Ponuka kariérneho vzdelávania | manažérske kurzy, semináre a tréningy


 

 • Prezentačné zručnosti a sebaprezentácia - ako prezentovať s úspechom. Cieľom kurzu je predstaviť účastníkom zručnosti, techniky a prístupy pri realizácií úspešných prezentácií a sebaprezentácii. Staňte sa úspešným prezentátorom.  Cena kurzu od:  137 ,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 

 • Koučing v praxi vedúceho kouč ako manažér a líder - koučing je skvelý nástroj zmien. V rukách manažéra môže pomôcť samého seba motivovať, ľudí spájať, lepšie dosahovať stanovené ciele, preberať zodpovednosť či zvyšovať produktivitu.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Ako na manipuláciu problémová komunikácia - stretávate sa v komunikácii s manipuláciou. Chcete sa naučiť asertívne riešiť problémy ? Chcete vedieť ako sa brániť manipulácii ? Chcete sa stať v komunikácii lepšími. Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 

 • Sales Training on the Job for Sales Managers - tréning pre obchodníkov a predajcov priamo v praxi, v teréne. Kurz pre obchodníkov zameraný a cielený na prax. Spoločne s trénerom si osvojíte a zlepšíte svoje obchodné zručnosti.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Marketing a marketingové stratégie - určený pre obchodných riaditeľov, obchodných predajcov a iných, ktorí sa chcú naučiť riadiť predaj prepojený s marketingovou stratégiou spoločnosti / pre efektívne dosahovanie cieľov.  Cena školenia od:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Tréning manažérov a lidrov - umenie internej komunikácie vo firme. Ako komunikovať so zamestnancami ? Ako komunikovať motivačne ? Ako komunikovať efektívne ? Komunikačné zručnosti pre prax manažéra.  Cena školenia od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Finančný poradca financie a poisťovníctvo - pre všetkých, ktorí sa pohybujú v oblasti financií, finančných služieb a sprostredkovania pôžičiek, úverov, poistenia či iných finančných produktov. Rozšírte svoje kompetencie i vzdelanie.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Realitný maklér nehnutelnosti a reality - toto školenie je pre záujmcov z oblasti realitného trhu. Chcete získať najnovšie poznatky z oblasti nákupu, predaja a sprostredkovania realít a stať sa úspešným na realitnom trhu ? Školenie pre Vás. Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Nábor, výber a hodnotenie zamestnancov - Ako sa pripraviť a viesť hodnotiaci rozhovor ? Čo je pri hodnotení podriadených dôležité ? Ako docieliť, aby hodnotený naše hodnotenie prijal a neskončil demotivovaný ? Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Budovanie obchodného tímu | stroj na financie - kurz určený pre sales manažérov, ktorí majú ambície vybudovať efektívne predajné tímy. Vytvorte si stroj na peniaze - naučte sa manažovať, viesť a vybudovať obchodný tím.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Time manažment | Stres-manažment - viete ako Vaše prístupy ovplyvňujú Vašu efektivitu? Čo vplýva na plánovanie času? Ako efektívne zvládať stresové situácie? Ako si stanovovať ciele a priority? A ako sa správne rozhodovať ?  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Efektívne vedenie porád a stretnutí - Aké sú faktory úspechu pri vedení porád? Ako si pripraviť prezentáciu na poradu? Ako prezentovať a predávať myšlienky na porade? Ako prepojiť systém porád s ostatnými nástrojmi riadenia ?  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Key Account Manažment - zostavenie stratégie predaja kľúčovým zákazníkom, budovanie systému riadenia vzťahov, proces predaja a tvorby plánu pre kľúčového zákazníka. Predajné systémy, obchod, stratégie predaja.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Hodnotiace pohovory | hodnotenie zamestnancov - ako zahájiť, modelovať a realizovať hodnotiace pohovory zamestnancov a pracovníkov z pozície vedúceho, manažéra alebo vedeniaľudských zdrojov ? Personálny manažment v praxi.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Personalistika | personálny manažment - ľudské zdroje a personalistika z pohľadu personálnych kompetencií a zručností. Získajte lepší prehľad a pozntatky pre prácu s ľuďmi. Či už ste začínajúci, alebo pokročilý získate zo školenia maximum.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Merchandising a predajné kanály - Ako zaujať zákazníka ? Ako v ňom vyvolať potrebu kúpy tovaru ? Ako zapôsobiť na jeho zmysly ? Všetky skvelé metódy z praxe predaja pre obchodníkov a predajcov v jednom, uplatnitelné v praxi.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Ako na Teambuilding | teambuildingové aktivity - Indoor / Outdoor teambuildingové aktivity, od definovanie cielov, cez realizaciu po samotnú náplň. Ako vytvoriť teambuildingový plán, program a tréningy pre ľudí, ktoré zaujmú.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 

 • Vedúci vo výrobe | efektívny výrobný proces - kurz je praktickým programom pre majstrov / vedúcich výroby, aby pomáhal pracovať s ľuďmi a prostredníctvom ľudí dosahovať neustále sa zlepšujúce výsledky a spokojnosť zákazníkov.  Cena tréningu od:  137- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Mystery Shopping | testovanie kvality prevádzok - metóda Mystery Shoppingu slúži na nestranné a anonymné hodnotenie kvality poskytovaných služieb a zákazníckeho servisu. Naučte sa, ako zlepšiť obchodné výsledky vo firmách.  Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastník Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Projektové zručnosti | sociálne spôsobilosti I. -  získatjte poznatky, vedomosti a schopnosti z projektového manažmentu, teda poznatky o príprave a realizácii projektov a naučíte sa používaniu metód, vrátane sociálnych zručností. Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Projektové zručnosti | manažment a riadenie II. - nadstavbové kompetencie vrukách projektového odborníka, manažéra či člena tímu v projektovom riadení. Krok po kroku získajte informácie o najnovších trendoch projekt manažmentu. Cena kurzu od:  137,- eur / 1 účastníkObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Talent based leadership - každý vedúci pracovník, ktorý riadi a vedie iných spolupracovníkov potrebuje okrem manažérskych zručnost, ovládať aj oblasť leadershipu. To ako zlepšiť svoje líderské a vodcovské schopnosti sa naučíte na tomto kurze.  Cena kurzu od: dohodouObjednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Financie pre nefinančných manažérov - financie sú zdrojom každej firmy, organizácie či podniku. To ako tieto zdrojom do firmy, v rámci firmy ako aj z firmy odtekajú a opäť do firmy prichádzajú, Vám krok po kroku vysvetlia naši finanční manažéri. Cena kurzu od: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Manažér a líder vo firme - každá firma potrebuje na svojich manažérskych postoch ľudí, na ktorých sa môže plne spolahnúť. Manažéri sú vzormi, ale aj ˇťahúňmi ľudských zdrojov každej firmy. naučte sa riadiť ako skúsený a efektívny vedúci.  Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Vedenie, motivácia a delegovanie - najdôležitejšími manažérskymi kompetenciami sú motivovanie, vedenie a delegovanie svojich ľudí. To ako to správne robiť s ohľadom na ľudské zdroje a aj firemné ciele je predmetom tohto odborného školenia.  Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Tímová spolupráca a riadenie ľudí - úspechy každého vedúceho zamestnanca sa odvíjajú od úspechov pracovníkov a kolegov. Práca s ľuďmi je tá najťažšia a zároveň aj najkrajšia. Investujte do seba a svojich ľudí. Tá najlepšia investícia pre vašu firmu.  Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Manažérska asertivita a riešenie konfliktov - riešenie konfliktov v tímoch firiem patrí do práce každého riadiaceho pracovníka. Byť zdravo asertívny a proaktívny v práci so zamestnancami prináša svoje ovocie. Staňte sa ešte lepším manažérom.  Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Marketing management a brand marketing - ako vybudovať či posilniť vlastnú značku a firemný brand. Na tieto otázky odpovie školenie o Brand marketingu. Budovanie pozitívneho image firmy, značky, produktu a stratégie. Marketing vo firme a pre firmu. Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Astra seminár - optimalizácia firmy - ste podnikatel ktorý potrebuje optimalizovať firmu ? Alebo chcete rozbehnúť celkom nový busines a neviete či bude mať úspech ? Tento individuálny kurz Vám poskytne všetky informácie k tomu, ako byť úspešný. Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 

 • Motivácia, komunikácia a riešenie problémov - ako najlepšie motivovať, ako dobre komunikovať, ako riešiť problémy tak to sú len niektoré z tém tohto školenia. Dozviete sa na ňom všetky dôležité poznatky v práci manažéra a vedúceho pracovníka.  Cena kurzu: dohodou
  Objednať kurz seminar bratislavaobjednavka seminar trening

 


 

 • Dĺžka, trvanie kurzov | seminárov / workshopov:  min. 1 deň (dohodou)
 • Úroveň obtiažnosti manažérskych  kurzov a seminárov: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konaniamanažérskeho vzdelávania:  Bratislava / Praha / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov:  kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkané odborné kurzy a semináre organizujeme pravidelne, min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / počet účastníkov na jeden kurz: min. 1 účastník

manazerske kurzy skolenia seminare leadership

Konzultacie kurzy skolenia ponuka

 

CPPS.sk | Vzdelávacie centrum®

Poradenstvo - Kurzy - Školenia

Bratislava - Košice - Praha

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Website: www.cpps.sk

Tel.: +421 905 485 153

Aké služby a riešenia ponúkame

Ak hľadáte účinné odpovede na otázky v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote - ste na správnej adrese.  Pokiaľ pátrate po kvalitnom a cenovo výhodnom kurzetréningukoučingu či školení v Bratislave a okolí (pre seba, svojich blízkych, kolegov či zamestnancov) - neváhajte a kontaktujte nás.  Od r. 2010 sme úspešne pomohli na ceste ďalšieho rozvoja viac ako tritisíc klientom. Naštartujte pozitívne zmeny a ciele do života !