Psychoterapia | Psychológia


    

     Život prináša ľuďom aj ťažšie obdobia. Je dobré mať pri sebe niekoho, kto dokáže vhodne sprevádzať aj odborne poradiť. Psychologické a psychoterapeutické služby sú zamerané na účinnú podporu klientom v rôznom veku a životných situáciách. Vyberte si to najlepšie pre seba, partnera, či team. Sú rôzne definície psychoterapie. Prinášame Vám odborné psychologické aj psycho terapeutické služby v oblasti poradenstva - vzťahového, osobnostného či pracovného. Vyberte si z našej ponuky - sme tu pre Vás:

 • Psychoterapia je liečba psychologickými prostriedkami, pri čom si pacient hlbšie uvedomí podstatu svojho ochorenia a problému a naučí sa mu sám svojimi silami čeliť a zvládať.
 • Je interakciou medzi jedným alebo viacerými pacientami a jedným alebo viacerými terapeutmi za účelom liečby porúch správania alebo stavov utrpenia psychologickými metódami a technikami, pričom je definovaný cieľ a základom je určitá teória normálneho a abnormálneho správania.
 • Psychoterapia je cieľavedomý a systematický liečebný proces, v ktorom sú vytýčené liečebné ciele, so zámerom odstrániť alebo dostať pod kontrolu obťažujúce a nepríjemné príznaky tak, aby sa pacient mohol vrátiť k normálnemu fungovaniu.
 • Psychoterapia je odborná a zámerná aplikácia klinických metód a interpersonálnych postojov vychádzajúcich z uznávaných psychologických princípov so zámerom pomôcť ľuďom zmeniť ich správanie, myslenie, emócie a/alebo osobné charakteristiky smerom, ktorý obidve strany považujú za žiadúci.
 • Psychoterapia je nielen liečba, ale aj profylaxia (primárna prevencia) a rehabilitácia (terciárna prevencia) porúch zdravia, ktorá sa uskutočňuje výhradne psychologickými prostriedkami, teda prostriedkami komunikačnej a vzťahovej povahy. Ide o vedomú, zámernú, štruktúrovanú a vedecky podloženú interakciu medzi terapeutom a pacientom.

Psychológia, psychiatria a psychoterapia - čo majú spoločné a v čom sa líšia ?

V praxi sa stretávam s otázkou aký je rozdiel medzi psychologickým poradenstvom a psychoterapiou. V psychologickom poradenstve na základe poznania problému klienta a jeho psychologických súvislostí poskytujeme radu , ktorá pomôže klientovi zorientovať sa v danom probléme. Psychoterapia je liečba psychických ťažkostí psychologickými prostriedkami, smeruje k určitému cieľu, ktorý má v prvom rade priniesť úľavu klientoviJedno staré orientálne príslovie hovorí, že mať pokoj v duši je najväčšie šťastie. Možno aj preto je záujem o sledovanie psychických (duševných) javov taký starý ako samotné ľudstvo. Duša je aj hlavným objektom skúmania psychológie, psychiatrie a psychoterapie. Každá filozofia a náboženstvo však dušu chápe trocha inak, preto neexistuje žiadne univerzálna definícia, čo je to duša. Z filozofie sa vyvinula aj psychológia (z gréčtiny psyché = duša, logos = slovo), ktorá sa ako samostatná vedná disciplína zaoberajúca sa dušou začala rozvíjať hlavne v poslednej tretine 19. storočia. Postupne vznikli ďalšie smery a terapie, ktoré vychádzali z jej poznatkov. Ako tvrdí C. G. Jung: „Každá iná veda má niečo, čo je mimo nej samej; s psychológiou je to však inak – jej objekt je subjektom všetkých vied vôbec.“

Psychiatria, ktorá je dnes samostatným odborom medicíny, sa zamerala na duševné poruchy (psychózy, neurózy, ...), na ich diagnostiku, liečbu a prevenciu. Empiricky skúma osobnosť človeka, jeho duševné procesy, stavy, vlastnosti a správanie. Využíva pritom aj výsledky ďalších prírodných a spoločenských vied, ako sú fyziológia, bunková biológia, neurobiológia, biochémia, štatistika, ale tiež psychológia a sociálne vedy. Súčasťou psychiatrickej liečby býva prevažne medikamentózna liečba ovplyvňujúca psychiku cez biochemickú úroveň.Z psychológie vychádza aj psychoterapia, aplikovaná vedná disciplína, ktorá využíva psychologické zákonitosti a prostriedky na zámerné pôsobenie na človeka s cieľom podpory alebo obnovy jeho duševného zdravia a rozvoja osobnostného rastu. Liečba psychiky následne pozitívne ovplyvňuje aj telesné zdravie. Psychoterapia sa využíva ako psychologická pomoc duševne zdravým ľuďom, ktorí chcú riešiť problematické oblasti svojho života, alebo zlepšiť svoje fungovanie. Využíva sa však aj na liečbu ľudí s duševnými poruchami, či už ako primárna liečba, alebo ako podporná terapia v závislosti od typu duševnej poruchy.

Psychoterapia je zjednodušene liečba komunikáciou. Paradoxne je to však aj liečba komunikácie. Komunikovať sa dá nielen slovami, ale aj hudbou, tancom, výtvarným prejavom a pod. Preto dnešná psychoterapia využíva k liečbe rôzne prostiedky komunikácie a rôzne psychoterapeutické prístupy (arteterapia, muzikoterapia, NLP, zen terapia, ...). Najbežnejším prístupom je psychoterapeutický rozhovor. V psychoterapii je rozhodujúcim faktorom úspechu liečby psychoterapeutický vzťah medzi terapeutom a klientom. Kvalita vzťahu závisí od toho, do akej miery sa klient vo vzťahu s terapeutom cíti rešpektovaný, ako bezpečne sa cíti, ako terapeutovi dôveruje, či cíti, že mu terapeut rozumie (je empatický), či ho terapeut prijíma takého, aký je, či má o neho skutočný záujem a pod. Zmyslom psychoterapie nie je človeka meniť, ale pomôcť mu, aby bol opäť sám sebou a aby si vytvoril svoj autentický, nie prevzatý alebo obvyklý, postoj k tomu, čo ho stretáva v živote, a tak sa stal slobodnejším. Ide o pomoc k svojpomoci. Slávny americký psychoterapeut I. Yalom tvrdí, že život, ktorý nie je pravidelne spochybňovaný, za nič nestojí. Práve spochybňovaním spôsobu vedenia vlastného života a správania sa k sebe samému a k ostatným ľuďom vytvárame priestor a podmienky pre autentickejšie žitie. Úspech liečby priamo úmerne zodpovedá vynaloženej námahe a práci na sebe. Psychoterapia nedokáže zmeniť, umožní však pozrieť sa novým pohľadom na to, aký je vlastný podiel na konfliktnej situáci, a tým sa otvára priestor pre nové riešenia. Prospech z psychoterapie môže mať každý, pretože psychoterapia podporuje ľudský rozvoj, tvorivosť a schopnosť žiť život, s ktorým je človek spokojný. Je to učenie sa otvorenosti, vnímaniu seba a druhých a umenie prejavovať sa tak, aby sme sa medzi ostatnými uplatnili a mohli zažívať radosť zo života.

Psychologické poradenstvo - v rámci konzultácii a poradenstva poskytujeme klientom podporu a pomoc v nasledobných oblastiach: - vyrovnávanie sa so životnou stratou, silné pocity hnevu, depresívne ladené nálady, strach, úzkosť a obavy, pochybnosti, chaos, neistota, zložité životné rozhodnutia, osamelosť, stres, vyčerpanosť, syndrom vyhorenia, podráždenosť, nervozita, získavanie a budovanie sebavedomia - narušené partnerské vzťahy, rozvod, manželská kríza, problémy v sexuálnom a milostnom živote, časté hádky, nevera, žiarlivosť, citové ochladnutie, alkohol, problémy v komunikácii, problémy so svokrovcami - problémy s výchovou detí, záškoláctvo, poruchy správania, učenie, narušené vzťahy medzi rodičmi a deťmi, krádeže - závislosti a odvykanie - vzťahové problémy v partnerských vzťahoch, problémy pracovné a kariérne a mnoho mnoho iného.


 

 •       Metódy psychologického poradenstva: individuálne alebo skupinové
 •       Miesto konania:  Bratislava (osobne) resp. Online (Skype terapeutické konzultácie)
 •       Dĺžka, trvanie odborného terapeutického poradenstva: individuálne (na základe potrieb účastníka / klientov)
 •       Termíny konania: ASAP (psychologické poradenstvo a konzultácie organizujeme pravidelne, na základe vzájomnej dohody)
 •       Možnosť absolvovať odborné poradenstvo | konzultácie | tréningy: denná, individuálna (One to One) resp. skupinová
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  podľa potrieb (individuálne aj skupinové poradenské a konzultačné odborné sedenia)
 •       Kategória odborných poradenských stretnutí | konzultácii:  osobné / individuálne / skupinové / komunitné / tímové / firemné / iné
 •       Odborný garant poradenských stretnutí: PhDr. Martin Turanský, MBA. /dlhoročný kouč, poradca a odborný mentor osobnostného a kariérneho rozvoja/
 
Cena odborných konzultácii už od:  49,- eur  /  150 minút

(možnosť absolvovania odborných konzultácii - osobne alebo online)

Objednať kurz seminar bratislava

fizjo header psycholog

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !