Firemné školenie: "Vedenie, motivácia a delegovanie v praxi"


     Anotácia tréningového workshopu: tréning je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to aby náš trening bol vyBalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe tvoria cca 70 % času tréningu): Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie - Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne - Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií.

Komunikačné hry: formou induktívneho učenia pomáhajú stanovovať komunikačné pravidlá, princípy a postupy, pri analýzach prípadových študií dochádza k zdieľaniu best practices - Role play: predmetom hrania rolí sú situácie z praxe účastníkov, súčasťou je ich analýza v rámci skupiny a identifikácia toho, čo účastníci urobili správne a v čom je potrebné, aby sa zlepšili. Prostredníctvom spoločnej analýzy sa zároveň rozvíja schopnosť reflexie a sebareflexie u účastníkov. Postrehy účastníkov sú doplnené o odbornú spätnú väzbu od lektora - Workshopy: zdieľanie skúsenosti a návrhy na riešenie vybraných situácií, ktoré vznikajú pri prezentácii a pri komunikácii v konfliktoch a krízach. - Skupinové práce, tímová práca na zadaní (napr.: efektívna komunikácia, technika Scenár, atď.) - Na každom tréningu si každý účastník vyplní svoj plán osobného rozvoja. OBSAHOVÁ NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH MODULOV:

• Vedenie:  Štýly vedenia – rôzne prístupy k vedeniu pracovníkov podľa ich pripravenosti o Aký štýl vedenia ariadenia zamestnancov preferujem o Efektívne využitie štýlov s cieľom maximalizovať výkon

• Motivácia a hodnotenie pracovného výkonu:  Na čo si dať pozor pri vedení hodnotiaceho pohovoru o Štruktúra hodnotiaceho pohovoru o Hodnotenie pracovníkov – pracovné typy o Ako motivovať svojich podriadených o Najznámejšie teórie motivácie a ich prepojenie na prax o Kariérne kotvy ako ukazovatele smerovania kariéry

• Delegovanie v práci vedúceho pracovníka:  Manažérske „opice“ a ako sa ich zbaviť o Ako delegovať o Štýly delegovania o Nácvik rozhovorov s cieľom delegovať vybraté činnosti

Počet účastníkov: Optimálne 6-10 ÚČASTNÍKOV  Technické zabezpečenie: Dataprojektor, Plátno, Flipchart  Cena zahŕňa: Činnosť konzultanta vrátane prípravy na školenie. Prípravnú analýzu u klienta (1/2 deň), Tréningové materiály, vrátane kožených zakladačov, memo kariet. Priebežné a záverečné hodnotenie projektu. Cena nezahŕňa: Náklady spojené s prenájmom školiacej miestnosti a občerstvenie v priebehu seminára. Náklady na ubytovanie a dopravu lektora v prípade konania semináru mimo Bratislavy (náklady na ubytovanie v závislosti od cenníka ubytovacieho zariadenia)


 

   •       Úroveň obtiažnosti tréningového školenia:  začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
   •       Miesto konania fir. školení a workshopov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
   •       Dĺžka, trvanie workshopu | školenia:  min. 1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
   •       Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
   •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
   •       Odborný garanti vzdelávania:  školenie pripravujeme v spolupráci s partnerskou spoločnosťou ako firemné odborné vzdelávanie
   •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
   •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
   •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
   •       Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz:  max. ľudí

WORKSHOP: 8 HODINOVÝ už od  490,- EUR /  max. 12 ľudí

       objednavka seminar treningObjednať kurz seminar bratislava

manazerske kurzy vzdelavanie firemne skolenia

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !