť - Aké sú základné fyziologické a psychické prejavy stresu?Ako na tieto prejavy reagovať - Ako predchádzať stresu formou prevencie - Ako zvládať konfliktné situácie na pracovisku - Stresové vzorce v komunikácii - Zlepšenie atmosféry na pracovisku. Relaxačné a protistresové techniky – prehľad a nácvik - Interaktivita je zabezpečená tak, že pracujeme na úlohach v menších tímoch. Je preto vhodné tímy pomiešať tak aby spolu pracovali kolegovia, ktorý sa nedostávajú až tak často do kontaktu. Je to potom zároveň aj možnosť lepšie sa vzájomne spoznať.

                                                                                   Metodológia a prístup k BALANCED treningu:
Tréning je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to aby náš trening bol vyBalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe tvoria cca 70 % času tréningu):
• Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie + Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne.
• Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií.
• Komunikačné hry: formou induktívneho učenia pomáhajú stanovovať komunikačné pravidlá, princípy a postupy, pri analýzach hier dochádza k zdieľaniu best practices.
• Role play: predmetom hrania rolí sú situácie z praxe účastníkov, súčasťou je ich analýza v rámci skupiny a identifikácia toho, čo účastníci urobili správne a v čom je potrebné, aby sa zlepšili. Prostredníctvom spoločnej analýzy sa zároveň rozvíja schopnosť reflexie a sebareflexie u účastníkov. Postrehy účastníkov sú doplnené o odbornú spätnú väzbu od lektora.
• Workshopy: zdieľanie skúsenosti a návrhy na riešenie vybraných situácií, ktoré vznikajú pri prezentácii a pri komunikácii v konfliktoch a krízach.
• Skupinové práce, tímová práca na zadaní (napr.: efektívna komunikácia, technika Scenár, atď.)
• Na každom tréningu si každý účastník vyplní svoj plán osobného rozvoja.


Technické zabezpečenie: Dataprojektor, Flipchart, Plátno   Možnosť realizácie treningu v rozsahu: 2 + 1 deň resp. 1+1+1 deň   Cena zahŕňa:  Činnosť konzultanta vrátane prípravy na školenie.  Tréningové materiály, vrátane kožených zakladačov.  Priebežné a záverečné hodnotenie projektu. Cena nezahŕňa:  Náklady spojené s prenájmom školiacej miestnosti a občerstvenie v priebehu seminára. Náklady na ubytovanie lektora v prípade konania semináru mimo Bratislavy


 

   •       Úroveň obtiažnosti firemného školenia:  začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
   •       Miesto konania firemných workshopov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
   •       Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
   •       Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
   •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
   •       Odborný garanti vzdelávania:  školenie pripravujeme v spolupráci s partnerskou spoločnosťou ako firemné odborné vzdelávanie
   •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
   •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
   •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
   •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 12 účastníkov
Cena školenia pre organizácie už od:  490,- eur /  max. 12 účastníkov

 objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

manazerske kurzy vzdelavanie firemne skolenia

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !