Firemné školenie: "Manažérska asertivita a riešenie konfliktov v praxi"


     Anotácia kurzu:  pri riadení a vedení zamestnancov sa v pozícii manažéra alebo vedúceho zamestnanca neraz ocitnete v situácii, kedy treba hasiť "požiare". Konflikty a spory v tíme medzi ľuďmi vedia byť jedným z takýchto neželaných požiarov. Neriešené konflikty vplývajú nielen na atmosféru a komunikáciu, ako aj spoluprácu medzi jednotlivými spolupracovníkmi, ale predovšetkým vplývajú na celkovú produktivity a dosahovanie vnútrofiremných cielov. Ak máte vo svojom tíme pracovníkov, ktorí sú špecialisti, ale ktorých spolupráca, komunikácia a vzájomná nedôvera vedie k problémov - ste ako manažér zodpovední za riešenie toho, čo sa v tíme odohráva. Ciele dosahujete prostredníctvom svojich ľudí. Je teda na mieste aktívne, asertívne a odborne vedieť s ľuďmi pracovať aj v takýchto oblastiach. To a mnoho iného sa naučíte na firemnom workshope s názvom: "Manažérska asertivita a riešenie konfliktov."

Riešenie konfliktov v práci vedúceho pracovníka:  Druhy konfliktov - Priebeh konfliktu- Význam konfliktov - Spôsob zvládnutia konfliktu - Rola moderátora v konflikte

Asertivita:  Základné druhy komunikačných štýlov - Metódy a techniky asertivity - Transakčná analýza - Pokarhanie - Problémové situácie a spôsob ich riešenia

Tréning je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to aby náš trening bol vyBalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe tvoria cca 70 % času tréningu):   Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie.
 Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne. Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií.  

Komunikačné hry: formou induktívneho učenia pomáhajú stanovovať komunikačné pravidlá, princípy a postupy, pri analýzach prípadových študií dochádza k zdieľaniu best practices.
 Role play: predmetom hrania rolí sú situácie z praxe účastníkov, súčasťou je ich analýza v rámci skupiny a identifikácia toho, čo účastníci urobili správne a v čom je potrebné, aby sa zlepšili. Prostredníctvom spoločnej analýzy sa zároveň rozvíja schopnosť reflexie a sebareflexie u účastníkov. Postrehy účastníkov sú doplnené o odbornú spätnú väzbu od lektora. Workshopy: zdieľanie skúsenosti a návrhy na riešenie vybraných situácií, ktoré vznikajú pri prezentácii a pri komunikácii v konfliktoch a krízach.
 Skupinové práce, tímová práca na zadaní (napr.: efektívna komunikácia, technika Scenár, atď.)
 Na každom tréningu si každý účastník vyplní svoj plán osobného rozvoja.

TÝŽDEŇ X X+1 X+3 X+5 X+7
PRÍPRAVNE STRETNUTIE Workshop I. Coaching Workshop II. Coaching

1 - 4 HODINY

(stretnutie s  nadriadeným, účastníkmi a HR)

4-6-8 HODÍN 1x1 individuálne koučingové stretnutia 4-6-8 HODÍN 1x1 individuálne koučingové stretnutia
STANOVENIE CIEĽOV ROZVOJOVÉHO PROGRAMU RIEŠENIE KONFLIKTOV

 

 

 

Prenos  do praxe

ASERTIVITA

 

 

 

Prenos  do praxe

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení: Po absolvovaní tohto odborného firemného kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi pri riadení tímu a jednotlivcov. Ako riešiť konfliktné situácie v dennom živote, ako byť asertívny a akoú voliť komunikáciu pri vedení zamestnancov. Dokážete: vybrať a použiť rôzne typy riadiacich a manažérskych štýlov, posúdiť aký spôsob motivácie je vhodný pre aký typ osoby. Naučíte sa pripraviť vhodnú motiváciu pre svoj tím, ako aj vhodne komunikovať so svojim tímom spolupracovníkov a nadriadenými. Tiež získate poznatky ako odnotiť svoj tím správnou spätnou väzbou a inými motivačnými nástrojmi a ..mnoho mnoho iného

Počet účastníkov: Optimálne 6-10 ÚČASTNÍKOV  Technické zabezpečenie:  Dataprojektor, Plátno, Flipchart  Cena zahŕňa: Činnosť konzultanta vrátane prípravy na školenie. Prípravnú analýzu u klienta (1/2 deň), Tréningové materiály, vrátane kožených zakladačov, memo kariet Priebežné a záverečné hodnotenie projektu  Cena nezahŕňa:  Náklady spojené s prenájmom školiacej miestnosti a občerstvenie v priebehu seminára. Náklady na ubytovanie a dopravu lektora v prípade konania semináru mimo Bratislavy (náklady na ubytovanie v závislosti od cenníka ubytovacieho zariadenia)


 

   •       Úroveň obtiažnosti firemného školenia:  začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
   •       Miesto konania firemných workshopov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
   •       Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
   •       Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
   •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
   •       Odborný garanti vzdelávania:  školenie pripravujeme v spolupráci s partnerskou spoločnosťou ako firemné odborné vzdelávanie
   •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
   •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
   •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
   •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: max. 12 ľudí
      WORKSHOP: 8 HODINOVÝ už od 490,- eur /  max. 12 účastníkov

     objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

manazerske kurzy vzdelavanie firemne skolenia

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !