Firemné školenie:  "Tímová spolupráca a riadenie ľudí v tímoch"


    Anotácia workshopu:  pri riadení a vedení zamestnancov je pre každého riadiaceho pracovníka dôležité pracovať v tímovom duchu. Znamená to, vedieť podriadených vo svojej pracovnej skupine poznať, nielen ako jednotlivcov, individuality, ale predovšetkým aj ako tímových hráčov. Tím a jeho motivácia je pre dosahovanie firemných cieľov životne dôležité. To ako s tímom pracovať, ako ho motivovať, ako na neho delegovať pracovné úlohy či to ako využiť jeho potenciál je súčasťou tohto pracovného workshopu.

      Tréningový workshop je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to aby náš trening bol vyBalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe tvoria cca 70 % času tréningu):  Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie.
 Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne. Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií. 

     Komunikačné hry: formou induktívneho učenia pomáhajú stanovovať komunikačné pravidlá, princípy a postupy, pri analýzach prípadových študií dochádza k zdieľaniu best practices.
 Role play: predmetom hrania rolí sú situácie z praxe účastníkov, súčasťou je ich analýza v rámci skupiny a identifikácia toho, čo účastníci urobili správne a v čom je potrebné, aby sa zlepšili. Prostredníctvom spoločnej analýzy sa zároveň rozvíja schopnosť reflexie a sebareflexie u účastníkov. Postrehy účastníkov sú doplnené o odbornú spätnú väzbu od lektora. Workshopy: zdieľanie skúsenosti a návrhy na riešenie vybraných situácií, ktoré vznikajú pri prezentácii a pri komunikácii v konfliktoch a krízach. Skupinové práce, tímová práca na zadaní (napr.: efektívna komunikácia, technika Scenár, atď.)
 Na každom tréningu si každý účastník vyplní svoj plán osobného rozvoja.

• Komunikácia vedúceho pracovníka:  Komunikácia a komunikačná schéma - Zodpovednosti vysielača a prijímača - Podmienky konštruktívnej komunikácie - Otázky a pravidlá ich kladenia - Aktívne počúvanie - prvky aktívneho počúvania - techniky empatického počúvania - 4 úrovne komunikácie - Čomu sa v komunikácii vyhnúť? - Technika JA-TY-MY Rozhovory v práci vedúceho

• Spätná väzba:  Aká má byť spätná väzba – charakteristiky konštruktívnej spätnej väzby - Kroky konštruktívnej spätnej väzby - Čoho sa vyvarovať pri dávanie spätnej väzby - Moja otvorenosť spätnej väzbe - Johariho okno - ako sa správať pri prijímaní spätnej väzby

• Tímová spolupráca a vedúci pracovník:  Rozdiel medzi skupinou a tímom - Fázy vývoja skupiny - Skupinová dynamika - Skupinové roly - Vedenie porád, rola vedúceho porady, rola moderátora

VEDENIE & MOTIVÁCIA & DELEGOVANIE
TÝŽDEŇ X X+1 X+3 X+5 X+7 X+9 X+11 POKRAČOVANIE
PRÍPRAVNE STRETNUTIE Workshop I. Coaching Workshop II. Coaching Workshop III. Coaching  Pokračovanie v jednotlivých tímoch podľa potreby)

1 - 4 HODINY

(stretnutie s nadriadeným, účastníkmi a HR)

4-6-8 HODÍN 1x1 individuálne koučingové stretnutia 4-6-8 HODÍN 1x1 individuálne koučingové stretnutia 4-6-8 HODÍN 1x1 individuálne koučingové stretnutia Pravidelné tímové stretnutia. Podpora interného trénera resp. priameho nadriadeného
STANOVENIE CIEĽOV ROZVOJOVÉHO PROGRAMU VEDENIE A RIADENIE

 

 

Prenos  do praxe

MOTIVACIA A HODNOTENIE

 

 

Prenos  do praxe

DELEGOVANIE

 

 

Prenos  do praxe

VYHODNOTENIE  CIEĽOV ROZVOJOVÉHO PROGRAMU

 

Počet účastníkov: Optimálne 6-10 ÚČASTNÍKOV  Technické zabezpečenie:  Dataprojektor, Plátno, Flipchart   Cena zahŕňa: Činnosť konzultanta vrátane prípravy na školenie. Prípravnú analýzu u klienta (1/2 deň), Tréningové materiály, vrátane kožených zakladačov, memo kariet.  Priebežné a záverečné hodnotenie projekt Cena nezahŕňa: Náklady spojené s prenájmom školiacej miestnosti a občerstvenie v priebehu seminára. Náklady na ubytovanie a dopravu lektora v prípade konania semináru mimo Bratislavy (náklady na ubytovanie v závislosti od cenníka ubytovacieho zariadenia)


 

   •       Úroveň obtiažnosti firemného školenia:  začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
   •       Miesto konania školení a workshopov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
   •       Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
   •       Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
   •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
   •       Odborný garanti vzdelávania:  školenie pripravujeme v spolupráci s partnerskou spoločnosťou ako firemné odborné vzdelávanie
   •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
   •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
   •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
   •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: max. 12  ľudí
      WORKSHOP: 8 HODINOVÝ už od 490,- eur /  max. 12 účastníkov

      objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

manazerske kurzy vzdelavanie firemne skolenia

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !