Firemné školenie:  "Talent Based Leadership - manažér a líder vo firme"


     Anotácia kurzu:  Leadership Development Program. Leadership postavený na rozvoji dominantných „silných“ stránok a vrodeného talentu. Každý z nás má na niečo „talent“. Ak tieto „talenty“ použijeme v maximálnej možnej miere na dosiahnutie spoločných firemných cieľov tak získava každý. Ľudia robia to čo im ide dobre a firma dosiahne svoje ciele. Účasťou na workshope získate jedinečnú príležitosť stať sa lepším manažérom, leadrom i človekom. Nielen, že si prehĺbite znalosti o svojej osobnosti. Uvidíte tiež, ako sa jednotlivé talenty, dominantné „silné“ a slabé stránky prejavujú aj u Vašich kolegov či podriadených a lepšie pochopíte ich správanie v rôznych situáciách. Tento štýl myslenia a správania nám umožní byť autentickejší a plne rozvíjať potenciál svoj aj ľudí okolo seba. Workshop je určený predovšetkým pre: manažéri firiem, tím lídri, vedúci pracovníci, ktorí si myslia, že úlohou vedúceho pracovníka je pomáhať svojim podriadeným, všetci ktorí cítia potrebu zlepšiť svoje manažérske a riadiace kompetencie. MICROSESSION - STEP BY STEP PROCES OF DEVELOPMENT - TALENT BASED LEADERSHIP:

MOTIVÁCIA, SEBAPOZNANIE, ROZVOJ SILNÝCH STRÁNOK, ROZVOJ TÍMU
TÝŽDEŇ X X+1 X+3 X+5 X+7 X+9 X+11 POKRAČOVANIE
PRÍPRAVNE STRETNUTIE Workshop I. Coaching Workshop II. Coaching Workshop III. Coaching  Pokračovanie v jednotlivých tímoch podľa potreby)

1 - 4 HODINY

(stretnutie s priamym nadriadeným, účastníkmi a HR)

4-6-8 HODÍN 1x1 individuálne koučingové stretnutia 4-6-8 HODÍN 1x1 individuálne koučingové stretnutia 4-6-8 HODÍN 1x1 individuálne koučingové stretnutia Pravidelné tímové stretnutia. Podpora interného trénera resp. priameho nadriadeného
STANOVENIE CIEĽOV ROZVOJOVÉHO PROGRAMU IDENTIFIKÁCIA TALENTU

Prenos  do praxe

ROZVOJ SILNÝCH STRANOK

Prenos  do praxe

MOTIVÁCIA, STANOVENIE A DOSIAHNUTIE CIEĽOV

Prenos  do praxe

VYHODNOTENIE  CIEĽOV ROZVOJOVÉHO PROGRAMU

 

Čo vám workshop/tréning prinesie ?
- plne rozvinúť svoje dominantné stránky a svoju osobnosť.
- cítiť sa dobre, plnohodnotne a spokojne v roli lídra a manažéra
- posilníme zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi
- spontánne vyjadrovať svoje hodnoty a hodnoty deklarované firemnou kultúrou
- ukážeme účastníkom, ako efektívne koučovať tím a vystupovať ako mentor a kouč
- manažéri si osvoja nové zručnosti, ktoré im umožnia efektívne viesť a rozvíjať členov svojho tímu 

Výber z programu workshopu/tréningu:

1. Odhaliť svoj talent - Identifikácia talentu a dominantných „silných“ stránok:
• Pomocou kombinácie testov a skupinových úloh stanovíme každému členovi tímu jeho dominantné stránky.
• Spoznáte svoje osobné talenty a dominantné „silné“ stránky ako aj ich možnosti využitia pre úspešný pracovný či osobný život.
• Identifikujeme slabé stránky, ktoré bránia nášmu rozvoju, dosahovaniu cieľov či manažérskej práci.
• Ukážeme si, ako môžete svoje slabé stránky obísť alebo lepšie využiť vo svoj prospech.

2. Plne rozvinúť svoj talent - Stratégia rozvoja talentov a silných stránok
• Vytvorenie mapy „talentov“ a silných stránok daného oddelenia či skupiny účastníkov. Vzájomná výmena skúseností s prejavmi svojich talentov
• Diskusia, ako čo najlepšie využiť znalosti svojich talentov a silných stránok v pracovnom i osobnom živote. Prehľad existujúcich skupín dominantných stránok a talentov a ich vplyv na správanie, motiváciu a spôsoby práce jednotlivých zamestnancov
• Naučiť sa, ako cielene podporovať talent a dominantné stránky svoje vlastné ako aj svojho okolia. Pochopiť, prečo tolerovať a ako usmerňovať slabé stránky ostatných kolegov, podriadených i nadriadených

3. Správne ho využiť - Working together – Ako vytvoriť správny „mix“ talentov
• Firemná kultúra, politika a firemné ciele.
• Ciele jednotlivých oddelení.
• Workshop „Working together“
• Ako môžeme sloje talenty a dominantné stránky použiť na dosiahnutie cieľov.
• Paretov princíp v praxi 80/20
• Pomodoro efekt v praxi
• Ako dosahovať firemné ciele – a pritom kŕmiť slona. Môj talent resp. moje dominantné stránky osobnosti majú výrazný vplyv na to ako riešim konflikty, ako sa rozhodujem

Počet účastníkov:  Optimálne 5-12 ÚČASTNÍKOV Technické zabezpečenie: Dataprojektor, Plátno, Flipchart,
Cena zahŕňa: Činnosť konzultanta vrátane prípravy na školenie. Prípravnú analýzu u klienta (1/2 deň), Tréningové materiály, vrátane kožených zakladačov, memo kariet. Priebežné a záverečné hodnotenie projektu  Cena nezahŕňa: Náklady spojené s prenájmom školiacej miestnosti a občerstvenie v priebehu seminára Náklady na ubytovanie a dopravu lektora v prípade konania semináru mimo Bratislavy (náklady na ubytovanie v závislosti od cenníka ubytovacieho zariadenia)


 

   •       Úroveň obtiažnosti školenia:  začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
   •       Miesto konania firemných školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
   •       Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
   •       Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
   •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
   •       Odborný garanti vzdelávania:  školenie pripravujeme v spolupráci s partnerskou spoločnosťou ako firemné odborné vzdelávanie
   •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
   •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
   •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
   •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz:  max 12 ľudí

TALENT BASED LEADERSHIP

WORKSHOP: 8 HODINOVÝ už od  490,- EUR  /  max. 12 ľudí

        objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

manazerske kurzy vzdelavanie firemne skolenia

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !